Recentste analyse en commentaar

Palestijnse bedreigingen voor de Arabische normalisatie met Israël

door Khaled Abu Toameh  •  18 November 2018

 • "Er is geen plaats voor de [Israëlische] vijand op de kaart" - Ismail Haniyeh, leider van Hamas, 29 oktober 2018.

 • Een aantal hoge Fatah-functionarissen, waaronder Munir al-Jaghoob en Mohammed Shtayyeh, hebben Oman veroordeeld voor het ontvangen van Netanyahu. Zij hebben ook de VAE veroordeeld omdat zij Israëli's hebben toegestaan deel te nemen aan de judowedstrijd.

 • Fatah en Hamas kunnen dus niet instemmen met de betaling van hun werknemers, ze kunnen niet instemmen met de levering van elektriciteit aan de Gazastrook en ze kunnen niet instemmen met de levering van medische benodigdheden aan ziekenhuizen aldaar. Ze zijn het er echter wel over eens dat hun bevolking meer en meer schade moet worden toegebracht. Als ze zo doorgaan, zullen de Palestijnen op een dag ontdekken dat hun vrienden en broeders hun grootste vijanden zijn geworden.

Recente verklaringen van Hamas en Fatah hebben Arabische landen sterk veroordeeld voor het zich "haasten" om de betrekkingen met Israël te normaliseren voordat het Israëlisch-Palestijnse conflict is opgelost. Afbeelding: Israëlische premier Benjamin Netanyahu schudt de hand van Omans Sultan Qaboos bin Said, tijdens het officiële bezoek van Netanyahu aan Oman, 26 oktober 2018. (Beeldbron: Kantoor Premier Israël)

Hamas en de regerende Fatah-fractie van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit zijn al meer dan tien jaar in oorlog met elkaar. Pogingen van hun Arabische broeders, waaronder Egypte, Saoedi-Arabië en Qatar, om de machtsstrijd tussen de twee rivaliserende Palestijnse groepen op te lossen, zijn tot nu toe mislukt en zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet slagen. De kloof tussen Hamas en Fatah blijft onverminderd groot: de twee partijen verachten elkaar. Fatah wil terugkeren naar de Gazastrook; Hamas zegt daarop een luid: nee. Fatah wil dat Hamas ontwapent en de controle over de Gazastrook afstaat; Hamas zegt nee.

Maar over één bepaalde kwestie leggen de twee partijen hun verschillen opzij en zijn ze het met elkaar eens. Als het om Israël gaat, is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen Fatah en Hamas.

Lees verder

VN-lidstaten: migratie behoort tot de mensenrechten

door Judith Bergman  •  13 November 2018

 • Het kan niet genoeg benadrukt worden dat deze overeenkomst niet gaat over vluchtelingen die vervolging ontvluchten, of hun recht op bescherming onder internationaal recht. In plaats daarvan propageert de overeenkomst het radicale idee dat migratie - om welke reden dan ook - iets is dat gepromoot, vergemakkelijkt en beschermd moet worden.

 • De VN hebben er geen belang bij om toe te geven dat de overeenkomst migratie als een mensenrecht bevordert; tot voor kort was er weinig discussie over. Meer debat kan het hele project in gevaar brengen.

 • VN-lidstaten moeten dus niet alleen hun grenzen openstellen voor de migranten van de wereld, maar moeten hen ook helpen hun toekomstige land te kiezen door uitgebreide informatie te verstrekken over elk land waarin zij zich willen vestigen.

Een nieuwe VN-overeenkomst, die bijna alle lidstaten van plan zijn te ondertekenen in december, propageert het radicale idee dat migratie - om welke reden dan ook - iets is dat gepromoot, vergemakkelijkt en beschermd moet worden. Afgebeeld: migranten lopen door velden naar een kamp in het dorp Dobova, Slovenië op 26 oktober 2015. (Foto door Jeff J Mitchell / Getty Images)

De Verenigde Naties maken van migratie een mensenrecht in een niet-bindende overeenkomst die bijna alle VN-lidstaten begin december bij een ceremonie in Marokko zullen ondertekenen.

De definitieve tekst van de overeenkomst, de Internationale Overeenkomst voor Veilige, Ordelijke en Reguliere Migratie, hoewel officieel niet bindend, "zet migratie stevig op de mondiale agenda. Het zal nog jarenlang een referentiepunt zijn en echte verandering teweegbrengen ... "aldus Jürg Lauber, de vertegenwoordiger van Zwitserland bij de VN - die de overeenkomst samen met de vertegenwoordiger van Mexico heeft opgesteld.

Lees verder

Europa's overlevingscrisis

door Giulio Meotti  •  10 November 2018

 • In deze existentiële uitdaging, een neerwaartse spiraal waarin de Europeanen langzaam lijken uit te sterven door zich niet te reproduceren, lijkt het erop dat Europa ook alle vertrouwen heeft verloren in haar zwaar bevochten waarden van de Verlichting, zoals persoonlijke vrijheden, rede en wetenschap ter vervanging van bijgeloof, en de scheiding van kerk en staat. Deze zijn van cruciaal belang als Europa echt wil overleven.

 • In West-Duitsland heeft 42% van de kinderen onder de zes jaar nu een migrantenachtergrond, aldus het Duitse federale bureau voor de statistiek, zoals gemeld door Die Welt.

 • "Als je de geschiedenis bekijkt, toen de kerk sliep en van het evangelie is afgeweken, trok de islam er profijt van om binnen te komen. Dit is ook wat we in Europa zien: de kerk slaapt, en de islam sluipt binnen... Europa wordt geïslamiseerd, en het zal van invloed zijn op Afrika." - Katholieke bisschop Andrew Nkea Fuanya uit Kameroen.

In deze existentiële uitdaging, een neerwaartse spiraal waarin de Europeanen langzaam lijken uit te sterven door zich niet te reproduceren, lijkt het erop dat Europa ook alle vertrouwen heeft verloren in haar zwaar bevochten waarden van de Verlichting, zoals persoonlijke vrijheden, rede en wetenschap ter vervanging van bijgeloof, en de scheiding van kerk en staat. Deze zijn van cruciaal belang als Europa echt wil overleven.. (Beeldbron: Pixabay)

"De mogelijkheid dat Europa een museum of een cultureel pretpark wordt voor de 'nouveau riche' van de globalisering is niet geheel uitgesloten". Deze opvatting van Europa als een uitgestrekt cultureel themapark werd uitgedragen door wijlen historicus Walter Laqueur, die voor zijn vooruitziende prognose over de crisis in Europa "de onmisbare pessimist" wordt genoemd. Laqueur was een van de eersten die inzag dat de huidige impasse waarin het continent zich bevindt veel verder gaat dan de economie. Het tijdperk van Europese kracht voorbij is. Door de lage geboortecijfers krimpt Europa dramatisch. Als de huidige trend zich voortzet, aldus Laqueur, zal de bevolking van Europa over honderd jaar "slechts een fractie zijn van wat het nu is, en in tweehonderd jaar zijn sommige landen misschien verdwenen".

Helaas komt de "dood van Europa" dichterbij, steeds zichtbaarder, en steeds vaker besproken door populaire schrijvers.

Lees verder

Wat het Multiculturalisme verbergt

door Jan Keller  •  4 November 2018

 • Het beleid van multiculturalisme - dat de nadruk legt op de voordelen van culturele diversiteit voor de samenleving en de staat - is een voorbeeld van de uitbuiting van anderen, gebaseerd op een fantasie van deugdzaamheid. Degenen voor wie het zoete gepraat over multiculturalisme is bedoeld, kunnen zien dat het niets heeft gedaan om hun lot te verbeteren, en beseffen nu dat hun toekomst somber is.

 • Als we hooggekwalificeerde immigranten aan onze arbeidskrachten zouden toevoegen, zouden we de armere landen juist het beste wat ze te bieden hebben afnemen, en de situatie in die landen zal nog verder verslechteren. Het resultaat is een nog grotere stroom van ongeschoolde migranten die deze landen ontvluchten.

 • De voorstanders van het nieuwe multiculturalisme willen hun welvaartsstaten delen met massa's vluchtelingen die - buiten hun schuld om - nog lange tijd niet in staat zullen zijn om zichzelf te financieren.

(Beeldbron: iStock)

Multiculturalisme is geen uiting van de vrijgevigheid van Europa, of een nobele belichaming van liefde en waarheid. Multiculturalisme is dat wat na de massale migratie overblijft en zich openbaart als een bedreiging, eerder dan als een voordeel voor de economieën van de Europese landen.

Lees verder

Turkije staat massale illegale migratie naar Griekenland toe

door Uzay Bulut  •  3 November 2018

 • De Turkse autoriteiten hebben Europa herhaaldelijk bedreigd met een instroom van migranten. De bedreigingen van president Recep Tayyip Erdogan mogen niet genegeerd worden.

 • Sinds de migrantencrisis in 2011 begon te escaleren - met het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië - worden degenen die kritiek hadden op de massale ongecontroleerde immigratie "racisten", "opruiers" of "islamofoben" genoemd.

 • Tegenwoordig, echter, schijnt de voortdurende chaos in veel Europese landen, veroorzaakt door immigratie, en de begeleidende toename van het aantal misdaden - met inbegrip van moord en verkrachting die door Islamitische extremisten wordt begaan - te bewijzen dat de critici het juist hadden.

Een recente golf van illegale migranten heeft de Griekse stad Thessaloniki in een crisis gebracht. "Tientallen migranten hebben het Aristotelousplein in het centrum van Thessaloniki omgevormd tot een geïmproviseerd kamp," waar velen "in de open lucht slapen". Afgebeeld: Het Idomeni-migrantenkamp, vlakbij Thessaloniki. (Foto door Dan Kitwood/Getty Images)

Griekenland wordt momenteel geconfronteerd met een ernstige toename van migranten zonder papieren die in de regio Evros aankomen, een toegangspoort voor migranten die illegaal proberen om het land binnen te komen vanuit Turkije. De toestroom is sinds 2017 ongeveer verdubbeld en Athene houdt Ankara verantwoordelijk.

De instroom vanuit onder meer Afghanistan, Pakistan, , Syrië, Irak, Bangladesh en Afrikaanse landen is naar verluidt de laatste maanden toegenomen - met 1,5 miljoen mensen uit moslimlanden die aan de Iraanse grens wachten om Turkije binnen te komen. Dit heeft in Athene de vrees aangewakkerd dat zij op weg zouden kunnen zijn naar Griekenland.

Volgens een informatieblad dat vorige maand door de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) werd uitgegeven, "bereikte de aankomst via zee [in Griekenland] deze maand een hoogtepunt met 4000 mensen. Ook de aanvoer van land via Evros steeg tot 1400".

Lees verder

Het Iraanse idee van "mensenrechten": Vervolg christenen

door Raymond Ibrahim  •  1 November 2018

 • "De overheid gebruikt vaak de aanklacht van 'handelen tegen de nationale veiligheid' tegen bekeerlingen, in plaats van de aanklacht over afvalligheid... in een poging om een internationale controle te vermijden." - Morning Star News, 13 juli 2017.

 • Iran vervolgt niet alleen zijn christelijke minderheden, maar probeert hen ook te dwingen om de islam te aanvaarden -- ondanks Rouhani's opschepperij voor de VN dat "Iran er niet naar streeft om.... haar officiële religie op te leggen aan anderen..."

 • "Rouhani wil bewijzen dat hij een goede moslim is door christenen te vervolgen... De autoriteiten proberen het christendom uit te roeien, net als Islamitische Staat, maar dan slimmer - Iraanse christenen leven ondergedoken. - BosNewsLife, 7 september 2017.

 • "Als de zaak van een gevangene [internationale media-]aandacht kreeg, stopten ze met martelen of verkrachten, omdat ze wisten dat ze door de wereld in de gaten werden gehouden..." - Mohabat News, 23 oktober 2017.

Totdat Iran kan aantonen dat het zich bekommert om de mensenrechten van allen - ook van niet-moslims die binnen haar grenzen leven - moeten alle hoogdravende uitspraken over rechten en Palestijnen gezien worden voor wat het is: hypocrisie, leugens en een politieke agenda. (Foto door Drew Angererer/Getty Images)

In een toespraak voor de Verenigde Naties op 20 september 2017, vermoedelijk om zijn bewering te staven dat Israël "een schurkenstaat en racistisch regime is die de meest elementaire rechten van de Palestijnen met voeten treedt", schilderde de Iraanse president Hassan Rouhani zijn regering herhaaldelijk af als toegewijd aan "gematigdheid en respect voor mensenrechten", en voegde eraan toe:

"In Iran streven we naar de opbouw van vrede en het bevorderen van de mensenrechten van volkeren en naties. Tirannie tolereren we nooit en we verdedigen altijd de stemlozen. We bedreigen nooit iemand..."

Lees verder

De Israëlische 'Nationaliteitswet' en de Palestijnse leugens

door Bassam Tawil  •  25 Oktober 2018

 • Het onduidelijk waarom de Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wonen zich zorgen maken over de nieuwe wet. De Palestijnen die in die gebieden wonen zijn geen Israëlische burgers en maken geen deel uit van het Israëlische politieke systeem. De Palestijnen die in die gebieden wonen, hebben hun eigen (Palestijnse) burgerschap, hun eigen vlag, hun eigen parlement en hun eigen regering. Zij worden op geen enkele wijze door de wet beïnvloed. Dit feit maakt hun verzet tegen de wet belachelijk.

 • Dit is dus de logica van Abbas en de Palestijnen: Israël dat zichzelf definieert als een Joodse staat is een daad van "racisme" en "apartheid", terwijl de toekomstige Palestijnse staat natuurlijk een Islamitische staat zal zijn onder de Sharia, en dat is vermoedelijk geen daad van "racisme" of "apartheid".

 • Alvorens Israël te veroordelen omdat het zijn karakter als Joodse staat wil behouden, moet de wereld uitleggen waarom het wel in orde is dat de Palestijnen van plan zijn dat hun toekomstige staat door de Islamitische wet wordt geregeerd.

 • We zijn getuige van weerom een opmerkelijk spiegelbeeld dat de Palestijnen ons brengen: opnieuw proberen ze Israël precies te ontzeggen wat ze vinden dat hun op een presenteerblaadje gebracht moet worden.

In 2002 heeft de Palestijnse Wetgevende Raad de Palestijnse Basiswet aangenomen, die stelt: "De islam is de officiële religie in Palestina. De beginselen van de islamitische sharia zullen de belangrijkste bron van wetgeving zijn. Arabisch zal de officiële taal zijn." En dan is dit de logica van Mahmoud Abbas en de Palestijnen: Israël definieert zichzelf als een Joodse staat, als een daad van "racisme" en "apartheid", terwijl de toekomstige Palestijnse staat vanzelfsprekend een islamitische staat zal zijn die wordt geregeerd door de sharia, en dat is vermoedelijk geen daad van "racisme" of "apartheid" (Foto door Zharan Hammad/Getty Images)

De afgelopen weken hebben de Palestijnen en hun leiders hun stem sterk verheven tegen de nieuwe Nationaliteitswet van Israël, die de aard van de staat Israël als natiestaat van het Joodse volk specificeert. De Palestijnen hebben de wet veroordeeld als "racistisch" en beweren dat het de weg vrijmaakt voor Israël om een "apartheidsstaat" te worden.

Deze week riepen de Palestijnen een algemene staking op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook uit om te protesteren tegen deze wet, die, zo zeggen ze, "de twee-statenoplossing elimineert".

Lees verder

Griekenland: meerderheid verwerpt extreem linkse instellingen

door Maria Polizoidou  •  20 Oktober 2018

 • De afgelopen decennia waren de Grieken blootgesteld aan antisemitische hersenspoeling - voornamelijk door de Communistische Partij van Griekenland (KKE) die zijn tentakels overal uitspreidde - maar tegenwoordig zijn de Grieken Israël gaan beschouwen als een rolmodelstaat.

 • Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de grootmoefti van Jeruzalem, Mohammed Amin al-Husseini een zeer hechte bondgenoot van Adolf Hitler. Met andere woorden, aan de handen van de Palestijnse Arabieren kleeft het bloed van een half miljoen Grieken die omkwamen tijdens de Duitse bezetting. Toubassi is dus één van de laatste mensen op aarde die het Griekse volk de les kan lezen over moraliteit, waarden en historische banden.

 • Wie profiteert van de oorlog van de KKE tegen de Grieks-Israëlische vriendschap en van het belasteren van de EastMed-pijplijn? Het antwoord is natuurlijk Turkije, maar ook Qatar, Rusland en Iran.

Israël, Griekenland en Cyprus werken nauw samen aan de EastMed pijplijn, een gezamenlijk project dat gas uit het oostelijke Middellandse Zeegebied aan Europa zal leveren. Afbeelding: de premier van Israel Benyamin Netanyahu (links), de president van Cyprys Nicos Anastasiades (midden) en de Griekse premier Alexis Tsipras (rechts) ontmoeten elkaar op 28 januari, 2016 in Nicosia, Cyprus. (Afbeeldingsbron: Cypriotisch Ministerie van Binnenlandse Zaken/Wikimedia Commons)

Griekenland is een diep verdeeld land. Het heeft twee kampen. Een daarvan is het 'institutionele kamp', dat wordt gepresenteerd aan de internationale gemeenschap en de internationale pers. De andere wordt het "volkskamp" genoemd, dat het bestaande politieke regime als een "Corpus Separatum" -een afzonderlijke entiteit- beschouwt.

Het institutionele kamp bestaat uit het corrupte politieke systeem, de oligarchen, de academische gemeenschap en de media – de voetsoldaten van globalisering en multiculturalisme. Het is een systeem dat leeft van de Griekse bevolking en voor zijn politieke en economische overleving afhankelijk is van een strategische alliantie met de islamitische landen van de Perzische Golf.

Lees verder

Turkije bouwt moskeeën en wist het christendom

door Uzay Bulut  •  18 Oktober 2018

 • Terwijl in Duitsland de nieuwste moskee van Turkije wordt ingehuldigd, is de grootste christelijk-orthodoxe theologische school al bijna 50 jaar gesloten in opdracht van de Turkse regering. Bovendien wordt op minder dan een kilometer afstand van het gesloten christelijke seminarie een belangrijk nieuw centrum van islamitische studies gepland met een totale oppervlakte van 200 hectare.

 • De Grieken in Turkije - de overblijfselen van het eens zo grote Byzantijnse Rijk - worden streng vervolgd en zijn zelfs bijna volledig uitgeroeid. Ze hebben onder meerdere Turkse regeringen verschillende misdaden tegen de menselijkheid ondergaan zoals genocide, pogroms en gedwongen deportaties. Als gevolg hiervan zijn er nog maar ongeveer 1300 Grieken over in Istanbul. Maar ondanks haar kleine omvang lijdt de stervende Griekse gemeenschap nog steeds onder discriminatie en schendingen van haar rechten.

 • De Turkse regering, die de grootste christelijke theologische school van het land gesloten houdt, besteedt een groot deel van haar jaarlijkse begroting aan de wereldwijde bouw van moskeeën.

Op 29 september heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de nieuwste Europese moskee van de Turkse regering ingehuldigd: "De Centrale Moskee van Keulen", gelegen in Keulen, Duitsland. (Foto door Carsten Koall/Getty Images)

De Turkse regering besteedt honderden miljoenen dollars aan de bouw van moskeeën als onderdeel van een langdurige inspanning om de islam wereldwijd te promoten. Veel moslims hopen dat de nieuwe moskeeën in heel Europa zullen bijdragen aan het verspreiden van de islam naar niet-islamitische landen en de christelijke "ongelovigen" zal overhalen om hun geloof op te geven ten gunste van de islam.

Op 29 september opende de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de nieuwste Europese moskee van Turkije, "De Centrale Moskee van Keulen", gelegen in Keulen, Duitsland.

Het door de Turkse regering gefinancierde Persbureau Anadolu rapporteerde op 25 september:

De Centrale Moskee van Keulen, in acht jaar tijd gebouwd door de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (DITIB) heeft een capaciteit van 1200 mensen."

Lees verder

Waarom kan ik mijn religie niet bekritiseren?

door Majid Rafizadeh  •  8 Oktober 2018

 • Oppervlakkig gezien lijkt het Westen de enige plaats om de islam te hervormen. Iedereen ging er van uit dat het hier in het Westen veilig zou zijn om vragen te stellen en kritiek te leveren. In plaats daarvan gebruiken vele instellingen een veel subtielere methode om kritiek het zwijgen op te leggen.

 • Hoe meer constructieve kritiek op de islam wordt verborgen of genegeerd, des te moeilijker wordt het om hervormingen in de religie door te voeren en des te gemakkelijker moslimradicalen de overhand krijgen.

 • Ik heb geen kritiek op de radicale elementen van mijn religie omdat ik haatdragend ben, maar omdat ik degenen die door hun leiders misbruikt en in de steek gelaten zijn wil beschermen.

Majid Rafizadeh spreekt op het Verenigde Staten Congres op 7 december 2017. (Bron: Valter Schleder/Wikimedia Commons)

Ik was niet verbaasd toen ik een brief van een sjiitische religieuze prediker uit het Verenigd Koninkrijk ontving. Ik ontvang veel soortgelijke brieven van extremistische moslims van over de hele wereld, maar ook van westerse liberalen, socialisten en anderen. Elke keer, bij het openen van deze brieven, bereid ik me voor op kritiek op mijn zorgvuldige onderzoek naar mijn religie. Zoals verwacht, begon de brief met een bekende suggestie: "Stop met het bekritiseren van je eigen religie."

De brief ondersteunde deze opdracht met beloftes dat de media en Westerse progressieven mij gunstig gezind zijn en mij veel meer zouden steunen, als ik mijn opvattingen zou afstemmen op hun gesprekspunten:

"Als je stopt met het bekritiseren van de islam, zal het Westen je zeker meer verwelkomen en je zult meer aanbiedingen en mogelijkheden krijgen die je carrière te bevorderen."

Lees verder

Turkije's nieuwste machtsvertoon met een marinebasis op Cyprus?

door Debalina Ghoshal  •  2 Oktober 2018

 • De mogelijkheid van een Turkse marinebasis op Cyprus belooft niet veel goeds voor de kansen op een herenigingsovereenkomst op Cyprus, met name na de mislukking van de vredesbesprekingen van juli 2017, die werden opgeschort toen "Turkije weigerde afstand te doen van zijn interventierechten op Cyprus, of de aanwezigheid van troepen op het eiland". Turkije heeft 30.000 soldaten gestationeerd op Cyprus, waarvan het noordelijke deel sinds 1974 illegaal bezet is.

 • "Als de Grieks-Turkse spanningen escaleren, kan ook de mogelijkheid van een nieuwe, slecht getimede militaire provocatie met hen escaleren... Bovendien zou een dergelijk conflict een nog grotere kans op Russische inmenging kunnen bieden. - Lawrence A. Franklin.

De Turkse Marineleiding heeft "een voorstel ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin staat dat Turkije een marinebasis moet vestigen in de Turkse Republiek Noord-Cyprus". Afgebeeld: Het Turkse marinefregat TCG Oruçreis. (Beeldbron: CC-BY-SA-3.0/Brian Burnell via Wikimedia Commons)

De Turkse Marineleiding heeft "een voorstel ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin staat dat Turkije een marinebasis moet vestigen in de Turkse Republiek Noord-Cyprus," aldus Yeni Safak, een Turks pro-Erdogan-dagblad dat onlangs het voorstel voor de basis heeft bekrachtigd in een artikel met de titel "Waarom Turkije een marinebasis moet vestigen op Noord-Cyprus".

"De basis zal de soevereiniteit van Noord-Cyprus beschermen, de rechten en belangen van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied faciliteren en versterken, en de bezetting van de energievelden op zee voorkomen en de invloed van Turkije in de vredesbesprekingen over Cyprus versterken".

Lees verder

Palestijnen: Spugen in de bron

door Bassam Tawil  •  1 Oktober 2018

 • De Palestijnen hebben één belangrijke boodschap voor de Amerikaanse regering: Wij haten jullie en zetten eenieder die we kunnen tegen jullie op, maar wij verwachten dat jullie ons geld blijven geven, ten bedrage van miljarden dollars. En wanneer jullie proberen om ons te helpen, behouden wij ons het recht voor om jullie in het gezicht te spugen.

 • Het hele bestaan van Fatah, de factie die de Palestijnse Autoriteit domineert en controleert, is sterk afhankelijk van financiële hulp van de VS, de EU en andere westerse donoren.

 • Abbas en zijn hoogste ambtenaren in Ramallah willen duidelijk van beide walletjes eten –doorgaan met het opstoken tegen de regering van Trump maar wel gefinancierd worden door het geld van de belastingbetaler van de V.S.

Vroeger in de week verbrandden Palestijnse demonstranten, waaronder hoge ambtenaren van de regerende Fatah-fractie van president Mahmoud Abbas (rechts) van de Palestijnse Autoriteit foto's van president Donald Trump en enkele van zijn hoge vertegenwoordigers, waaronder presidentiële adviseurs Jared Kushner (midden) en Jason Greenblatt (links). De foto van bovenstaande bijeenkomst is genomen op 21 juni 2017 in Ramallah. (Beeldbron: Thaer Ghanaim/PPO via Getty Images)

Opnieuw geven de Palestijnen tegenstrijdige signalen af over hun houding ten opzichte van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Enerzijds veroordelen zij de regering-Trump voor haar besluit om alle Amerikaanse hulp aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen(UNRWA) te verminderen, anderzijds zijn de Palestijnen tegen elk plan van de Amerikaanse regering om hen financiële steun te verlenen om zo hun levensomstandigheden te verbeteren.

Dit Palestijnse standpunt is niet alleen een slechte zaak, maar weerspiegelt ook de verwarring en onzekerheid onder de Palestijnse leiders in Ramallah in het bijzonder, en het Palestijnse publiek in het algemeen.

Lees verder

Europa: bidden in de openbare ruimte

door Giulio Meotti  •  12 September 2018

 • De Arabische landen begrijpen beter dan Europa dat controle over de straat essentieel is om het Islamitische fundamentalisme onder controle te houden.

 • Recentelijk kwamen 140.000 moslims in Engeland samen voor een openbaar gebed georganiseerd door een moskee die bekendstaat om zijn extremisme en banden met jihadistische terroristen: niet alleen bij de Britse autoriteiten zou een alarmbel moeten afgaan maar ook in de andere Europese landen.

Het is geen toeval dat veel Britse jihadisten uit Birmingham kwamen, dat "de jihadistische hoofdstad van Groot-Brittannië" wordt genoemd. Afbeelding: de centrale moskee in Birmingham, Engeland. (Afbeeldingsbron: Oosoom/Wikimedia Commons)

Een paar maanden geleden ontstak er een storm van protest in de wereldmedia nadat de Poolse katholieken in het hele land een massaal openbaar gebed hielden. De BBC bestempelde het als "controversieel", vanwege "bezorgdheid dat het kan worden gezien als steun aan de weigering van de staat om moslimmigranten binnen te laten".

Dezelfde controverse brak echter niet uit in Groot-Brittannië toen 140.000 moslims baden in het Small Heath Park in Birmingham, tijdens een evenement georganiseerd door de Green Lane Moskee om het einde van de Ramadan te vieren.

Frankrijk debatteert over het al dan niet blokkeren van het gebed op straat. "Ze zullen geen gebeden op straat hebben, we zullen het bidden op straat voorkomen", verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb.

Lees verder

Past Turkije in de toekomst van de NAVO?

door Nonie Darwish  •  5 September 2018

 • Liefde voor de eigen cultuur en zich daar comfortabel bij voelen is normaal. Westerse leiders hebben het recht van nieuwe immigranten gerespecteerd om van hun culturen te houden. Maar helaas verscheuren diezelfde leiders hun eigen cultuur door de liefde voor het eigen land om te zetten in een onvergeeflijke zonde wanneer die wordt uitgedrukt door inheemse burgers van hun Westerse landen. Aan deze trend moet een einde komen.

 • Tenzij de leiders van Europa besluiten om de transformatie van het continent een halt toe te roepen met dezelfde vastberadenheid als sommige extremistische leiders die het continent lijken te willen omvormen, is haar toekomst maar al te duidelijk.

 • De Turkse president Erdogan heeft de NAVO-verplichtingen gestaag ingetrokken, zoals "de democratie handhaven, met inbegrip van het tolereren van diversiteit", en dat de leden "goede buren moeten zijn en soevereiniteit buiten hun grenzen moeten respecteren".

Het recente beleid en de recente acties van Turkije weerspiegelen hoe kwetsbaar de NAVO-betrekkingen zijn geworden, als gevolg van het uiteenvallen van de samenhangende cultuur die NAVO-leden in de eerste plaats bij elkaar heeft gebracht. Afbeelding: NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg ontmoet op 16 april 2018 de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu in Turkije. (Beeldbron: NAVO/Flickr)

De Amerikaanse president Donald J. Trump heeft de neiging uit te spreken wat velen in de wereld zeggen, maar wat slechts weinigen bereid zijn om publiekelijk te zeggen:

"Ik vind het erg treurig om miljoenen mensen toe te staan om naar Europa te laten komen", stelde hij onlangs. Met de Britse premier Teresa May aan zijn zijde verklaarde hij ervan overtuigd te zijn dat het Europese immigratiebeleid de "samenhang van Europa" verandert en de Europese cultuur vernietigt.

Het is een waarschuwing. Europa wordt namelijk overspoeld met miljoenen migranten, vaak uit culturen die openlijk antidemocratisch zijn.

Bovendien moedigen sommige moslimleiders de immigranten aan om zich te verzetten tegen assimilatie met Europese culturen. Dergelijke opzettelijke niet-assimilatie heeft in heel Europa tot culturele botsingen geleid.

De realiteit is dat fundamentalistische islamitische culturen in veel opzichten op gespannen voet staan met seculiere westerse waarden.

Lees verder

Waarom heeft niemand het over de Unie voor het Middellandse Zeegebied?

door Judith Bergman  •  29 Augustus 2018

 • De EU-landen die betrokken zijn bij de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) lijken weinig geïnteresseerd in het bevorderen van "integratie" - of enige vorm van "een gemeenschappelijk erfgoed" - met landen als Mauritanië, waar volgens recente rapporten tot 20 procent van de bevolking (Haratijnen en andere Afro-Mauritaanse groepen) slaaf is, en activisten tegen slavernij regelmatig worden gemarteld en gevangengezet.

 • In het jaarverslag van de Unie voor het Middellandse Zeegebied en in de Routekaart voor Actie 2017 wordt met geen woord gerept over het feit dat in de meeste moslimlanden de sharia van invloed is op de rechtsregels - in het bijzonder met betrekking tot huwelijk, echtscheiding, erfenis en voogdij - en dat genderongelijkheid daarom geïnstitutionaliseerd kan worden en dat dit waarschijnlijk niet zal veranderen, ongeacht het aantal projecten van de Unie voor het Middellandse Zeegebied.

 • Gezien de grote geldbedragen is het opmerkelijk dat op de Unie voor het Middellandse Zeegebied en haar activiteiten weinig tot geen toezicht gehouden wordt in de Europese pers.

Een kaart van de Unie voor de Middellandse Zee. Blauw zijn de EU-lidstaten, bruin de andere leden, Libië (rood) is officieel waarnemer en Syrië (groen) is geschorst. (Beeldbron: Treehill/Wikimediage Commons)

Juli vierde de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) haar 10-jarig jubileum. Het is echter onwaarschijnlijk dat veel Europeanen over de Unie hebben gehoord, laat staan over deze verjaardag. De media berichten zelden over de UMZ en haar activiteiten.

De deelnemende landen aan de Unie voor het Middellandse Zeegebied zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie (EU) en de landen rond het zuidelijke Middellandse Zeegebied, waaronder Albanië, Algerije, Bosnië en Herzegovina, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Mauritanië, Monaco, Montenegro, Marokko, "Palestina", Syrië (tijdelijk geschorst), Tunesië en Turkije. Libië heeft de status van waarnemer in de UMZ. De UMZ wordt voorgezeten door een "co-voorzitterschap" dat wordt gedeeld door de Europese Unie en Jordanië. Het secretariaat van de UMZ is belast met de dagelijkse werkzaamheden van de UMZ en wordt geleid door een secretaris-generaal, momenteel Nasser Kamel (Egypte).

Lees verder