Bijdragen door J.B. Shurk

Titel Datum
Censuur, massa-surveillance en bugs: World Economic Forum versus de vrije wereld2023/01/28
De "Grote Reset": Een blauwdruk voor het vernietigen van vrijheid, innovatie en welvaart2022/09/18