Over Gatestone Institute

"Laten wij daarom met tederheid en zachtheid de middelen koesteren waarmee wij kennis vergaren. Laten wij durven te lezen, denken, spreken en schrijven."
— John Adams

Gatestone Institute is een internationaal overlegorgaan en denktank, niet partijgebonden en zonder winstbejag, met als doel het onderrichten van het publiek over de zaken waarover de gevestigde media niet berichten, door het bevorderen van:

  • De instellingen van de democratie en de rechtsstaat;
  • De mensenrechten
  • Een vrije en sterke economie
  • Een leger dat de vrede kan verzekeren thuis en in de vrije wereld
  • Onafhankelijkheid wat onze energiebevoorrading betreft
  • Zorgen dat het publiek op de hoogte blijft van de dreigingen die onze persoonlijke vrijheid, soevereiniteit en vrijheid van meningsuiting in gevaar brengen.

Gatestone Institute organiseert nationale en international conferenties, briefings en evenementen voor zijn leden en voor anderen, met wereldleiders, journalisten en deskundigen – waarbij analyses en strategieën worden aangeboden, waar zij op de hoogte worden gehouden van actuele vraagstukken, en waar zo mogelijk oplossingen worden aanbevolen.

Gatestone Institute zal boeken uitgeven, en publiceert een dagelijks verslag op het internet, http://nl.gatestoneinstitute.org, dat onderwerpen behandelt zoals de militaire en diplomatieke bedreigingen aan het adres van de Verenigde Staten en hun bondgenoten, gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de mogelijke gevolgen daarvan, en de transparantie en verantwoording van internationale organisaties.

Gatestone Institute wordt gefinancierd door private schenkers en stichtingen. Wij danken u voor uw steun.

Nina Rosenwald, President
Naomi H. Perlman, Vice President