Recentste analyse en commentaar

Turkije bouwt moskeeën en wist het christendom

door Uzay Bulut  •  18 Oktober 2018

 • Terwijl in Duitsland de nieuwste moskee van Turkije wordt ingehuldigd, is de grootste christelijk-orthodoxe theologische school al bijna 50 jaar gesloten in opdracht van de Turkse regering. Bovendien wordt op minder dan een kilometer afstand van het gesloten christelijke seminarie een belangrijk nieuw centrum van islamitische studies gepland met een totale oppervlakte van 200 hectare.

 • De Grieken in Turkije - de overblijfselen van het eens zo grote Byzantijnse Rijk - worden streng vervolgd en zijn zelfs bijna volledig uitgeroeid. Ze hebben onder meerdere Turkse regeringen verschillende misdaden tegen de menselijkheid ondergaan zoals genocide, pogroms en gedwongen deportaties. Als gevolg hiervan zijn er nog maar ongeveer 1300 Grieken over in Istanbul. Maar ondanks haar kleine omvang lijdt de stervende Griekse gemeenschap nog steeds onder discriminatie en schendingen van haar rechten.

 • De Turkse regering, die de grootste christelijke theologische school van het land gesloten houdt, besteedt een groot deel van haar jaarlijkse begroting aan de wereldwijde bouw van moskeeën.

Op 29 september heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de nieuwste Europese moskee van de Turkse regering ingehuldigd: "De Centrale Moskee van Keulen", gelegen in Keulen, Duitsland. (Foto door Carsten Koall/Getty Images)

De Turkse regering besteedt honderden miljoenen dollars aan de bouw van moskeeën als onderdeel van een langdurige inspanning om de islam wereldwijd te promoten. Veel moslims hopen dat de nieuwe moskeeën in heel Europa zullen bijdragen aan het verspreiden van de islam naar niet-islamitische landen en de christelijke "ongelovigen" zal overhalen om hun geloof op te geven ten gunste van de islam.

Op 29 september opende de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de nieuwste Europese moskee van Turkije, "De Centrale Moskee van Keulen", gelegen in Keulen, Duitsland.

Het door de Turkse regering gefinancierde Persbureau Anadolu rapporteerde op 25 september:

De Centrale Moskee van Keulen, in acht jaar tijd gebouwd door de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (DITIB) heeft een capaciteit van 1200 mensen."

Lees verder

Waarom kan ik mijn religie niet bekritiseren?

door Majid Rafizadeh  •  8 Oktober 2018

 • Oppervlakkig gezien lijkt het Westen de enige plaats om de islam te hervormen. Iedereen ging er van uit dat het hier in het Westen veilig zou zijn om vragen te stellen en kritiek te leveren. In plaats daarvan gebruiken vele instellingen een veel subtielere methode om kritiek het zwijgen op te leggen.

 • Hoe meer constructieve kritiek op de islam wordt verborgen of genegeerd, des te moeilijker wordt het om hervormingen in de religie door te voeren en des te gemakkelijker moslimradicalen de overhand krijgen.

 • Ik heb geen kritiek op de radicale elementen van mijn religie omdat ik haatdragend ben, maar omdat ik degenen die door hun leiders misbruikt en in de steek gelaten zijn wil beschermen.

Majid Rafizadeh spreekt op het Verenigde Staten Congres op 7 december 2017. (Bron: Valter Schleder/Wikimedia Commons)

Ik was niet verbaasd toen ik een brief van een sjiitische religieuze prediker uit het Verenigd Koninkrijk ontving. Ik ontvang veel soortgelijke brieven van extremistische moslims van over de hele wereld, maar ook van westerse liberalen, socialisten en anderen. Elke keer, bij het openen van deze brieven, bereid ik me voor op kritiek op mijn zorgvuldige onderzoek naar mijn religie. Zoals verwacht, begon de brief met een bekende suggestie: "Stop met het bekritiseren van je eigen religie."

De brief ondersteunde deze opdracht met beloftes dat de media en Westerse progressieven mij gunstig gezind zijn en mij veel meer zouden steunen, als ik mijn opvattingen zou afstemmen op hun gesprekspunten:

"Als je stopt met het bekritiseren van de islam, zal het Westen je zeker meer verwelkomen en je zult meer aanbiedingen en mogelijkheden krijgen die je carrière te bevorderen."

Lees verder

Turkije's nieuwste machtsvertoon met een marinebasis op Cyprus?

door Debalina Ghoshal  •  2 Oktober 2018

 • De mogelijkheid van een Turkse marinebasis op Cyprus belooft niet veel goeds voor de kansen op een herenigingsovereenkomst op Cyprus, met name na de mislukking van de vredesbesprekingen van juli 2017, die werden opgeschort toen "Turkije weigerde afstand te doen van zijn interventierechten op Cyprus, of de aanwezigheid van troepen op het eiland". Turkije heeft 30.000 soldaten gestationeerd op Cyprus, waarvan het noordelijke deel sinds 1974 illegaal bezet is.

 • "Als de Grieks-Turkse spanningen escaleren, kan ook de mogelijkheid van een nieuwe, slecht getimede militaire provocatie met hen escaleren... Bovendien zou een dergelijk conflict een nog grotere kans op Russische inmenging kunnen bieden. - Lawrence A. Franklin.

De Turkse Marineleiding heeft "een voorstel ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin staat dat Turkije een marinebasis moet vestigen in de Turkse Republiek Noord-Cyprus". Afgebeeld: Het Turkse marinefregat TCG Oruçreis. (Beeldbron: CC-BY-SA-3.0/Brian Burnell via Wikimedia Commons)

De Turkse Marineleiding heeft "een voorstel ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin staat dat Turkije een marinebasis moet vestigen in de Turkse Republiek Noord-Cyprus," aldus Yeni Safak, een Turks pro-Erdogan-dagblad dat onlangs het voorstel voor de basis heeft bekrachtigd in een artikel met de titel "Waarom Turkije een marinebasis moet vestigen op Noord-Cyprus".

"De basis zal de soevereiniteit van Noord-Cyprus beschermen, de rechten en belangen van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied faciliteren en versterken, en de bezetting van de energievelden op zee voorkomen en de invloed van Turkije in de vredesbesprekingen over Cyprus versterken".

Lees verder

Palestijnen: Spugen in de bron

door Bassam Tawil  •  1 Oktober 2018

 • De Palestijnen hebben één belangrijke boodschap voor de Amerikaanse regering: Wij haten jullie en zetten eenieder die we kunnen tegen jullie op, maar wij verwachten dat jullie ons geld blijven geven, ten bedrage van miljarden dollars. En wanneer jullie proberen om ons te helpen, behouden wij ons het recht voor om jullie in het gezicht te spugen.

 • Het hele bestaan van Fatah, de factie die de Palestijnse Autoriteit domineert en controleert, is sterk afhankelijk van financiële hulp van de VS, de EU en andere westerse donoren.

 • Abbas en zijn hoogste ambtenaren in Ramallah willen duidelijk van beide walletjes eten –doorgaan met het opstoken tegen de regering van Trump maar wel gefinancierd worden door het geld van de belastingbetaler van de V.S.

Vroeger in de week verbrandden Palestijnse demonstranten, waaronder hoge ambtenaren van de regerende Fatah-fractie van president Mahmoud Abbas (rechts) van de Palestijnse Autoriteit foto's van president Donald Trump en enkele van zijn hoge vertegenwoordigers, waaronder presidentiële adviseurs Jared Kushner (midden) en Jason Greenblatt (links). De foto van bovenstaande bijeenkomst is genomen op 21 juni 2017 in Ramallah. (Beeldbron: Thaer Ghanaim/PPO via Getty Images)

Opnieuw geven de Palestijnen tegenstrijdige signalen af over hun houding ten opzichte van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Enerzijds veroordelen zij de regering-Trump voor haar besluit om alle Amerikaanse hulp aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen(UNRWA) te verminderen, anderzijds zijn de Palestijnen tegen elk plan van de Amerikaanse regering om hen financiële steun te verlenen om zo hun levensomstandigheden te verbeteren.

Dit Palestijnse standpunt is niet alleen een slechte zaak, maar weerspiegelt ook de verwarring en onzekerheid onder de Palestijnse leiders in Ramallah in het bijzonder, en het Palestijnse publiek in het algemeen.

Lees verder

Europa: bidden in de openbare ruimte

door Giulio Meotti  •  12 September 2018

 • De Arabische landen begrijpen beter dan Europa dat controle over de straat essentieel is om het Islamitische fundamentalisme onder controle te houden.

 • Recentelijk kwamen 140.000 moslims in Engeland samen voor een openbaar gebed georganiseerd door een moskee die bekendstaat om zijn extremisme en banden met jihadistische terroristen: niet alleen bij de Britse autoriteiten zou een alarmbel moeten afgaan maar ook in de andere Europese landen.

Het is geen toeval dat veel Britse jihadisten uit Birmingham kwamen, dat "de jihadistische hoofdstad van Groot-Brittannië" wordt genoemd. Afbeelding: de centrale moskee in Birmingham, Engeland. (Afbeeldingsbron: Oosoom/Wikimedia Commons)

Een paar maanden geleden ontstak er een storm van protest in de wereldmedia nadat de Poolse katholieken in het hele land een massaal openbaar gebed hielden. De BBC bestempelde het als "controversieel", vanwege "bezorgdheid dat het kan worden gezien als steun aan de weigering van de staat om moslimmigranten binnen te laten".

Dezelfde controverse brak echter niet uit in Groot-Brittannië toen 140.000 moslims baden in het Small Heath Park in Birmingham, tijdens een evenement georganiseerd door de Green Lane Moskee om het einde van de Ramadan te vieren.

Frankrijk debatteert over het al dan niet blokkeren van het gebed op straat. "Ze zullen geen gebeden op straat hebben, we zullen het bidden op straat voorkomen", verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb.

Lees verder

Past Turkije in de toekomst van de NAVO?

door Nonie Darwish  •  5 September 2018

 • Liefde voor de eigen cultuur en zich daar comfortabel bij voelen is normaal. Westerse leiders hebben het recht van nieuwe immigranten gerespecteerd om van hun culturen te houden. Maar helaas verscheuren diezelfde leiders hun eigen cultuur door de liefde voor het eigen land om te zetten in een onvergeeflijke zonde wanneer die wordt uitgedrukt door inheemse burgers van hun Westerse landen. Aan deze trend moet een einde komen.

 • Tenzij de leiders van Europa besluiten om de transformatie van het continent een halt toe te roepen met dezelfde vastberadenheid als sommige extremistische leiders die het continent lijken te willen omvormen, is haar toekomst maar al te duidelijk.

 • De Turkse president Erdogan heeft de NAVO-verplichtingen gestaag ingetrokken, zoals "de democratie handhaven, met inbegrip van het tolereren van diversiteit", en dat de leden "goede buren moeten zijn en soevereiniteit buiten hun grenzen moeten respecteren".

Het recente beleid en de recente acties van Turkije weerspiegelen hoe kwetsbaar de NAVO-betrekkingen zijn geworden, als gevolg van het uiteenvallen van de samenhangende cultuur die NAVO-leden in de eerste plaats bij elkaar heeft gebracht. Afbeelding: NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg ontmoet op 16 april 2018 de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu in Turkije. (Beeldbron: NAVO/Flickr)

De Amerikaanse president Donald J. Trump heeft de neiging uit te spreken wat velen in de wereld zeggen, maar wat slechts weinigen bereid zijn om publiekelijk te zeggen:

"Ik vind het erg treurig om miljoenen mensen toe te staan om naar Europa te laten komen", stelde hij onlangs. Met de Britse premier Teresa May aan zijn zijde verklaarde hij ervan overtuigd te zijn dat het Europese immigratiebeleid de "samenhang van Europa" verandert en de Europese cultuur vernietigt.

Het is een waarschuwing. Europa wordt namelijk overspoeld met miljoenen migranten, vaak uit culturen die openlijk antidemocratisch zijn.

Bovendien moedigen sommige moslimleiders de immigranten aan om zich te verzetten tegen assimilatie met Europese culturen. Dergelijke opzettelijke niet-assimilatie heeft in heel Europa tot culturele botsingen geleid.

De realiteit is dat fundamentalistische islamitische culturen in veel opzichten op gespannen voet staan met seculiere westerse waarden.

Lees verder

Waarom heeft niemand het over de Unie voor het Middellandse Zeegebied?

door Judith Bergman  •  29 Augustus 2018

 • De EU-landen die betrokken zijn bij de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) lijken weinig geïnteresseerd in het bevorderen van "integratie" - of enige vorm van "een gemeenschappelijk erfgoed" - met landen als Mauritanië, waar volgens recente rapporten tot 20 procent van de bevolking (Haratijnen en andere Afro-Mauritaanse groepen) slaaf is, en activisten tegen slavernij regelmatig worden gemarteld en gevangengezet.

 • In het jaarverslag van de Unie voor het Middellandse Zeegebied en in de Routekaart voor Actie 2017 wordt met geen woord gerept over het feit dat in de meeste moslimlanden de sharia van invloed is op de rechtsregels - in het bijzonder met betrekking tot huwelijk, echtscheiding, erfenis en voogdij - en dat genderongelijkheid daarom geïnstitutionaliseerd kan worden en dat dit waarschijnlijk niet zal veranderen, ongeacht het aantal projecten van de Unie voor het Middellandse Zeegebied.

 • Gezien de grote geldbedragen is het opmerkelijk dat op de Unie voor het Middellandse Zeegebied en haar activiteiten weinig tot geen toezicht gehouden wordt in de Europese pers.

Een kaart van de Unie voor de Middellandse Zee. Blauw zijn de EU-lidstaten, bruin de andere leden, Libië (rood) is officieel waarnemer en Syrië (groen) is geschorst. (Beeldbron: Treehill/Wikimediage Commons)

Juli vierde de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) haar 10-jarig jubileum. Het is echter onwaarschijnlijk dat veel Europeanen over de Unie hebben gehoord, laat staan over deze verjaardag. De media berichten zelden over de UMZ en haar activiteiten.

De deelnemende landen aan de Unie voor het Middellandse Zeegebied zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) en de landen rond het zuidelijke Middellandse Zeegebied, waaronder Albanië, Algerije, Bosnië en Herzegovina, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Mauritanië, Monaco, Montenegro, Marokko, "Palestina", Syrië (tijdelijk geschorst), Tunesië en Turkije. Libië heeft de status van waarnemer in de UMZ. De UMZ wordt voorgezeten door een "co-voorzitterschap" dat wordt gedeeld door de Europese Unie en Jordanië. Het secretariaat van de UMZ is belast met de dagelijkse werkzaamheden van de UMZ en wordt geleid door een secretaris-generaal, momenteel Nasser Kamel (Egypte).

Lees verder

Een Iraanse droom: "Waarom mag ik niet dansen?"

door Majid Rafizadeh  •  26 Augustus 2018

 • Voor mensen in het Westen lijkt het misschien onmogelijk dat dansen tot een misdaad verklaard wordt. Maar als de Sharia wordt opgelegd, kan elke onschuldige daad van "plezier" plotseling een misdaad worden.

 • Maedeh Hojabri plaatste videoclips van zichzelf terwijl ze danst op Instagram. Voor deze "misdaad" werd de 19-jarige vrouw gearresteerd, opgesloten zonder enige vorm van proces, zonder de mogelijkheid zich te verdedigen, en publiekelijk beschaamd met een op de televisie uitgezonden bekentenis van haar "misdaad".

 • Wie komt de moraalpolitie vervolgens ophalen?

Maedeh Hojabri, getoond in deze Instagram-videoscreenshot, die de "misdaad" van het dansen begaat. Hiervoor werd zij gearresteerd door de Iraanse politie, zonder enige vorm van proces gevangengezet en publiekelijk te schande gemaakt.

Een moslimmoeder in het door de sharia gerunde Iran sprak over haar dochter van tien: "Ze vroeg me: 'Waarom mag ik niet dansen? We dansen omdat we gelukkig zijn. Waarom is geluk fout? Waarom is dansen een misdaad?" Ze beschreef de verwarring in de ogen van haar dochter. "Het is een vraag waarop ik geen antwoord heb".

Lees verder

De VN faciliteert de oorlogsmachine van Hamas.

door Bassam Tawil  •  19 Augustus 2018

 • Dit initiatief voor een staakt-het-vuren is verontrustend: Hamas hoeft geen concessies van enige betekenis te doen. De extremistische ideologie van Hamas, die oproept tot de vernietiging van Israël, blijft volledig intact en er wordt bijvoorbeeld niet geëist dat Hamas zijn wapens neerlegt.

 • Een staakt-het-vuren klinkt misschien goed, maar onder de huidige omstandigheden zal het een dodelijk signaal afgeven aan Hamas en aan de andere terroristische facties in de Gazastrook: namelijk dat een langdurige campagne van terreuraanslagen op Israël economische en humanitaire projecten oplevert die worden gefinancierd door de Verenigde Naties en de Westerse donoren, en misschien zelfs wel een zeehaven en een luchthaven. Het staakt-het-vuren zou Hamas weer vijf tot tien jaar de tijd geven voor het vergaren van wapens, de greep op de Gazastrook te versterken en zich voor te bereiden op de volgende oorlog met Israël.

 • Elke overeenkomst over een staakt-het-vuren zal worden gezien als een beloning voor het door Hamas gesponsorde terrorisme en geweld tegen Israël. Deze onderhandelingen zullen andere terroristische groeperingen over de hele wereld aansporen hun aanvallen voort te zetten in de hoop legitimiteit te verkrijgen en de VN en de internationale gemeenschap te dwingen om ook met hen te onderhandelen.

 • Waarom is de VN klaarblijkelijk bereid om honderden miljoenen dollars in de Gazastrook te investeren, terwijl Hamas aan de macht blijft en zelfs sterker wordt? Waarom mogen de Verenigde Naties de rol van de redder van Hamas spelen?

Afbeelding: De Kerem Shalom Crossing brandt op 4 mei 2018, nadat brandstichting door Palestijnse oproerkraaiers uit Gaza. Kerem Shalom wordt gebruikt om duizenden tonnen goederen en humanitaire hulp van Israël naar de Gazastrook over te brengen. (Beeldbron: IDF/Flickr)

De Palestijnse terreurgroep Hamas die de Gazastrook controleert, heeft naar verluidt in principe ingestemd met een initiatief van Egypte en van de Verenigde Naties voor een langdurig staakt-het-vuren met Israël. Volgens sommige verslagen roept het initiatief op tot een staakt-het-vuren van vijf tot tien jaar in ruil voor de versoepeling van de economische sancties en de humanitaire en economische hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook.

Dit initiatief voor een staakt-het-vuren is verontrustend: Hamas hoeft geen concessies van enige betekenis te doen. De extremistische ideologie van Hamas, die oproept tot de vernietiging van Israël, blijft volledig intact en er wordt bijvoorbeeld niet geëist dat Hamas zijn wapens neerlegt.

De boodschap van de internationale gemeenschap aan Hamas is in wezen dat het land rijkelijk beloond zal worden voor niets meer dan het tijdelijk stopzetten van zijn terreuraanslagen op Israël.

Lees verder

De Hijab Kronieken

door Majid Rafizadeh  •  16 Augustus 2018

 • "Zal Allah mij aan mijn haar opknopen? De religieuze Quran-leraar op onze school vertelde ons in de klas dat als God ons zal ophangen aan ons haar in het hiernamaals we ons haar in het openbaar laten zien, en ons martelen in oneindigheid.

 • Veel moslimvrouwen, onder wie leden van mijn eigen gezin, zijn bang om hun hijab af te doen, ook al zijn ze volwassen en misschien niet meer religieus, en wonen ze misschien zelfs op een plek waar ze hun hijab wel mogen uittrekken. De angst om hun haar te laten zien, en de gevolgen die ze fysiek en spiritueel zouden kunnen ondervinden, achtervolgen hen nog steeds en beïnvloeden de keuzes die ze maken in hun dagelijks leven.

 • Mijn zus is nog steeds bang haar hijab af te nemen als gevolg van die verschrikkelijke verhalen waarin de radicale islamitische leraren haar onderrichtten toen ze piepklein was...Ik hoop nog steeds dat op een dag mijn zus goed zal slapen, en dat de kleine meisjes die in diezelfde klaslokalen zitten, met hun geest vol gruwelijke taferelen, zich op een dag veilig zullen voelen om hun haar te laten zien, en veilig 's nachts hun hoofd te rusten te leggen. Tot die tijd komt zal ik ook niet rusten.

Afbeelding: Een vrouw (rechts) die in Iran door de "moraalpolitie" in elkaar is geslagen omdat ze geen hijab droeg, ligt op de grond, verzorgd door een andere vrouw. (Beeldbron: WhiteWednesdays-videoscreenopname via Masih Alinejad/YouTube)

Vorige maand heeft een Iraanse rechtbank de 43-jarige Shaparak Shajarizadeh, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, met een proeftijd van 18 jaar, wegens het in het openbaar verwijderen van haar hoofddoek.

In onze jeugd in Iran zou het gegil van mijn zus 's nachts door de stilte van ons huis heen snijden. Ontwaakt door nachtmerries en te bang om weer te gaan slapen. We moedigden haar allemaal aan om haar angsten met ons te delen; wat ze altijd weigerde. Op een zekere nacht gaf ze eindelijk toe, haar lichaam trillend van angst.

Lees verder

De geheime reden waarom Arabieren de Joodse Nationaliteitswet verwerpen

door Bassam Tawil  •  14 Augustus 2018

 • Israëlische Arabische leiders kunnen ophitsen tegen Israël wat ze maar willen. Hun laster zal niets veranderen aan de realiteit dat Israël de enige bloeiende democratie in het Midden-Oosten is, en haar minderheden met respect behandelt. Terwijl in Syrië, Libanon, Egypte, Irak, Libië en andere Arabische en islamitische landen minderheden worden vervolgd en vermoord, worden de Arabische burgers van Israël in de staat geïntegreerd. Zij bekleden hoge functies bij het Hooggerechtshof, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de gezondheidssector en zelfs de Israëlische politie. De meerderheid van de Arabieren in Israël kan werken waar ze maar willen, ze kunnen overal in het land reizen, en ze zullen blijven genieten van alle privileges, voordelen en vrijheden die Joodse burgers hebben.

 • Sommige Israëlische Arabische leiders willen dat Israël haar wens om een Joods vaderland te zijn opgeeft, omdat ze hopen dat op een dag de Joden een minderheid in hun eigen land zullen worden. Veel te lang hebben ze hun kiezers opgehitst tegen Israël en de Joden. Als deze leiders zo ongelukkig zijn in Israël, zouden ze misschien kunnen overwegen om naar Ramallah te gaan, of de Gazastrook, of welk Arabisch land dan ook. Misschien willen ze uit de Knesset stappen. Waarom doen ze dat niet? Omdat zij en hun kinderen in dit Joodse vaderland, dat zo schadelijk voor hen zou zijn, goed kunnen leven en gedijen.

Zouheir Bahloul, Arabisch lid van de Knesset, is de laatste Arabische burger van Israël die het recht heeft om over discriminatie te klagen. Decennialang was hij een van Israëls populairste sportjournalisten, aanbeden door zowel Arabieren als Joden. Hij heeft altijd genoten van een comfortabel leven in Israël waarvan hij nooit had kunnen dromen in een Arabisch land. (Foto: Woordvoerder van de Knesset)

De hypocrisie van de leiders van de Arabische burgers van Israël, die nu onheil schreeuwen over de nieuwe Joodse Natiestaat- wet, heeft de afgelopen dagen nieuwe hoogtes bereikt.

Dit zijn dezelfde leiders wier woorden en daden de afgelopen twintig jaar ernstige schade hebben toegebracht aan de betrekkingen tussen Joden en Arabieren in Israël en aan de belangen van hun eigen kiezers, de Arabische burgers van Israël.

De Israëlische Arabische leiders, in het bijzonder de Knesset-leden, stellen dat ze niet alleen verontwaardigd zijn omdat de wet Israël definieert als het vaderland van het Joodse volk, maar ook omdat de nieuwe wetgeving niet de uitdrukking "volledige gelijkheid van rechten voor alle burgers" bevat.

Lees verder

EU niet bij machte om Amerikaanse sancties tegen Iran te neutraliseren

door Soeren Kern  •  12 Augustus 2018

 • "Iedereen die zaken doet met Iran zal GEEN zaken doen met de Verenigde Staten." - Amerikaanse president Donald J. Trump.

 • "De EU eist dat haar grootste bedrijven voor een paar kruimels alles in de waagschaal stellen." - Samuel Jackisch, correspondent van de Duitse publieke omroep ARD in Brussel.

 • "De boetes lopen tegenwoordig op tot in de miljarden , dus het is gewoon niet de moeite waard om het risico te nemen voor een klein beetje zakendoen, misschien tot genoegen van een Europese regering." - Beleggingsbankier geciteerd door Reuters.

In een gezamenlijke verklaring hebben Federica Mogherini, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, en de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk openlijk toegegeven dat de overeenkomst met Iran, wat betreft de EU, alleen om geld gaat , en beloofde om Europese bedrijven te beschermen tegen Amerikaanse sancties. (Foto door Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

De Europese Unie heeft een nieuwe verordening aangekondigd om Europese bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van Amerikaanse sancties voor Iran. De maatregel, die door de Europese zakenmedia met scepsis wordt onthaald, zal waarschijnlijk niet slagen: er wordt er vanuit gegaan dat Europese bedrijven hun zakelijke belangen op de Amerikaanse markt op het spel zetten voor hun belangen op de veel kleinere Iraanse markt.

Het zogenaamde "Blokkeringsstatuut" trad op 7 augustus in werking, dezelfde dag dat de eerste ronde van Amerikaanse sancties tegen Iran officieel opnieuw van kracht werd. Deze sancties zijn gericht tegen de Iraanse aankopen van de US-dollar - de belangrijkste valuta voor internationale financiële transacties en olieaankopen - en tegen de autosector, de burgerluchtvaart-, de kolen-, de industriële software- en de metaalsector. Een tweede, veel sterkere sanctieronde tegen de Iraanse olie-export gaat in op 5 november.

Lees verder

Waarom Iran Palestijnse terreurgroepen steunt

door Khaled Abu Toameh  •  29 Juli 2018

 • De Iraanse generaal heeft de Palestijnen niet aangeboden om ziekenhuizen of scholen te bouwen. Ook bood hij geen financiële steun aan voor het creëren van projecten die werkloze Palestijnen in de Gazastrook werk zouden bieden. Zijn boodschap aan de Palestijnen in de Gazastrook: Iran zal je zoveel geld en wapens geven als je nodig hebt, zolang je je inzet voor de jihad (heilige oorlog) tegen Israël en de "grote satan", de VS.

 • Die Hamas die aan de vertegenwoordigers van de VN vertelt dat het de levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook wil verbeteren, is dezelfde die zijn hand naar Iran reikt om geld en wapens in ontvangst te nemen.

 • Iemand moet ingrijpen en Iran ervan weerhouden om voet aan de grond te krijgen in de Gazastrook en om de Palestijnen te gebruiken als kanonnenvoer in de campagne van Teheran tegen de VS en Israël. Hoe kan dat gedaan worden? Dat is niet zo ingewikkeld. Elke internationale hulp aan de Gazastrook moet afhankelijk worden gesteld van het beëindigen van de destructieve inspanningen van Iran om Palestijnse groepen als soldaten te rekruteren. Zo eenvoudig is het.

De Iraanse Generaal Gholamhossein Gheybparvar van de Islamitische Revolutionaire Garde . (Beeldbron: Tasnim via Wikimedia Commons)

Terwijl de Verenigde Naties, Israël en de VS plannen voorstellen om het lijden van de Palestijnen in de door Hamas geregeerde Gazastrook te verlichten, belooft Iran om zijn financiële en militaire hulp aan Palestijnse terreurgroepen voort te zetten.

De inmenging van Iran in de binnenlandse aangelegenheden van de Palestijnen is niet nieuw. De Iraniërs voorzien Hamas en de Palestijnse islamitische jihad-terreurgroepen al lange tijd van geld en wapens. Zonder de steun van Iran hadden de twee groepen, die het bestaansrecht van Israël niet erkennen, niet aan de macht kunnen blijven in de kust-enclave.

De steun van Iran aan de Palestijnse terreurgroepen heeft een tweeledig doel: ten eerste de ondermijning van de Palestijnse Autoriteit, die wordt geleid door Mahmoud Abbas, en door Teheran wordt gezien als een pion van de VS en Israël, en ten tweede het bevorderen van Irans doel om Israël te vernietigen.

Lees verder

"Jihad Toelage": Standpunten over werk in het Midden-Oosten

door Nonie Darwish  •  23 Juli 2018

 • Na de heersende klasse wordt het grootste respect en de grootste rijkdom gegeven aan de jihadistische klasse of de militaire leidersklasse. Anders zou de jihadistische of militaire klasse zich tegen de leiding en het islamitische systeem zelf kunnen keren. Dat is een van de redenen waarom de hoogste pensioenen in de meeste moslimlanden, zoals in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever, naar weduwen, ouders en kinderen van jihadisten en gepensioneerde militairen gaan.

 • "Wij (de moslimwereld), werken niet, en als we werken, doen we het niet professioneel. We produceren niet... en we importeren alles, van de naald tot raketten... Mohammed beval ons om in alles uit te blinken 'als je doodt, doe het goed, en als je afslacht, doe het goed...' Hoe komt het dat de zionistische bende erin geslaagd is superieur te zijn aan ons? Zij zijn superieur geworden door kennis en technologie en arbeidsethiek." - Sjeik Yusuf al-Qaradawi, voorzitter van de Internationale Unie van islamitische academici .

 • Nu moslims hun uitgestrekte en door armoede geteisterde islamitische gebieden in 54 islamitische naties ontvluchten naar de groene graslanden van Europa en Amerika, lijken westerlingen te denken dat ze vluchtelingen redden. Vaak wel, maar andere keren is dit gewoon de laatste versie van een verhaal dat zich al 1400 jaar herhaalt.

De Britse moslimgeest Anjem Choudary, veroordeeld tot gevangenisstraf voor het "aansporen tot steun" voor ISIS, noemde werkloosheids- en bijstandsuitkeringen voor moslims een "Jihadi-uitkering", alsof het een recht was of zou moeten zijn. (Foto door Oli Sjaal/Getty Images)

Onlangs hekelde de Iraanse president Hassan Rouhani president Trump als een "handelaar" die niet over de nodige kwalificaties beschikte om politieke en internationale zaken te regelen. Op het eerste gezicht klinkt deze kritiek hetzelfde als die van een oppositiepartij die beweert dat Trump geen politieke ervaring heeft. Gesteld door een islamitisch leider heeft het echter een veel diepere betekenis: hoe de islamitische cultuur totaal anders tegen de arbeidsethos en de middelen om rijkdom te verwerven aankijkt.

Hoewel er veel moslims zijn die onvermoeibaar werken en enorm succesvol zijn, heeft de islamitische cultuur over het algemeen weinig respect voor handenarbeid of zelfs voor bedrijfseigenaren. Mensen die zich bezighouden met legitieme "handel" voor de kost, worden vaak bezien met minachting alsof ze "moeten" werken voor de kost.

Lees verder

De oneindige aanwezigheid van Hezbollah in Syrië

door Sirwan Kajjo  •  22 Juli 2018

 • Na meer dan zeven jaar samen te hebben gevochten met het Assad-regime in Syrië is het hoogst onwaarschijnlijk dat de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah gemakkelijk uit het door oorlog verscheurde gebied zal vertrekken, ongeacht gemaakte afspraken en beloftes.

 • Hezbollahstrijders controleren nu een groot deel langs de Syrische grens met Libanon. Deze sjiitische terroristische groepering is belast met de controle aan de Libanese kant van de grens, ondanks de (zwakke) aanwezigheid van het Libanese leger.

 • Aangezien het einde van de zevenjarige oorlog in Syrië nog niet in zicht is, zal Hezbollah ongetwijfeld zijn militaire expansie voortzetten, wat de toch al ontvlambare regio verder zal destabiliseren.

Hezbollah soldaten op parade. (Beeldbron: VOA-videoscreenshot/Wikimedia Commons)

Na weken van pendeldiplomatie, die naar verluidt zou zijn uitgevoerd door Rusland en Israël, begonnen Iraanse troepen en geallieerde milities - waaronder de zogenaamde "militaire vleugel" van de in Libanon gevestigde organisatie Hezbollah, die door de VS is bestempeld als terroristische groepering - zich naar verluidt terug te trekken uit delen van Zuid-Syrië, nabij de Israëlische grens. Echter, volgens andere berichten zijn veel Hezbollah-strijders, vermomd als leden van het Syrische leger, gewoon op hun bases gebleven om zo niet onder vuur van de Israëlische luchtmacht te komen. Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 heeft de Israëlische luchtmacht sporadisch aanvallen uitgevoerd op bases en konvooien van Iran en Hezbollah in het noordelijke buurland. Na meer dan zeven jaar samen te hebben gevochten met het Assad-regime in Syrië is het hoogst onwaarschijnlijk dat de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah gemakkelijk uit het door oorlog verscheurde gebied zal vertrekken, ongeacht gemaakte afspraken en beloftes.

Lees verder