Recentste analyse en commentaar

Europa: bidden in de openbare ruimte

door Giulio Meotti  •  12 September 2018

 • De Arabische landen begrijpen beter dan Europa dat controle over de straat essentieel is om het Islamitische fundamentalisme onder controle te houden.

 • Recentelijk kwamen 140.000 moslims in Engeland samen voor een openbaar gebed georganiseerd door een moskee die bekendstaat om zijn extremisme en banden met jihadistische terroristen: niet alleen bij de Britse autoriteiten zou een alarmbel moeten afgaan maar ook in de andere Europese landen.

Het is geen toeval dat veel Britse jihadisten uit Birmingham kwamen, dat "de jihadistische hoofdstad van Groot-Brittannië" wordt genoemd. Afbeelding: de centrale moskee in Birmingham, Engeland. (Afbeeldingsbron: Oosoom/Wikimedia Commons)

Een paar maanden geleden ontstak er een storm van protest in de wereldmedia nadat de Poolse katholieken in het hele land een massaal openbaar gebed hielden. De BBC bestempelde het als "controversieel", vanwege "bezorgdheid dat het kan worden gezien als steun aan de weigering van de staat om moslimmigranten binnen te laten".

Dezelfde controverse brak echter niet uit in Groot-Brittannië toen 140.000 moslims baden in het Small Heath Park in Birmingham, tijdens een evenement georganiseerd door de Green Lane Moskee om het einde van de Ramadan te vieren.

Frankrijk debatteert over het al dan niet blokkeren van het gebed op straat. "Ze zullen geen gebeden op straat hebben, we zullen het bidden op straat voorkomen", verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb.

Lees verder

Past Turkije in de toekomst van de NAVO?

door Nonie Darwish  •  5 September 2018

 • Liefde voor de eigen cultuur en zich daar comfortabel bij voelen is normaal. Westerse leiders hebben het recht van nieuwe immigranten gerespecteerd om van hun culturen te houden. Maar helaas verscheuren diezelfde leiders hun eigen cultuur door de liefde voor het eigen land om te zetten in een onvergeeflijke zonde wanneer die wordt uitgedrukt door inheemse burgers van hun Westerse landen. Aan deze trend moet een einde komen.

 • Tenzij de leiders van Europa besluiten om de transformatie van het continent een halt toe te roepen met dezelfde vastberadenheid als sommige extremistische leiders die het continent lijken te willen omvormen, is haar toekomst maar al te duidelijk.

 • De Turkse president Erdogan heeft de NAVO-verplichtingen gestaag ingetrokken, zoals "de democratie handhaven, met inbegrip van het tolereren van diversiteit", en dat de leden "goede buren moeten zijn en soevereiniteit buiten hun grenzen moeten respecteren".

Het recente beleid en de recente acties van Turkije weerspiegelen hoe kwetsbaar de NAVO-betrekkingen zijn geworden, als gevolg van het uiteenvallen van de samenhangende cultuur die NAVO-leden in de eerste plaats bij elkaar heeft gebracht. Afbeelding: NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg ontmoet op 16 april 2018 de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu in Turkije. (Beeldbron: NAVO/Flickr)

De Amerikaanse president Donald J. Trump heeft de neiging uit te spreken wat velen in de wereld zeggen, maar wat slechts weinigen bereid zijn om publiekelijk te zeggen:

"Ik vind het erg treurig om miljoenen mensen toe te staan om naar Europa te laten komen", stelde hij onlangs. Met de Britse premier Teresa May aan zijn zijde verklaarde hij ervan overtuigd te zijn dat het Europese immigratiebeleid de "samenhang van Europa" verandert en de Europese cultuur vernietigt.

Het is een waarschuwing. Europa wordt namelijk overspoeld met miljoenen migranten, vaak uit culturen die openlijk antidemocratisch zijn.

Bovendien moedigen sommige moslimleiders de immigranten aan om zich te verzetten tegen assimilatie met Europese culturen. Dergelijke opzettelijke niet-assimilatie heeft in heel Europa tot culturele botsingen geleid.

De realiteit is dat fundamentalistische islamitische culturen in veel opzichten op gespannen voet staan met seculiere westerse waarden.

Lees verder

Waarom heeft niemand het over de Unie voor het Middellandse Zeegebied?

door Judith Bergman  •  29 Augustus 2018

 • De EU-landen die betrokken zijn bij de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) lijken weinig geïnteresseerd in het bevorderen van "integratie" - of enige vorm van "een gemeenschappelijk erfgoed" - met landen als Mauritanië, waar volgens recente rapporten tot 20 procent van de bevolking (Haratijnen en andere Afro-Mauritaanse groepen) slaaf is, en activisten tegen slavernij regelmatig worden gemarteld en gevangengezet.

 • In het jaarverslag van de Unie voor het Middellandse Zeegebied en in de Routekaart voor Actie 2017 wordt met geen woord gerept over het feit dat in de meeste moslimlanden de sharia van invloed is op de rechtsregels - in het bijzonder met betrekking tot huwelijk, echtscheiding, erfenis en voogdij - en dat genderongelijkheid daarom geïnstitutionaliseerd kan worden en dat dit waarschijnlijk niet zal veranderen, ongeacht het aantal projecten van de Unie voor het Middellandse Zeegebied.

 • Gezien de grote geldbedragen is het opmerkelijk dat op de Unie voor het Middellandse Zeegebied en haar activiteiten weinig tot geen toezicht gehouden wordt in de Europese pers.

Een kaart van de Unie voor de Middellandse Zee. Blauw zijn de EU-lidstaten, bruin de andere leden, Libië (rood) is officieel waarnemer en Syrië (groen) is geschorst. (Beeldbron: Treehill/Wikimediage Commons)

Juli vierde de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) haar 10-jarig jubileum. Het is echter onwaarschijnlijk dat veel Europeanen over de Unie hebben gehoord, laat staan over deze verjaardag. De media berichten zelden over de UMZ en haar activiteiten.

De deelnemende landen aan de Unie voor het Middellandse Zeegebied zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) en de landen rond het zuidelijke Middellandse Zeegebied, waaronder Albanië, Algerije, Bosnië en Herzegovina, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Mauritanië, Monaco, Montenegro, Marokko, "Palestina", Syrië (tijdelijk geschorst), Tunesië en Turkije. Libië heeft de status van waarnemer in de UMZ. De UMZ wordt voorgezeten door een "co-voorzitterschap" dat wordt gedeeld door de Europese Unie en Jordanië. Het secretariaat van de UMZ is belast met de dagelijkse werkzaamheden van de UMZ en wordt geleid door een secretaris-generaal, momenteel Nasser Kamel (Egypte).

Lees verder

Een Iraanse droom: "Waarom mag ik niet dansen?"

door Majid Rafizadeh  •  26 Augustus 2018

 • Voor mensen in het Westen lijkt het misschien onmogelijk dat dansen tot een misdaad verklaard wordt. Maar als de Sharia wordt opgelegd, kan elke onschuldige daad van "plezier" plotseling een misdaad worden.

 • Maedeh Hojabri plaatste videoclips van zichzelf terwijl ze danst op Instagram. Voor deze "misdaad" werd de 19-jarige vrouw gearresteerd, opgesloten zonder enige vorm van proces, zonder de mogelijkheid zich te verdedigen, en publiekelijk beschaamd met een op de televisie uitgezonden bekentenis van haar "misdaad".

 • Wie komt de moraalpolitie vervolgens ophalen?

Maedeh Hojabri, getoond in deze Instagram-videoscreenshot, die de "misdaad" van het dansen begaat. Hiervoor werd zij gearresteerd door de Iraanse politie, zonder enige vorm van proces gevangengezet en publiekelijk te schande gemaakt.

Een moslimmoeder in het door de sharia gerunde Iran sprak over haar dochter van tien: "Ze vroeg me: 'Waarom mag ik niet dansen? We dansen omdat we gelukkig zijn. Waarom is geluk fout? Waarom is dansen een misdaad?" Ze beschreef de verwarring in de ogen van haar dochter. "Het is een vraag waarop ik geen antwoord heb".

Lees verder

De VN faciliteert de oorlogsmachine van Hamas.

door Bassam Tawil  •  19 Augustus 2018

 • Dit initiatief voor een staakt-het-vuren is verontrustend: Hamas hoeft geen concessies van enige betekenis te doen. De extremistische ideologie van Hamas, die oproept tot de vernietiging van Israël, blijft volledig intact en er wordt bijvoorbeeld niet geëist dat Hamas zijn wapens neerlegt.

 • Een staakt-het-vuren klinkt misschien goed, maar onder de huidige omstandigheden zal het een dodelijk signaal afgeven aan Hamas en aan de andere terroristische facties in de Gazastrook: namelijk dat een langdurige campagne van terreuraanslagen op Israël economische en humanitaire projecten oplevert die worden gefinancierd door de Verenigde Naties en de Westerse donoren, en misschien zelfs wel een zeehaven en een luchthaven. Het staakt-het-vuren zou Hamas weer vijf tot tien jaar de tijd geven voor het vergaren van wapens, de greep op de Gazastrook te versterken en zich voor te bereiden op de volgende oorlog met Israël.

 • Elke overeenkomst over een staakt-het-vuren zal worden gezien als een beloning voor het door Hamas gesponsorde terrorisme en geweld tegen Israël. Deze onderhandelingen zullen andere terroristische groeperingen over de hele wereld aansporen hun aanvallen voort te zetten in de hoop legitimiteit te verkrijgen en de VN en de internationale gemeenschap te dwingen om ook met hen te onderhandelen.

 • Waarom is de VN klaarblijkelijk bereid om honderden miljoenen dollars in de Gazastrook te investeren, terwijl Hamas aan de macht blijft en zelfs sterker wordt? Waarom mogen de Verenigde Naties de rol van de redder van Hamas spelen?

Afbeelding: De Kerem Shalom Crossing brandt op 4 mei 2018, nadat brandstichting door Palestijnse oproerkraaiers uit Gaza. Kerem Shalom wordt gebruikt om duizenden tonnen goederen en humanitaire hulp van Israël naar de Gazastrook over te brengen. (Beeldbron: IDF/Flickr)

De Palestijnse terreurgroep Hamas die de Gazastrook controleert, heeft naar verluidt in principe ingestemd met een initiatief van Egypte en van de Verenigde Naties voor een langdurig staakt-het-vuren met Israël. Volgens sommige verslagen roept het initiatief op tot een staakt-het-vuren van vijf tot tien jaar in ruil voor de versoepeling van de economische sancties en de humanitaire en economische hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook.

Dit initiatief voor een staakt-het-vuren is verontrustend: Hamas hoeft geen concessies van enige betekenis te doen. De extremistische ideologie van Hamas, die oproept tot de vernietiging van Israël, blijft volledig intact en er wordt bijvoorbeeld niet geëist dat Hamas zijn wapens neerlegt.

De boodschap van de internationale gemeenschap aan Hamas is in wezen dat het land rijkelijk beloond zal worden voor niets meer dan het tijdelijk stopzetten van zijn terreuraanslagen op Israël.

Lees verder

De Hijab Kronieken

door Majid Rafizadeh  •  16 Augustus 2018

 • "Zal Allah mij aan mijn haar opknopen? De religieuze Quran-leraar op onze school vertelde ons in de klas dat als God ons zal ophangen aan ons haar in het hiernamaals we ons haar in het openbaar laten zien, en ons martelen in oneindigheid.

 • Veel moslimvrouwen, onder wie leden van mijn eigen gezin, zijn bang om hun hijab af te doen, ook al zijn ze volwassen en misschien niet meer religieus, en wonen ze misschien zelfs op een plek waar ze hun hijab wel mogen uittrekken. De angst om hun haar te laten zien, en de gevolgen die ze fysiek en spiritueel zouden kunnen ondervinden, achtervolgen hen nog steeds en beïnvloeden de keuzes die ze maken in hun dagelijks leven.

 • Mijn zus is nog steeds bang haar hijab af te nemen als gevolg van die verschrikkelijke verhalen waarin de radicale islamitische leraren haar onderrichtten toen ze piepklein was...Ik hoop nog steeds dat op een dag mijn zus goed zal slapen, en dat de kleine meisjes die in diezelfde klaslokalen zitten, met hun geest vol gruwelijke taferelen, zich op een dag veilig zullen voelen om hun haar te laten zien, en veilig 's nachts hun hoofd te rusten te leggen. Tot die tijd komt zal ik ook niet rusten.

Afbeelding: Een vrouw (rechts) die in Iran door de "moraalpolitie" in elkaar is geslagen omdat ze geen hijab droeg, ligt op de grond, verzorgd door een andere vrouw. (Beeldbron: WhiteWednesdays-videoscreenopname via Masih Alinejad/YouTube)

Vorige maand heeft een Iraanse rechtbank de 43-jarige Shaparak Shajarizadeh, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, met een proeftijd van 18 jaar, wegens het in het openbaar verwijderen van haar hoofddoek.

In onze jeugd in Iran zou het gegil van mijn zus 's nachts door de stilte van ons huis heen snijden. Ontwaakt door nachtmerries en te bang om weer te gaan slapen. We moedigden haar allemaal aan om haar angsten met ons te delen; wat ze altijd weigerde. Op een zekere nacht gaf ze eindelijk toe, haar lichaam trillend van angst.

Lees verder

De geheime reden waarom Arabieren de Joodse Nationaliteitswet verwerpen

door Bassam Tawil  •  14 Augustus 2018

 • Israëlische Arabische leiders kunnen ophitsen tegen Israël wat ze maar willen. Hun laster zal niets veranderen aan de realiteit dat Israël de enige bloeiende democratie in het Midden-Oosten is, en haar minderheden met respect behandelt. Terwijl in Syrië, Libanon, Egypte, Irak, Libië en andere Arabische en islamitische landen minderheden worden vervolgd en vermoord, worden de Arabische burgers van Israël in de staat geïntegreerd. Zij bekleden hoge functies bij het Hooggerechtshof, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de gezondheidssector en zelfs de Israëlische politie. De meerderheid van de Arabieren in Israël kan werken waar ze maar willen, ze kunnen overal in het land reizen, en ze zullen blijven genieten van alle privileges, voordelen en vrijheden die Joodse burgers hebben.

 • Sommige Israëlische Arabische leiders willen dat Israël haar wens om een Joods vaderland te zijn opgeeft, omdat ze hopen dat op een dag de Joden een minderheid in hun eigen land zullen worden. Veel te lang hebben ze hun kiezers opgehitst tegen Israël en de Joden. Als deze leiders zo ongelukkig zijn in Israël, zouden ze misschien kunnen overwegen om naar Ramallah te gaan, of de Gazastrook, of welk Arabisch land dan ook. Misschien willen ze uit de Knesset stappen. Waarom doen ze dat niet? Omdat zij en hun kinderen in dit Joodse vaderland, dat zo schadelijk voor hen zou zijn, goed kunnen leven en gedijen.

Zouheir Bahloul, Arabisch lid van de Knesset, is de laatste Arabische burger van Israël die het recht heeft om over discriminatie te klagen. Decennialang was hij een van Israëls populairste sportjournalisten, aanbeden door zowel Arabieren als Joden. Hij heeft altijd genoten van een comfortabel leven in Israël waarvan hij nooit had kunnen dromen in een Arabisch land. (Foto: Woordvoerder van de Knesset)

De hypocrisie van de leiders van de Arabische burgers van Israël, die nu onheil schreeuwen over de nieuwe Joodse Natiestaat- wet, heeft de afgelopen dagen nieuwe hoogtes bereikt.

Dit zijn dezelfde leiders wier woorden en daden de afgelopen twintig jaar ernstige schade hebben toegebracht aan de betrekkingen tussen Joden en Arabieren in Israël en aan de belangen van hun eigen kiezers, de Arabische burgers van Israël.

De Israëlische Arabische leiders, in het bijzonder de Knesset-leden, stellen dat ze niet alleen verontwaardigd zijn omdat de wet Israël definieert als het vaderland van het Joodse volk, maar ook omdat de nieuwe wetgeving niet de uitdrukking "volledige gelijkheid van rechten voor alle burgers" bevat.

Lees verder

EU niet bij machte om Amerikaanse sancties tegen Iran te neutraliseren

door Soeren Kern  •  12 Augustus 2018

 • "Iedereen die zaken doet met Iran zal GEEN zaken doen met de Verenigde Staten." - Amerikaanse president Donald J. Trump.

 • "De EU eist dat haar grootste bedrijven voor een paar kruimels alles in de waagschaal stellen." - Samuel Jackisch, correspondent van de Duitse publieke omroep ARD in Brussel.

 • "De boetes lopen tegenwoordig op tot in de miljarden , dus het is gewoon niet de moeite waard om het risico te nemen voor een klein beetje zakendoen, misschien tot genoegen van een Europese regering." - Beleggingsbankier geciteerd door Reuters.

In een gezamenlijke verklaring hebben Federica Mogherini, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, en de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk openlijk toegegeven dat de overeenkomst met Iran, wat betreft de EU, alleen om geld gaat , en beloofde om Europese bedrijven te beschermen tegen Amerikaanse sancties. (Foto door Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

De Europese Unie heeft een nieuwe verordening aangekondigd om Europese bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van Amerikaanse sancties voor Iran. De maatregel, die door de Europese zakenmedia met scepsis wordt onthaald, zal waarschijnlijk niet slagen: er wordt er vanuit gegaan dat Europese bedrijven hun zakelijke belangen op de Amerikaanse markt op het spel zetten voor hun belangen op de veel kleinere Iraanse markt.

Het zogenaamde "Blokkeringsstatuut" trad op 7 augustus in werking, dezelfde dag dat de eerste ronde van Amerikaanse sancties tegen Iran officieel opnieuw van kracht werd. Deze sancties zijn gericht tegen de Iraanse aankopen van de US-dollar - de belangrijkste valuta voor internationale financiële transacties en olieaankopen - en tegen de autosector, de burgerluchtvaart-, de kolen-, de industriële software- en de metaalsector. Een tweede, veel sterkere sanctieronde tegen de Iraanse olie-export gaat in op 5 november.

Lees verder

Waarom Iran Palestijnse terreurgroepen steunt

door Khaled Abu Toameh  •  29 Juli 2018

 • De Iraanse generaal heeft de Palestijnen niet aangeboden om ziekenhuizen of scholen te bouwen. Ook bood hij geen financiële steun aan voor het creëren van projecten die werkloze Palestijnen in de Gazastrook werk zouden bieden. Zijn boodschap aan de Palestijnen in de Gazastrook: Iran zal je zoveel geld en wapens geven als je nodig hebt, zolang je je inzet voor de jihad (heilige oorlog) tegen Israël en de "grote satan", de VS.

 • Die Hamas die aan de vertegenwoordigers van de VN vertelt dat het de levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook wil verbeteren, is dezelfde die zijn hand naar Iran reikt om geld en wapens in ontvangst te nemen.

 • Iemand moet ingrijpen en Iran ervan weerhouden om voet aan de grond te krijgen in de Gazastrook en om de Palestijnen te gebruiken als kanonnenvoer in de campagne van Teheran tegen de VS en Israël. Hoe kan dat gedaan worden? Dat is niet zo ingewikkeld. Elke internationale hulp aan de Gazastrook moet afhankelijk worden gesteld van het beëindigen van de destructieve inspanningen van Iran om Palestijnse groepen als soldaten te rekruteren. Zo eenvoudig is het.

De Iraanse Generaal Gholamhossein Gheybparvar van de Islamitische Revolutionaire Garde . (Beeldbron: Tasnim via Wikimedia Commons)

Terwijl de Verenigde Naties, Israël en de VS plannen voorstellen om het lijden van de Palestijnen in de door Hamas geregeerde Gazastrook te verlichten, belooft Iran om zijn financiële en militaire hulp aan Palestijnse terreurgroepen voort te zetten.

De inmenging van Iran in de binnenlandse aangelegenheden van de Palestijnen is niet nieuw. De Iraniërs voorzien Hamas en de Palestijnse islamitische jihad-terreurgroepen al lange tijd van geld en wapens. Zonder de steun van Iran hadden de twee groepen, die het bestaansrecht van Israël niet erkennen, niet aan de macht kunnen blijven in de kust-enclave.

De steun van Iran aan de Palestijnse terreurgroepen heeft een tweeledig doel: ten eerste de ondermijning van de Palestijnse Autoriteit, die wordt geleid door Mahmoud Abbas, en door Teheran wordt gezien als een pion van de VS en Israël, en ten tweede het bevorderen van Irans doel om Israël te vernietigen.

Lees verder

"Jihad Toelage": Standpunten over werk in het Midden-Oosten

door Nonie Darwish  •  23 Juli 2018

 • Na de heersende klasse wordt het grootste respect en de grootste rijkdom gegeven aan de jihadistische klasse of de militaire leidersklasse. Anders zou de jihadistische of militaire klasse zich tegen de leiding en het islamitische systeem zelf kunnen keren. Dat is een van de redenen waarom de hoogste pensioenen in de meeste moslimlanden, zoals in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever, naar weduwen, ouders en kinderen van jihadisten en gepensioneerde militairen gaan.

 • "Wij (de moslimwereld), werken niet, en als we werken, doen we het niet professioneel. We produceren niet... en we importeren alles, van de naald tot raketten... Mohammed beval ons om in alles uit te blinken 'als je doodt, doe het goed, en als je afslacht, doe het goed...' Hoe komt het dat de zionistische bende erin geslaagd is superieur te zijn aan ons? Zij zijn superieur geworden door kennis en technologie en arbeidsethiek." - Sjeik Yusuf al-Qaradawi, voorzitter van de Internationale Unie van islamitische academici .

 • Nu moslims hun uitgestrekte en door armoede geteisterde islamitische gebieden in 54 islamitische naties ontvluchten naar de groene graslanden van Europa en Amerika, lijken westerlingen te denken dat ze vluchtelingen redden. Vaak wel, maar andere keren is dit gewoon de laatste versie van een verhaal dat zich al 1400 jaar herhaalt.

De Britse moslimgeest Anjem Choudary, veroordeeld tot gevangenisstraf voor het "aansporen tot steun" voor ISIS, noemde werkloosheids- en bijstandsuitkeringen voor moslims een "Jihadi-uitkering", alsof het een recht was of zou moeten zijn. (Foto door Oli Sjaal/Getty Images)

Onlangs hekelde de Iraanse president Hassan Rouhani president Trump als een "handelaar" die niet over de nodige kwalificaties beschikte om politieke en internationale zaken te regelen. Op het eerste gezicht klinkt deze kritiek hetzelfde als die van een oppositiepartij die beweert dat Trump geen politieke ervaring heeft. Gesteld door een islamitisch leider heeft het echter een veel diepere betekenis: hoe de islamitische cultuur totaal anders tegen de arbeidsethos en de middelen om rijkdom te verwerven aankijkt.

Hoewel er veel moslims zijn die onvermoeibaar werken en enorm succesvol zijn, heeft de islamitische cultuur over het algemeen weinig respect voor handenarbeid of zelfs voor bedrijfseigenaren. Mensen die zich bezighouden met legitieme "handel" voor de kost, worden vaak bezien met minachting alsof ze "moeten" werken voor de kost.

Lees verder

De oneindige aanwezigheid van Hezbollah in Syrië

door Sirwan Kajjo  •  22 Juli 2018

 • Na meer dan zeven jaar samen te hebben gevochten met het Assad-regime in Syrië is het hoogst onwaarschijnlijk dat de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah gemakkelijk uit het door oorlog verscheurde gebied zal vertrekken, ongeacht gemaakte afspraken en beloftes.

 • Hezbollahstrijders controleren nu een groot deel langs de Syrische grens met Libanon. Deze sjiitische terroristische groepering is belast met de controle aan de Libanese kant van de grens, ondanks de (zwakke) aanwezigheid van het Libanese leger.

 • Aangezien het einde van de zevenjarige oorlog in Syrië nog niet in zicht is, zal Hezbollah ongetwijfeld zijn militaire expansie voortzetten, wat de toch al ontvlambare regio verder zal destabiliseren.

Hezbollah soldaten op parade. (Beeldbron: VOA-videoscreenshot/Wikimedia Commons)

Na weken van pendeldiplomatie, die naar verluidt zou zijn uitgevoerd door Rusland en Israël, begonnen Iraanse troepen en geallieerde milities - waaronder de zogenaamde "militaire vleugel" van de in Libanon gevestigde organisatie Hezbollah, die door de VS is bestempeld als terroristische groepering - zich naar verluidt terug te trekken uit delen van Zuid-Syrië, nabij de Israëlische grens. Echter, volgens andere berichten zijn veel Hezbollah-strijders, vermomd als leden van het Syrische leger, gewoon op hun bases gebleven om zo niet onder vuur van de Israëlische luchtmacht te komen. Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 heeft de Israëlische luchtmacht sporadisch aanvallen uitgevoerd op bases en konvooien van Iran en Hezbollah in het noordelijke buurland. Na meer dan zeven jaar samen te hebben gevochten met het Assad-regime in Syrië is het hoogst onwaarschijnlijk dat de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah gemakkelijk uit het door oorlog verscheurde gebied zal vertrekken, ongeacht gemaakte afspraken en beloftes.

Lees verder

Brits parlement: Weinig belangstelling voor seksueel misbruik van kinderen

door Andrew Jones  •  17 Juli 2018

 • De aanpak die de Britse autoriteiten naar aanleiding van de nationale ramp hebben gekozen, lijkt grotendeels gebaseerd te zijn op het tegengaan van de secundaire problemen, met name personen die protesteren tegen de kinderlokkerij, waaronder op een gegeven moment de arrestatie van ouders die proberen hun dochter van haar misbruikers te redden.

 • Er lijkt ook een stilzwijgende alliantie te zijn met de meeste media om het publieke debat de mond te snoeren, met regelrechte onderdrukking als laatste redmiddel.

Van de 650 parlementsleden van het Britse parlement waren er slechts twintig bereid om een open brief te ondertekenen ter ondersteuning van de bescherming van kinderen die het slachtoffer zijn van groepsverkrachting, mensenhandel, marteling en soms moord. Afbeelding: Het paleis van Westminster in Londen, ontmoetingsplaats van de Houses of Parliament. (Arpingstone/Wikimedia Commons)

Als reactie op het aanhoudende schandaal rond het seksuele misbruik in Groot-Brittannië heeft een groep van twintig parlementsleden een open brief ondertekend voor de onlangs benoemde minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, waarin zij aandringen op gecoördineerde actie.

Aangezien het parlement van het Verenigd Koninkrijk 650 parlementsleden telt, vormen deze 20 ondertekenaars slechts 3 procent hiervan die steun verlenen aan de bescherming van kinderen die het slachtoffer zijn van groepsverkrachting, mensenhandel, marteling en soms moord. Zo'n schamel aantal politici dat bereid is om zich uit te spreken tegen seksuele slavernij van kinderen lijkt nog meer het bewijs te zijn van het morele faillissement van de politieke elite in Groot-Brittannië en hoe laag het land lijkt te zijn gezonken.

Lees verder

Wat prins William niet gezien heeft in Ramallah

door Bassam Tawil  •  15 Juli 2018

 • Het lijkt erop dat Abbas en Israël verschillende visies hebben op de manier waarop terrorisme moet worden bestreden. Abbas lijkt te denken dat het betalen van salarissen aan veroordeelde terroristen en hun families een goede eerste stap in die richting is.

 • Prins William was één en al glimlach terwijl Abbas het had over de "serieuze" wens van de Palestijnen om vrede met Israël te bereiken, en ook over hun "inzet" in de strijd tegen het terrorisme.

 • Het Palestijnse leiderschap wil niet dat de prins en de rest van de wereld op de hoogte zijn van de tegenstrijdige boodschappen die zij aan hun volk en de rest van de wereld sturen. De boodschap aan de Palestijnen: wij steunen iedereen die een Jood vermoordt en zullen voor zijn of haar familie zorgen als hij of zij door Israël wordt vermoord of gevangengezet. De boodschap aan Prins William en andere wereldleiders en verdere hoogwaardigheidsbekleders is: wij zetten ons in voor de vrede en de strijd tegen het terrorisme.

 • Het toeval wil dat de Palestijnse Autoriteit op de dag dat de prins in Ramallah was, haar belofte herhaalde om door te gaan met het financieren van terroristen en hun families. Hopelijk heeft prins William van zijn bezoek aan Ramallah genoten. Hopelijk vraagt hij zijn adviseurs ook om voor hem te vertalen wat de Palestijnse leiders tegen hun eigen volk in het Arabisch zeggen.

Prins William, hertog van Cambridge, ontmoet president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit tijdens een officieel bezoek aan Ramallah op 27 juni 2018. (Foto door Joe Giddens - Getty Images)

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit deelde interessant nieuws met prins William van Engeland tijdens een bijeenkomst in Ramallah op 27 juni. Hij vertelde de Koninklijke bezoeker dat de Palestijnen "het bereiken van vrede met Israël serieus nemen". Abbas zei ook dat de Palestijnen "geëngageerd waren in de strijd tegen het terrorisme".

Wat dit nieuws interessant maakt, is dat toen Abbas sprak met prins William in zijn hoofdkwartier van Ramallah, bekend als de Mukata, de Palestijnse regering een verklaring uitvaardigde waarin Palestijnse terroristen die door Israël gevangen waren gezet werden geprezen. De regering in Ramallah heeft ook beloofd om door te gaan met het betalen van salarissen aan Palestijnen die zijn veroordeeld voor het vermoorden en verwonden van Joden, waarmee ze zich verzetten tegen de Israëlische en Amerikaanse eisen om de betalingen te staken.

Lees verder

De marktkramers-revolutie in Iran: Wie zit er achter?

door Amir Taheri  •  10 Juli 2018

 • De Grote Bazaar van Teheran is meer dan een gigantisch winkelcentrum, het is de kern van een levensstijl. Het bestaat uit zes moskeeën, 30 hotels, meer dan 20 banken, zes bibliotheken, 9 religieuze seminaries, 13 basis- en middelbare scholen, en verschaft werk, direct of indirect, aan meer dan 600.000 mensen.

 • Sinds 1979 is het enthousiasme in de Grote Bazaar voor het Khomeinistische regime wel wat afgezwakt maar niet openlijk vijandig geworden. De huidige gebeurtenissen moeten dan ook worden gezien als een kortstondige dwaling of als een serieuze indicatie dat het Khomeinistische regime een van zijn belangrijkste steunpilaren aan het verliezen is.

 • Eén ding is zeker: De Grote Bazaar heeft gerenommeerde en beproefde werkwijzen om het volk op de been te brengen en zijn kracht in de straten te tonen. Indien vertoond, kan het zijn woede tonen. En als dat gebeurt, zou het dwaas zijn om er geen rekening mee zou houden.

De Grote Bazaar in Teheran, Iran. (Bron: Diego Delso/Wikimedia Commons)

In de laatste week van juni jl. werd de Grote Bazaar van Teheran gesloten, en dit voorbeeld volgend sloten andere zakenwijken van de hoofdstad, zoals Maqsud-Shah, Qaysarieh, Khayyam, Sayyed Vali en Pachenar, ook hun deuren. Tegelijk organiseerden ook de bazaars in verschillende andere steden, met name Isfahan, Mash'had, Bandar Abbas, Kerman en Tabriz symbolische stakingen uit sympathie voor de Teheranese marktkramers.

Het is niet gemakkelijk om de Grote Bazaar te sluiten en dit was ook niet meer gebeurd sinds de onstuimige dagen van 1978-79 toen de opstand tegen de Sjah zijn hoogtepunt bereikte.

De Grote Bazaar bestaat uit meer dan 40 met elkaar verbonden passages over een totale afstand van 10,6 kilometer. De gangen zijn verdeeld in 20 segmenten, elk gespecialiseerd in een aantal handelsafdelingen, van levensmiddelenwinkels, goudsmeden-werkplaatsen tot tapijten-showrooms, voor van alles wat een megastad van bijna 15 miljoen inwoners nodig kan hebben.

Lees verder

Radicalisme: De echte schok was de reactie van de Amerikanen...

door Majid Rafizadeh  •  8 Juli 2018

 • Veel extremistische moslims geloven dat hun religieuze verlangen uit zal komen in de VS. Religieus gesproken is voor extremistische moslims het heersen over Amerika als het woord van Allah. Voor hen komt dan een heilige belofte in vervulling.

 • Wat betekent het om de op één na grootste religie in een land te zijn? Kiezers hebben invloed op de lokale en nationale politiek, beïnvloeden binnenlandse verkiezingen, kiezen meer vertegenwoordigers met dezelfde religieuze gezindheid, en zijn invloedrijk genoeg om te bepalen wie de volgende president van de Verenigde Staten zal zijn, en om de wetten van het land te veranderen.

 • Dit afwimpelen en gevoel van immuniteit heeft in de loop der tijd veel landen naar de ondergang gevoerd.

"Spoedig," zo stond er in de brief, "zal Amerika van ons zijn."

"Ons"?

De schrijver, zo werd duidelijk, was een extremistische moslim in de VS die beweerde een gerenommeerde religieuze prediker te zijn. Met elk nieuw woord groeide de bezorgdheid.

In de gehele brief wees hij op de "zondige" wegen van het Westen: dansen, drinken, daten...

Hij sprak zijn afschuw uit over het feit dat de meeste vrouwen de hijab niet droegen noch vijf keer per dag deelnamen aan het gebed. Toen kwam hij meteen tot de kern van de zaak: "Ons," zo legde hij uit, verwees naar moslims zoals hijzelf.

Het sentiment is nauwelijks nieuw. Soortgelijke proclamaties worden door veel moslimextremisten het hele jaar door geuit. De echte schok was niet de brief, maar de reactie van veel Amerikanen erop na het zien ervan.

Lees verder