Recentste analyse en commentaar

Turkije, verder afdrijvend in de Russische invloedssfeer

door Burak Bekdil  •  1 December 2021

 • Bovendien zouden Ankara en Moskou praten over Russische knowhow en de bouw van nog twee kerncentrales voor Turkije, naast een kernreactor van 10 miljard dollar die al wordt gebouwd aan de Turkse Middellandse-Zeekust.

 • Al die strategische plannen zullen de afhankelijkheid van NAVO-bondgenoot Turkije van Rusland verder vergroten, die tevens Turkije's grootste leverancier van aardgas is.

 • "Poetin en zijn regering zijn zich terdege bewust van de zwakke punten van Turkije: a) de economie gaat van kwaad tot erger; b) de pandemie is niet onder controle; c) de gasprijzen stijgen, maar Rusland is bereid Turkije een vriendelijke korting te geven; d) de militaire aankopen worden geconfronteerd met een vijandige Amerikaanse Senaat." - Eugene Kogan, een defensie- en veiligheidsanalist gevestigd in Tbilisi, Georgië; aan Gatestone.

 • "De Turkse president zal een spoilerrol blijven spelen binnen de NAVO en Poetin verdere mogelijkheden bieden om het transatlantisch bondgenootschap en zijn waarden te ondermijnen." - Aykan Erdemir, voormalig lid van het Turkse parlement en nu gevestigd in Washington D.C., e-mail aan Gatestone.

 • [Erdoğan] zal geen stap terug doen van.... de Rusland-kaart in zijn hand, tenzij hij inziet dat zijn liefdesrelatie met Rusland een straf prijskaartje zal krijgen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan probeert van Turkije een uniek voorbeeld van een politieke oxymoron te maken: Een "onschatbare" NAVO-bondgenoot die ook een diep strategisch en militair verbond met Rusland heeft. Hij zal geen stap terug doen van zijn koehandel met het Westen, met de Rusland-kaart in de hand, tenzij hij inziet dat zijn liefdesrelatie met Rusland een straf prijskaartje zal krijgen. Op de foto: Erdoğan (rechts) met de Russische president Vladimir Poetin. (Beeldbron: kremlin.ru)

Turkije is sinds 1952 een NAVO-bondgenoot. Op 6 oktober prees de kinderlijk naïeve secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, Turkije als "een belangrijke bondgenoot [die] een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verslaan van Daesh." Zijn beide suggesties zijn schromelijk onjuist: Turkije is een belangrijke Russische bondgenoot aan het worden, en geen NAVO-bondgenoot, waarvan de ongeregelde milities in Syrië de jihadistische overblijfselen van Daesh (Islamitische Staat) zijn.

Lees verder

Het gevaarlijke beleid van de EU ten aanzien van de Iraanse mollahs

door Majid Rafizadeh  •  22 November 2021

 • De EU deed ook veel concessies aan Iran, zoals instemmen met het opnemen in de nucleaire deal van verval-clausules die de mullahs in staat stellen om binnenkort zoveel kernwapens te hebben als ze willen.

 • Ondertussen heeft de EU, die nooit ophoudt andere landen te moraliseren over hoe ze zich zouden moeten gedragen, een oogje dichtgeknepen betreffende geloofwaardige rapporten over Iran's voortdurende schending van de nucleaire deal en het nastreven van clandestiene nucleaire activiteiten. In februari 2016 had Iran al voor de tweede keer de drempel voor 'zwaar water' overschreden.

 • Tegelijkertijd behoren de leden van de EU, als het om terrorisme gaat, tot de belangrijkste doelwitten van Iraanse terroristische complotten. Het Iraanse regime is betrokken bij een reeks moordaanslagen, het gijzelen van Europeanen en andere vijandige acties in heel Europa...

 • De EU zou er ook goed aan doen te zien hoe het Iraanse militaire avonturisme in de regio is geëscaleerd - en zal blijven escaleren tenzij het wordt gestopt.

 • >Indien Iran nucleaire capaciteit verwerft, zal het zelfs niet langer terrorisme of gijzelingen - of zelfs zijn nieuwe bommen - moeten gebruiken om Europa te chanteren: de loutere dreiging er een te gebruiken zou voldoende moeten zijn.

 • Zal de EU alstublieft op tijd wakker worden en haar gevaarlijke beleid ten aanzien van Iran wijzigen?

De EU heeft ook veel concessies gedaan aan Iran, zoals het akkoord om in de nucleaire deal verval-clausules op te nemen die de mullahs in staat stellen binnenkort zoveel kernwapens te hebben als ze willen. (Beeldbron: iStock)

Al bijna zes jaar sinds de "nucleaire deal" van 2015, het Joint Comprehensive Plan of Action, tot stand kwam, is de Europese Unie bezig om de heersende Iraanse mullahs te paaien. Wat de EU niet ziet, is dat haar zachte beleid ten aanzien van de mullahs een totale ramp is en gevaarlijk is geweest.

Meteen nadat de "nucleaire deal" was bereikt, die het Iraanse regime overigens nooit heeft ondertekend -- hief de EU, samen met de regering-Obama, bijna al haar economische sancties op. Het was een geschenk dat het Iraanse regime hielp om zich opnieuw in het mondiale financiële systeem te integreren. De EU deed ook veel concessies aan Iran, zoals het akkoord om in de nucleaire overeenkomst verval-clausules op te nemen die de mullahs in staat stellen binnenkort zo veel kernwapens te hebben als ze willen.

Lees verder

Waarom de Palestijnen geen vrede kunnen sluiten met Israël

door Khaled Abu Toameh  •  13 November 2021

 • De Palestijnse Autoriteit, die grotendeels wordt gefinancierd met geld van Amerikaanse en Europese belastingbetalers, zet Palestijnen gevangen omdat ze zelfs maar proberen om vastgoeddeals met Joden te sluiten.

 • Het Palestijnse publiek lijkt over het algemeen de doodvonnissen en buitengerechtelijke executies van verdachte "landhandelaren" en informanten te steunen. Zelfs Palestijnse mensenrechtenorganisaties lijken uiterst voorzichtig te zijn wanneer zij over dergelijke kwesties spreken.

 • Voor Hamas en veel Palestijnen is vrede met Israël of enige vorm van "samenwerking" met de "zionistische vijand" een daad van verraad die met de dood wordt bestraft.

 • Mahmoud Abbas wordt er reeds van beschuldigd een verrader te zijn vanwege de veiligheidscoördinatie tussen de veiligheidstroepen van de PA en de Israëlische autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever.

 • Zolang de PA en Hamas Palestijnen straffen die samenwerken met Israël of bereid zijn onroerend goed te verkopen aan Israëlische Joden - vaak door veroordelingen tot dwangarbeid of de doodstraf - is de hoop om het "vredesproces" nieuw leven in te blazen, helaas een jammerlijke verspilling van tijd en moeite.

 • De vonnissen tegen de "landhandelaars" op de Westelijke Jordaanoever en de vermoedelijke "collaborateurs" in de Gazastrook tonen aan dat de Palestijnen nog steeds ver verwijderd zijn van de aanvaarding van Israël, laat staan dat zij er vrede mee willen sluiten.

De Palestijnse Autoriteit (PA), die grotendeels wordt gefinancierd met geld van de Amerikaanse en Europese belastingbetalers, zet Palestijnen gevangen die zelfs maar proberen een onroerend-goedovereenkomst met Joden te sluiten. Het Palestijnse publiek lijkt over het algemeen achter de doodstraffen en buitengerechtelijke executies van verdachte "landhandelaars" en informanten te staan. Op de foto: De strafrechtbank van de PA in Ramallah, op 4 oktober 2021. (Foto door Abbas Momani/AFP via Getty Images)

De Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas hebben opnieuw aangetoond dat vrede met Israël niet alleen uiterst onverstandig en hoogstwaarschijnlijk gedoemd is vanaf het begin, maar ook kritisch gevaarlijk is. De twee Palestijnse partijen, zowel de PA als Hamas, willen niet dat Palestijnen vastgoedtransacties aangaan met Israëlische Joden; ze willen ook niet dat Palestijnen Israël helpen in de oorlog tegen het terrorisme.

Door zich te verzetten tegen de verkoop van eigendommen aan Israëlische Joden en tegen "samenwerking" met Israël, sturen de PA en Hamas een boodschap naar het Palestijnse publiek dat ondanks al het gepraat over een "tweestatenoplossing" en de mogelijke hervatting van het "vredesproces", Israël de doodsvijand van de Palestijnen blijft.

Deze boodschap voorspelt niet veel goeds voor de wens van de regering-Biden om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen door naast Israël een onafhankelijke Palestijnse staat te stichten.

Lees verder

Bidens terugtrekking uit Afghanistan ontketent een dodelijke terreurcocktail

door Richard Kemp  •  7 November 2021

 • Ondanks hun beloften om terroristen een veilige haven te ontzeggen, zullen de Taliban het tegenovergestelde doen. Zowel Osama Bin Laden als aan zijn opvolger Ayman Al Zawahiri hebben de leiders van de Taliban een onverbrekelijke trouw bay'ah gezworen.

 • De Khorosan-tak van Islamitische Staat, met enkele duizenden strijders in Afghanistan, zal een soortgelijke bedreiging vormen. Veel politieke leiders in de VS en het VK beweren dat de Taliban gezworen vijanden zijn van de IS, en sommigen suggereren zelfs dat wij met de Taliban-terroristen een alliantie tegen IS zouden kunnen vormen. Maar dit weerzinwekkende voorstel is slechts een poging om de politieke gevolgen te helpen beperken van hun ondoordachte acties die de verovering van de Taliban in de hand hebben gewerkt.

 • Vandaag weten al deze spelers dat er geen vooruitzicht is op verdere grootschalige VS-interventie in het land, hoe groot hun wreedheden ook mogen zijn. De VS blijven in staat luchtaanvallen uit te voeren en zelfs om speciale troepen in te zetten tegen ernstige dreigingen die uitgaan van Afghanistan, maar daarvoor zijn hoogwaardige inlichtingen nodig die, ondanks de krachtige technische mogelijkheden van de agentschappen, uiterst moeilijk te verkrijgen zijn nu wij alle troepen hebben teruggetrokken.

 • Het vooruitzicht van een succesvolle jihadistische opstand in Pakistan, met zijn kernwapenarsenaal, is lange tijd een bron van zorg geweest voor de VS, die enorme hoeveelheden inlichtingen en militaire middelen hebben geïnvesteerd om dit te helpen voorkomen. Het grootste deel van deze capaciteit werd teruggetrokken met het vertrek uit Afghanistan.

 • Evenals Pakistan heeft China de Taliban-opstand jarenlang gesteund. Als tegenprestatie hebben de Taliban veelvuldig jacht gemaakt op de Oeigoerse leiders - mede-Soennitische moslims - die hun toevlucht zochten in Afghanistan, en deze vermoord. De Taliban, die wanhopig op zoek zijn naar de financiële en politieke steun van Peking, zullen alles in het werk stellen om de export van het jihadisme naar China te verhinderen.

 • Maar van Peking kunnen we geen dergelijke inspanningen verwachten om terroristische acties tegen het Westen te voorkomen. Integendeel, naarmate de nieuwe koude oorlog intensiever wordt, is China meer dan in staat zijn toenemende samenwerking met de Taliban aan te wenden om jihadisten uit Afghanistan in te schakelen als proxies tegen de VS.

Ondanks hun beloften om terroristen een veilige haven te ontzeggen, zullen de Taliban het tegendeel doen. Zij en Al Qaida zijn nauw met elkaar verbonden: zowel Osama Bin Laden als zijn opvolger Ayman Al Zawahiri hebben de leiders van de Taliban een onverbrekelijke trouw, bay'ah, gezworen. Afgebeeld: Bin Laden (midden) en Al Zawahiri (links) spreken een persconferentie toe op 26 mei 1998 in Afghanistan. (Foto door Getty Images)

De vijfentwintigjarige Ali Harbi Ali is gearresteerd op verdenking van de moord vorige week op het Britse parlementslid Sir David Amess in een kerk in Essex. Ali is lid van een welgestelde Somalische familie die in de jaren negentig vanuit het door oorlog verscheurde Oost-Afrikaanse land in Groot-Brittannië een toevluchtsoord kreeg. De Britse autoriteiten waren al eerder attent gemaakt op zijn radicalisering en hij werd doorverwezen naar het Britse antiterrorismeprogramma "Prevent".

De precieze reden voor zijn vermeende aanval op dit specifieke parlementslid, die hij naar verluidt heeft toegegeven, is nog niet vastgesteld, maar er wordt aangenomen dat hij is beïnvloed door Al Shabaab, een Al Qaida-groepering die in Somalië en Kenia actief is.

Lees verder

Waarom de Arabieren zich ergeren aan de Europeanen

door Khaled Abu Toameh  •  24 Oktober 2021

 • Het Europees Parlement... heeft veel Arabieren woedend gemaakt door op te roepen om Expo 2020 Dubai te boycotten...

 • De timing van de resolutie is problematisch. Het impliceert dat het Europees Parlement de VAE wil straffen voor het ondertekenen van een vredesverdrag met Israël. De resolutie valt samen met de eerste verjaardag van de ondertekening van de Abrahamakkoorden, de term die wordt gebruikt om te verwijzen naar vredesakkoorden tussen Israël en de VAE en Bahrein.

 • Door de VAE apart te noemen, heeft het Europees Parlement de kant gekozen van de vijanden van vrede, samenwerking en normalisering tussen Israëli's en Arabieren.

 • Erger nog, het Europees Parlement zag geen reden om Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad te veroordelen voor hun dagelijkse schendingen van de mensenrechten tegen Palestijnen in de Gazastrook.

 • Resoluties zoals die van het Europees Parlement zijn het soort resoluties dat de vijanden van de vrede in het Midden-Oosten - waaronder blijkbaar nu ook het Europees Parlement - munitie geeft om te blijven vechten voor het bereiken van hun doel, de vernietiging van Israël.

 • Zij zijn tegen het bestaan van Israël. Zij willen Israël niet in het Midden-Oosten zien. De meesten van hen willen Israël vervangen....

 • "Het besluit doet vragen rijzen over de werkelijke redenen die geleid hebben tot deze vijandigheid van het Europees Parlement tegenover een land dat veel bereikt heeft op het gebied van de mensenrechten. Het Europees Parlement wordt verondersteld deze kwesties te steunen, niet precies het tegenovergestelde." - Mona Ali Al Motawa, prominent schrijfster uit Bahrein, Al-Watan, 21 september 2021.

 • [D]e VAE hebben geen behoefte aan "een certificaat [van eer] van kwaadwillende entiteiten en zullen zich niet laten beïnvloeden door wanhopige pogingen om haar prestaties te verstoren." - Saoedische columnist Dr. Ali Al-Kheshaiban, Al-Ain, 22 september 2021.

 • Een aantal zeer luidruchtige Arabieren, kortom, zeggen luidkeels tegen de Europeanen dat ze zich met hun eigen zaken moeten bemoeien.

 • De Arabieren vertellen de Europeanen ook dat als zij zich moeten bemoeien met de interne aangelegenheden van de Arabische landen, zij op zijn minst die staten moeten steunen, zoals de VAE, die echte vooruitgang hebben geboekt op het gebied van de mensenrechten, in plaats van terroristen te steunen en aan te moedigen door oproepen tot het boycotten van wereldwijde samenwerkingsevenementen.

Het Europees Parlement heeft veel Arabieren woedend gemaakt door op te roepen tot een boycot van Expo 2020 Dubai, die tussen oktober 2021 en maart 2022 in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) plaatsvindt. De timing van de resolutie is problematisch. Het impliceert dat het Europees Parlement de VAE wil straffen voor het ondertekenen van een vredesverdrag met Israël. Afgebeeld: Het Israëlpaviljoen op Dubai Expo 2020, op 27 september 2021. (Foto door AFP via Getty Images)

Het Europees Parlement, een van de drie wetgevende takken van de Europese Unie, heeft veel Arabieren woedend gemaakt door op te roepen tot een boycot van Expo 2020 Dubai, die plaatsvindt in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) tussen oktober 2021 en maart 2022.

Het thema van de Expo 2020 Dubai van dit jaar, een van de grootste evenementen ter wereld, is "Connecting Minds, Creating the Future". De subthema's zijn "Duurzaamheid, kansen en mobiliteit", met de nadruk op industrieën, financieel kapitaal, bestuur, werkgelegenheid, onderwijs en technologie.

De resolutie van het Europees Parlement waarin de lidstaten van de EU worden opgeroepen niet deel te nemen aan het evenement in Dubai en waarin internationale bedrijven worden opgeroepen hun sponsoring in te trekken, is gebaseerd op de vermeende mensenrechtenschendingen door de Golfstaat.

Lees verder

Biden negeert de Palestijnse steun voor de terroristen

door Bassam Tawil  •  18 Oktober 2021

 • Het gepraat van de regering-Biden over het bereiken van een "twee-staten-oplossing" lijkt op veel Palestijnen geen indruk te maken. Zij geloven, volgens een recente publieke opiniepeiling, dat deze oplossing niet langer praktisch of haalbaar is. Deze Palestijnen, zo bleek uit de peiling, geven de voorkeur aan een "gewapende strijd" tegen Israël.

 • Met dergelijke standpunten kan men veilig aannemen dat de Palestijnse staat die de regering Biden naast Israël hoopt te vestigen, zal worden gecontroleerd door de door Iran gesteunde terroristen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad...

 • De resultaten van die opiniepeiling bevestigden dat een meerderheid van de Palestijnen Hamas en de andere terroristen blijft zien als hun helden en rolmodellen. De resultaten bevestigden ook dat een meerderheid van de Palestijnen blijft geloven dat geweld en terrorisme de beste en enige manier zijn om met Israël af te rekenen.

 • Uit hun vraag blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Palestijnen geen vertrouwen heeft in Abbas en waarschijnlijk elk vredesakkoord dat hij met Israël ondertekent, zal verwerpen. Ten eerste zal iedereen die een vredesakkoord met Israël ondertekent als een verrader worden beschouwd en op dezelfde slechte manier worden beloond als de Egyptische president Anwar Sadat, die een vredesverdrag met Israël ondertekende en werd vermoord. Het is een consequentie waar Abbas mee bekend is.

 • Degenen die blijven praten over een "tweestatenoplossing" houden niet alleen zichzelf voor de gek, maar brengen ook de veiligheid van het Midden-Oosten in gevaar door te proberen nog een terroristische staat te vestigen, vooral zo kort na het debacle van de capitulatie van de VS voor de Taliban in Afghanistan.

 • Hier is een goedbedoeld advies voor Biden en andere wereldleiders: voordat u het idee van vrede en veiligheid koppelt aan het idee van een "twee-staten-oplossing", probeer dan eerst de Palestijnen te geloven wanneer zij zeggen dat zij de voorkeur geven aan "gewapende strijd". Probeer de Palestijnen te geloven wanneer zij zeggen dat zij op elke leider zouden stemmen die geweld en terrorisme tegen Israël steunt. Probeer maar eens te geloven, wanneer de Palestijnen zeggen dat zij vrede met Israël afwijzen, dat zij werkelijk menen wat zij zeggen.

Het gepraat van de regering-Biden over het bereiken van een "tweestatenoplossing" lijkt op veel Palestijnen geen indruk te maken. Deze Palestijnen, zo bleek uit een recente opiniepeiling, geven de voorkeur aan een "gewapende strijd" tegen Israël. Met dergelijke standpunten kan men veilig aannemen dat de Palestijnse staat die de regering Biden hoopt te stichten naast Israël, gecontroleerd zal worden door door Iran gesteunde terroristen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Afgebeeld: Toenmalig VS-vicepresident Joe Biden ontmoet president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah op 9 maart 2016. (Foto door Debbie Hill/AFP via Getty Images)

Ondanks het besluit van de regering Biden om de financiële hulp aan de Palestijnen te hervatten en te werken aan de heropleving van het "vredesproces" met Israël, blijven de meeste Palestijnen Hamas steunen, de Palestijnse terreurgroep die het bestaansrecht van Israël niet erkent.

Het gepraat van de regering-Biden over het bereiken van een "tweestatenoplossing" lijkt op veel Palestijnen geen indruk te maken. Zij menen, volgens een recente opiniepeiling, dat deze oplossing niet langer praktisch of haalbaar is. Deze Palestijnen, zo bleek uit de peiling, geven de voorkeur aan een "gewapende strijd" tegen Israël.

In zijn recente toespraak voor de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei de Amerikaanse president Joe Biden over het beleid van zijn regering ten aanzien van het Israëlisch-Arabische conflict:

Lees verder

Turkije: NAVO's pro-Russische, Taliban-vriendelijke bondgenoot

door Burak Bekdil  •  10 Oktober 2021

 • Rond de Taliban, en in een bizarre combinatie van samenvallende belangen en ideologische verwantschap, ontwikkelt zich een nieuwe anti-Westerse kring, waaronder een gewillig NAVO-lidstaat ... anti-Westerse sentimenten brengen deze regionale machten samen, die nu de radicale heersers van Afghanistan het hof maken.

 • De harde les die geleerd is van het vertrouwen op een "bondgenoot" voor kritieke productie, om vervolgens die capaciteit te moeten verplaatsen als de politiek verandert, zal de Amerikaanse belastingbetaler uiteindelijk tussen de $500 en $600 miljoen kosten aan eenmalige technische kosten, volgens Ellen Lord, de vorige onderminister van Defensie voor Handel.

 • Het Afghaanse drama van de Amerikaanse president Joe Biden zal een aantal anti-Westerse allianties in de hand werken die gebaseerd zijn op verschillende anti-Westerse berekeningen. Bewijs? Kijk maar naar de namen van de landen op de uitnodigingslijst van de Taliban voor hun verjaardagsfeestje.

Rond de Taliban ontstaat, in een bizarre combinatie van samenvallende belangen en ideologische verwantschap, een nieuwe anti-Westerse kring, waaronder een bereidwillig NAVO-lid staat ... anti-Westerse sentimenten brengen deze regionale machten bijeen, die nu de radicale heersers van Afghanistan het hof maken. Op de foto: Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid spreekt een persconferentie toe in Kabul op 7 september 2021. (Foto: Aamir Qureshi/AFP via Getty Images)

De Taliban maakt sinds haar oprichting in 1994 gebruik van de meest beruchte op de sharia gebaseerde rechtshandhaving, waaronder onthoofdingen, het stenigen van vrouwen, het opdringen van burqa's aan vrouwen, het doden van meisjes die student zijn, groepsverkrachtingen, het opsluiten van vrouwen in hun huizen en diverse andere middeleeuwse praktijken. Nu heeft voor het eerst in de geschiedenis van de NAVO de president van een lidstaat, Recep Tayyip Erdoğan, gezegd dat de interpretatie van de Taliban van de islam niet in strijd is met die van Turkije.

Lees verder

China's enorme nieuwe nucleaire opbouw
Wanneer "China 'onaantastbaar' is in termen van militaire macht"

door Judith Bergman  •  29 September 2021

 • "China's explosieve groei en modernisering van hun nucleaire en conventionele strijdkrachten kan alleen maar iets zijn wat ik omschrijf als adembenemend. Eerlijk gezegd, dat woord, adembenemend, is misschien niet genoeg." - Admiraal Charles Richard, commandant van het US Strategic Command, Space and Missile Defense Symposium, 12 augustus 2021.

 • "Er is veel gespeculeerd over waarom ze dit allemaal doen. Ik wil alleen maar zeggen dat het echt niet uitmaakt waarom... Waar het om gaat is dat ze het vermogen aan het opbouwen zijn om elke plausibele nucleaire werkstrategie uit te voeren - de laatste steen in de muur van een leger dat in staat is tot dwang." - Admiraal Charles Richard, 12 augustus 2021.

 • Hoewel het officiële nucleaire beleid van China dat van de "minimale afschrikking" en een "geen-eerste-gebruik-beleid" is, is er geen reden waarom de internationale gemeenschap vertrouwen zou moeten hebben in dergelijke officieel meegedeelde doctrines. China blijft zijn militaire ruimtecapaciteiten versterken, ondanks hun openlijke stellingname tegen de bewapening van de ruimte. China staat erom bekend dat het zijn beloften breekt, zoals onder meer blijkt uit de militarisering van kunstmatige eilanden in de Zuid-Chinese Zee, of het hardhandig optreden tegen Hongkong in strijd met het door de VN geregistreerde verdrag over het grondgebied.

 • "Amerikanen zouden net zo duidelijk als de Chinezen moeten weten welk niveau van nucleaire macht China werkelijk moet opbouwen. Het zou een nucleaire macht zijn die sterk genoeg is om de VS - van het leger tot aan de regering - te doen vrezen..." - Asia Times, met een citaat van Global Times, 11 mei 2020.

 • "Hun [CCP's] daden hebben lang een houding gelogenstraft en die agressiever is dan hun officiële beleid - je moet kijken naar wat ze doen, niet naar wat ze zeggen." - Admiraal Charles Richard, 12 augustus 2021.

China is zijn kernwapenarsenaal aanzienlijk aan het uitbreiden. De nucleaire opbouw moet worden gezien in de context van de ambitie van de Chinese Communistische Partij om, in de woorden van president Xi Jinping zelf, "een leger van wereldklasse" te hebben, evenals haar ambitie om wereldheerschappij te verwerven. Afgebeeld: DF-41 intercontinentale ballistische raketten met nucleaire capaciteit tijdens een militaire parade in Peking op 1 oktober 2019. (Foto door Greg Baker/AFP via Getty Images)

China is haar kernwapencapaciteiten aanzienlijk aan het vergroten. Uit verschillende recente rapporten blijkt dat China 120 raketsilo's voor intercontinentale ballistische raketten (ICBM's) bouwt in de buurt van Yumen in Gansu, tot 110 silo'sin de buurt van Hami in het oostelijke deel van de Xinjian-regio en tot 40 silo's in Ordos in Binnen-Mongolië. ICBM's worden gedefinieerd als raketten met een minimumbereik van 5500 kilometer, die in de eerste plaats zijn ontworpen voor de overbrenging van kernwapens.

"De bouw van silo's in Yumen en Hami vormt de belangrijkste uitbreiding van het Chinese nucleaire arsenaal ooit," aldus Matt Korda en Hans Kristensen, in een rapport over het Hami-veld voor de Federation of American Scientists. "Alles bij elkaar genomen... wijzen de ontdekkingen erop dat China bijna 300 nieuwe raketsilo's aan het bouwen is," schreven zij in september.

Lees verder

Overgave van Afghanistan aan de Taliban: Wie leidt Biden?

door Chris Farrell en Shea Bradley-Farrell  •  23 September 2021

 • Terwijl we de vernedering van Bidens overgave ondergaan, onthoud dit: de Verenigde Staten hebben de macht om te kunnen beïnvloeden wat ze maar willen.... Het is alleen een kwestie van politieke wil. Deadlines, zoals de kunstmatige terugtrekking uit Afghanistan op 31 augustus,betekenen helemaal niets als wij dat niet willen.

 • De VS zouden Pakistan - het land dat de Taliban al twee decennia onderdak biedt en financiert - financieel kunnen uitpersen en de hele operationele omgeving in Afghanistan kunnen veranderen. Van de ene op de andere dag hadden de omstandigheden 180 graden omgekeerd kunnen worden met een snelheid van 100 km/h -- en toch leek dat voor deze regering niet "wenselijk".

 • Niets werd "gemist". .... Gelijkaardig bedrog en dubbelzinnigheid hebben Bidens crisis en nationale veiligheidsramp aan onze zuidelijke grens omringd.

 • Moeten we verwachten dat onze regering ons voorliegt, sust, bedriegt of op het verkeerde been zet?

 • WO II was gebaseerd op een onvoorwaardelijke "oorlogsgarantie" van Frankrijk en Groot-Brittannië om Polen te verdedigen, mocht een land Polen aanvallen.... Aan het eind van WO II, wie kreeg Polen als oorlogsprijs? Stalin. Bedankt, FDR. Twintig jaar strijd na de Taliban/al Qaeda aanvallen van 9/11, en aan wie geeft Biden Afghanistan over? De Taliban. Bedankt, Joe.

We zijn getuige geweest van de ineenstorting van de politieke en morele wil van de VS om door te gaan in Afghanistan en vrijwel overal elders in de wereld. Terwijl we de vernedering van President Joe Bidens overgave dragen, onthoud dit: de Verenigde Staten hebben de macht om te kunnen beïnvloeden wat ze willen.... Het is alleen een kwestie van politieke wil. (Foto door Kevin Dietsch/Getty Images)

"Amerika is terug!" verklaarde president Joe Biden in februari 2021.

Als dat zo is, wat is er dan gebeurd?

De laatste acht maanden zijn een voortdurende Amerikaanse ramp geweest, zowel in eigen land als internationaal. We zijn getuige geweest van de ineenstorting van de politieke en morele wil van de VS om door te gaan in Afghanistan en zo'n beetje overal ter wereld. Wat is dan, gezien de dagelijkse krantenkoppen van de afgelopen twee weken, de boodschap van de regering-Biden voor Israël, Taiwan, Oekraïne en Zuid-Korea? Om nog maar te zwijgen van Guatemala, Honduras, El Salvador en Mexico?

Lees verder

Irans kernwapens zijn nog maar weken verwijderd

door Majid Rafizadeh  •  19 September 2021

 • Blijkbaar wanhopig om het nucleaire pact nieuw leven in te blazen, begon de regering Biden meteen de heersende geestelijken van Iran te paaien.

 • Vanuit het perspectief van de Iraanse mullahs manifesteerden Biden's wanhopige pogingen om de nucleaire deal nieuw leven in te blazen zijn zwakke leiderschap en daarom een verrukkelijke kans voor Teheran om tijd te kopen, meer concessies te krijgen, zijn nucleaire programma vooruit te helpen en een nucleaire staat te worden.

 • Ondanks al deze stimulerende en verzoenende maatregelen bleven de Iraanse mullahs uitvluchten zoeken om de nucleaire besprekingen te rekken. Een van de laatste toenaderingen was dat de wereldmachten zouden moeten wachten met het hervatten van de nucleaire besprekingen tot de nieuw verkozen president van Iran, Ebrahim Raisi, is aangetreden.

 • Raisi is nu al meer dan een maand president van Iran, maar de Islamitische Republiek heeft niet de minste inspanning geleverd om de besprekingen te hervatten; in feite lijkt het regime al die tijd zijn verrijking van uranium tot wapengoed te hebben versneld.

 • >Naar verluidt is het Iraanse regime momenteel 8-10 weken verwijderd van het verkrijgen van de voor kernwapens benodigde materialen.

Vanuit het perspectief van de Iraanse mullahs zijn de wanhopige pogingen van de Amerikaanse president Joe Biden om de nucleaire deal nieuw leven in te blazen een uiting van zijn zwakke leiderschap en daarom een verrukkelijke kans voor Teheran om tijd te winnen, meer concessies te krijgen, zijn nucleaire programma vooruit te helpen en een nucleaire staat te worden. (Afbeelding bron: iStock)

Sinds het aantreden van de regering Biden zijn de nucleaire gesprekken met Iran op niets uitgelopen. Zes onderhandelingsrondes zijn afgesloten zonder resultaat. Twee andere kwesties zijn daarentegen te ver gegaan: het verzoeningsbeleid van de regering-Biden ten aanzien van het Iraanse regime, en de bevordering van het nucleaire programma van de mullahs.

Toen de regering-Biden aantrad, kondigde zij aan dat zij het Iraanse nucleaire programma zou beteugelen door terug te keren naar de nucleaire overeenkomst van 2015 - bekend als het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dat Iran overigens nooit heeft ondertekend - en door vervolgens de sancties tegen de Iraanse regering op te heffen.

Lees verder

Palestijnen: Waarom Bidens hulp geen vrede zal brengen

door Khaled Abu Toameh  •  9 September 2021

 • De meeste Palestijnen zijn echter duidelijk niet onder de indruk van zowel de hernieuwde financiële hulp van de regering-Biden als de gebaren van de Israëlische regering.... Deze Palestijnen zeggen dat zij Hamas, de islamistische groepering die de vernietiging van Israël nastreeft, verkiezen boven Abbas.

 • "De regering Biden houdt zichzelf voor de gek door te veronderstellen dat Amerikaanse fondsen de harten en geesten van de Palestijnen kunnen veranderen." - Arabische Wereld voor Onderzoek en Ontwikkeling, 25 augustus 2021.

 • Degenen die willen dat de Oslo-akkoorden worden herroepen, zeggen ronduit dat zij tegen een vredesproces met Israël zijn. Zij zeggen ook dat zij het bestaansrecht van Israël niet erkennen.

 • Een andere cruciale bevinding waar de regering Biden rekening mee moet houden is dat uit de opiniepeiling bleek... dat een meerderheid van de ondervraagden van mening is dat Israël geen bestaansrecht heeft en vervangen moet worden door een Palestijnse staat, van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.

 • Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler zal de Palestijnen er niet toe brengen het bestaansrecht van Israël te accepteren. Hetzelfde geldt voor de Israëlische gebaren, die waarschijnlijk niet de hoop van de regering-Biden zullen waarmaken om het aanzien van de PA te versterken of de "tweestatenoplossing" te bevorderen.

 • De resultaten van de opiniepeiling zijn duidelijk: veel Palestijnen zijn zo succesvol geradicaliseerd door hun leiders dat zij Israël van de aardbodem verwijderd willen zien.

 • De enige manier om deze wrede realiteit te veranderen is door een halt toe te roepen aan de haatzaaiende boodschappen en de delegitimisering van Israël. Zolang dat niet gebeurt, zullen de Palestijnen geld blijven opstrijken van de VS en andere westerse donoren, terwijl zij tegelijkertijd dichter bij Hamas komen en verder verwijderd raken van enige vrede met Israël.

De meeste Palestijnen zijn niet onder de indruk van de hernieuwde financiële hulp van de regering-Biden. Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler zal de Palestijnen er niet toe brengen het bestaansrecht van Israël te accepteren. Veel Palestijnen zijn zo geradicaliseerd door hun leiders dat zij willen dat Israël van de aardbodem verdwijnt. De enige manier om deze wrede realiteit te veranderen is door een einde te maken aan de haatzaaiende boodschappen en de delegitimisering van Israël. Zolang dat niet gebeurt, zullen de Palestijnen geld blijven opstrijken van de VS en andere westerse donoren. Afgebeeld: Toenmalig VS-vicepresident Joe Biden ontmoet president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah op 9 maart 2016. (Foto: Debbie Hill/AFP via Getty Images)

Terwijl de regering-Biden haar inspanningen opvoert om de Palestijnse Autoriteit (PA) te steunen, lijken de Palestijnen steeds meer het vertrouwen in hun leiders te verliezen.

Ook het Palestijnse publiek lijkt het vertrouwen in een vredesproces met Israël te verliezen. Velen zeggen zelfs dat zij voorstander zijn van een nietigverklaring van de Oslo-akkoorden, die in 1993 tussen Israël en de PLO werden ondertekend, en dat het enige vredesproces dat zij zouden steunen er een is dat leidt tot de eliminatie van Israël.

De regering-Biden, die eerder dit jaar de betrekkingen met de PA heeft hersteld en heeft toegezegd de onvoorwaardelijke financiële hulp aan de Palestijnen te hervatten, gelooft kennelijk dat dergelijke maatregelen de weg zullen vrijmaken voor de hervatting van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen over een "tweestatenoplossing".

Lees verder

De mislukte staat Libanon tegen de "normalisering" met Israël

door Khaled Abu Toameh  •  5 September 2021

 • "Normalisatie" met Israël is niet wat Libanon teistert. De Libanezen die sterven door gebrek aan medicijnen maken zich niet druk over "normalisatie" met Israël.

 • "Helaas hebben ze mij veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, maar ze hebben het Libanese volk veroordeeld tot een leven in armoede en vernedering. De militaire rechtbank in Libanon heeft mij geen enkele kans gegeven om mij te verdedigen. De rechtbank heeft mijn advocaat in Beiroet zelfs niet op de hoogte gebracht van de datum van het proces. Het heeft mij persoonlijk van niets op de hoogte gebracht. Het minste wat men had moeten doen was mij op de hoogte brengen van de datum van het proces zodat ik mijzelf kon verdedigen." - Dr. Jamal Rifi, veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor het behandelen van Israëlische Arabieren op verzoek van de Palestijnse Autoriteit, arabsaustralia.com, 24 augustus, 2021

 • Het geval van Dr. Rifi is het zoveelste voorbeeld van de blinde haat in Libanon en andere Arabische landen jegens Israël. Deze landen zijn zo verblind door hun haat tegen Israël (en Joden) dat ze zelfs bereid zijn om een arts te straffen die Palestijnen hielp die in Jeruzalem wonen. Van deze Arabieren kan met recht worden gezegd dat zij bereid zijn Israël tot de laatste Palestijn te bestrijden.

 • Er is nog een ironische wending aan dit fiasco. Terwijl de meeste Arabische landen de ogen sluiten voor de zich verdiepende crisis in Libanon, is er één land dat klaar lijkt te staan om het Libanese volk te helpen: Israël.

 • Een dag na de uitspraak van de rechterlijke vonnissen tegen Dr. Rifi en de twee andere Libanezen, riep Moshe Arbel, lid van het Israëlische parlement (Knesset), minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz op om het Libanese gezondheidssysteem humanitaire noodhulp te verlenen in het licht van de crisis in de volksgezondheid als gevolg van de COVID-19 pandemie en de politieke en economische crisis in Libanon.

 • Het is geen wonder dat Libanon - dat wordt gedomineerd door de door Iran gesteunde terreurmilitie Hezbollah - een mislukte staat is geworden en op de rand van de afgrond staat. Een land dat voorrang geeft aan het bevechten van "normalisatie" met Israël boven het redden van het eigen volk van een ramp, zal nooit kunnen herstellen van zijn chronische ziekte van onverdraagzaamheid en haat.

Dr. Jamal Ahmed Rifi, een in Australië wonende Libanese arts, werd vorige week door een militaire rechtbank in Libanon bij verstek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens "normalisatie met Israël", omdat hij vrijwillig had meegewerkt aan een project om Arabische ziekenhuizen in Jeruzalem van medische benodigdheden te voorzien en Palestijns medisch personeel in ziekenhuizen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook op te leiden, op verzoek van en met steun van de Palestijnse Autoriteit. Op de foto: De Permanente Militaire Rechtbank van Libanon in Beiroet, op 8 april 2016. (Foto door Anwar Amro/AFP via Getty Images)

De financiële en economische crisis in Libanon sleept het land in een steeds hoger tempo richting chaos, zo blijkt uit verschillende rapporten. Libanon kampt met een tekort aan essentiële geneesmiddelen en een tekort aan brandstof. De economische ineenstorting heeft de nationale munt van zijn meeste waarde beroofd en vier op de vijf Libanezen onder de armoedegrens gebracht.

De Wereldbank heeft de crisis beschreven als een van de ergste in meer dan een eeuw.

De crisis heeft de Libanese autoriteiten er echter niet van weerhouden opnieuw blijk te geven van hun vijandigheid tegenover Israël. In plaats van haar energie te wijden aan het oplossen van de economische crisis en het beëindigen van het lijden van haar bevolking -- zelfs niet om haar bevolking af te leiden van problemen waarvan zij niet weet hoe die zijn op te lossen -- is de mislukte Libanese regering druk bezig met het bestrijden van de "normalisatie" met Israël.

Lees verder

Arabieren: Biden brengt extremisme en terrorisme weer tot leven

door Khaled Abu Toameh  •  4 September 2021

 • Voor het eerst in verscheidene jaren voelen de jihadi's zwakte, verwarring en gebrek aan visie van de VS onder de regering-Biden.

 • "De Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit [Afghanistan] om de deur te openen voor hun vijanden en tegenstanders om het vacuüm te vullen.... Als we de situatie beoordelen, zullen we zien dat de krachten die de VS daar zullen vervangen zijn: Rusland, China, Pakistan, en natuurlijk Iran. Rusland en China worden gedreven door de wens om de enorme minerale rijkdom van Afghanistan te exploiteren." - Jameel Al-Theyabi, Saoedisch journalist en politiek analist, Okaz, 15 augustus 2021.

 • "De escalerende dreiging van terrorisme vanuit Afghanistan lijkt plaats te vinden met de steun en patronage van grote landen... door een oogje dicht te knijpen voor de activiteiten van gewelddadige en terroristische organisaties, die Arabische en internationale solidariteit vereisen om de dreiging van de Taliban en Al-Qaeda gezamenlijk het hoofd te bieden." - Monir Adib, Egyptisch expert op het gebied van wereldwijd terrorisme, Al-Ain, 16 augustus 2021.

 • "De Amerikanen moeten toegeven dat ze er niet in geslaagd zijn om een staat, of een leger, op te bouwen in Afghanistan, of zelfs maar een beweging om terrorisme en extremisme te bestrijden, en nu trekt het al zijn agenten terug, en laat Afghanistan gegijzeld achter in de handen van extremisten." - Osama Saraya, voormalig redacteur van de Egyptische krant Al-Ahram; Al-Ahram, 16 augustus 2021.

 • >Dankzij de regering Biden zeggen de Arabieren en moslims, hebben terreurgroepen die de jihad (heilige oorlog) tegen de VS en Israël willen voeren en de veiligheid en stabiliteit van veel Arabische landen bedreigen, hun voet aan de grond gekregen in het Midden-Oosten.

Voor het eerst in vele jaren voelen de jihadi's de zwakte, de verwarring en het gebrek aan visie van de VS onder de regering Biden. (Foto door Drew Angerer/Getty Images)

Terwijl de Palestijnse islamistische beweging Hamas de "nederlaag" van de Verenigde Staten in Afghanistan viert, lijken de Arabieren zich zorgen te maken dat zij degenen zullen zijn die de prijs zullen betalen door het doelwit te worden van terreurgroepen, waaronder Islamitische Staat en Al-Qaeda.

In hun commentaar op de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en de snelle overname van Afghanistan door de Taliban, zeiden verschillende Arabische politieke analisten, schrijvers en journalisten dat zij er niet aan twijfelen dat de regio op weg is naar een nieuw tijdperk van extremisme en terrorisme.

Lees verder

De hernieuwde "belofte" van Iran aan de Palestijnen

door Khaled Abu Toameh  •  1 September 2021

 • De leiders van verschillende Palestijnse facties zoeken de steun van Iran voor hun jihad (heilige oorlog) tegen Israël.

 • Dit betekent dat Iran onder Raisi de Palestijnse terreurgroepen in de door Hamas bestuurde Gazastrook zal blijven voorzien van financiële en militaire hulp.

 • Iran heeft niet beloofd bij te dragen aan de wederopbouw van de Gazastrook in de nasleep van de 11-daagse oorlog tussen Hamas en Israël van afgelopen mei. Iran heeft niet beloofd nieuwe ziekenhuizen en scholen te bouwen in de Gazastrook. Iran heeft niet beloofd de twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook te helpen het hoofd te bieden aan het stijgende aantal Covid-19 infecties.

 • De hernieuwde belofte van Iran om de Palestijnen te helpen in hun strijd tegen Israël toont aan dat de mullahs in Teheran zich gesterkt voelen door de waargenomen zwakte van de regering-Biden en andere Westerse mogendheden in hun aanpak van de Iraanse nucleaire dreiging.

 • Het stilzwijgen van de VS en de rest van de internationale gemeenschap ten aanzien van de jongste dreigementen van Iran en zijn Palestijnse volmachten is een teken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de jihad van de Palestijnse terreurgroepen tegen Israël, hoogstwaarschijnlijk met de enthousiaste steun van Iran, weer zal oplaaien op een volkomen te verwachten wijze.

De leiders van verschillende Palestijnse groeperingen zoeken steun bij Iran voor hun jihad (heilige oorlog) tegen Israël. Dit betekent dat Iran onder de nieuwe president Ebrahim Raisi de Palestijnse terreurgroepen in de door Hamas bestuurde Gazastrook financiële en militaire steun zal blijven verlenen. Op de foto: Hamasleider Ismail Haniyeh (2e R), schudt handen met de aftredende Iraanse president Hassan Rouhani tijdens de beëdigingsceremonie van Raisi in Teheran op 5 augustus 2021. (Foto: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Terwijl de regering Biden blijft praten over de noodzaak van vertrouwenwekkende maatregelen tussen Israël en de Palestijnen om een omgeving te creëren om een tweestatenoplossing te bereiken, zoeken de leiders van verschillende Palestijnse facties de steun van Iran voor hun jihad (heilige oorlog) tegen Israël.

Leiders van Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en andere facties die onlangs Iran bezochten om de inauguratie van president Ebrahim Raisi bij te wonen, lijken tevreden te zijn met de belofte die zij van de mullahs in Teheran hebben gekregen.

De regering-Biden wil vertrouwenwekkende maatregelen tussen Israël en de Palestijnen bevorderen. De Palestijnse terreurgroepen en hun aanhangers willen echter vertrouwenwekkende maatregelen met elk land dat bereid is hen te steunen bij de verwezenlijking van hun droom Israël te vernietigen.

Lees verder

Hoe Erdoğans misrekening Turkije's luchtafweermacht lamlegde

door Burak Bekdil  •  29 Augustus 2021

 • Turkije chanteert nog steeds de VS (en NAVO-bondgenoten) doordat het wellicht kiest voor een Russische straaljager, de Su-57 bijvoorbeeld, voor het geval het zich bedreigd voelt door het ontbreken van een nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. Dit is bluffen.

 • De generaals van de Turkse luchtmacht weten maar al te goed dat het na 70 jaar overschakelen van NAVO-standaardtoestellen op Russische toestellen niet hetzelfde is als je Amerikaanse auto inruilen voor een Japans exemplaar. Het bouwen van een nieuwe operationele structuur, het aanpassen van luchtmachtbases, nieuwe reparatie-, service- en onderhoudssystemen zal te duur, te tijdrovend en technologisch te moeilijk zijn.

 • Erdoğans topambtenaren ondermijnen zichzelf wanneer ze het publiek ervan proberen te overtuigen dat Turkije's lokale defensie-industrie wonderen verricht op het gebied van straaljagertechnologie.

 • Ondertussen heeft Turkije, uit angst voor verdere Amerikaanse sancties, plannen opgeschort om het S-400 grond-luchtraketsysteem te activeren... Dit betekent dat Ankara ruim 2,5 miljard dollar aan Moskou heeft betaald voor een systeem dat het waarschijnlijk nooit zal activeren.

 • "Dit is een verkoop. We hebben ons geld gekregen. De Turken kunnen de raketten gebruiken om ermee naar het strand te gaan of om aardappelen mee te vervoeren. Dat is niet onze zorg." - Aleksej Jerjov, de ambassadeur van Rusland in Ankara, spottend over de onwil van Turkije om het S-400 grond-luchtraketsysteem te activeren, onedio.com, 6 juli 2020.

Turkije chanteert de VS (en NAVO-bondgenoten) doordat het mogelijk kiest voor een Russische straaljager, de Su-57, bijvoorbeeld, als het zich bedreigd voelt door het ontbreken van een nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. Afbeelding: Een Su-57 gevechtsvliegtuig van de Russische luchtmacht. (Beeldbron: Anna Zvereva/Wikimedia Commons)

Een van de heetste hangijzers in het 50 minuten durende gesprek tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan en de Amerikaanse president Joe Biden tijdens de NAVO-top van 14 juni was de aanschaf door NAVO-lid Turkije van het langeafstandsluchtverdedigingssysteem S-400 van Russische makelij en de daaropvolgende Amerikaanse sancties, waaronder het uitzetten van Turkije uit het door de VS geleide multinationale consortium dat de F-35 gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie bouwt. Het zal niemand verbazen dat de ontmoeting eindigde zonder een oplossing. Dat is slecht nieuws voor de Turkse luchtmacht (TuAF).

Lees verder