Recentste analyse en commentaar

De Palestijnse politiestaat

door Khaled Abu Toameh  •  23 Juli 2021

 • De [Palestijnse] leiders hebben de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden op de Westelijke Jordaanoever veranderd in een politiestaat waar politieke tegenstanders worden doodgeslagen, gearresteerd, gemarteld en geïntimideerd.

 • Het hardhandig optreden werd bijna volledig genegeerd door de gevestigde media in het Westen - tot en met de dood van Banat. Het werd genegeerd omdat de daders geen Israëlische politieagenten of soldaten waren. Het werd genegeerd omdat de media geen manier konden vinden om Israël de schuld te geven van het feit dat de Palestijnse regering Palestijnen lastigviel, intimideerde en martelde.

 • Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap en de media over de schendingen van de mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit heeft Palestijnse journalisten ertoe aangezet een rechtstreekse oproep te doen aan de Europese Unie om hen bescherming te bieden.

 • De protesten... zijn voornamelijk gericht tegen de regering-Biden, wiens vertegenwoordigers de laatste tijd de kant van Abbas en zijn Fatah-collega's hebben gekozen en naar wegen hebben gezocht om hen tegemoet te komen. De boodschap die de Palestijnen aan de regering-Biden sturen: Stop met het machtigen van onze wrede, corrupte leiders.

 • >Zal de regering-Biden en politieke leiders van de westerse wereld die hun eigen journalisten en burgers brutaliseren, martelen en vermoorden, werkelijk legitimeren en belonen met miljoenen dollars en mogelijk zelfs een staat? Om wat te winnen? Een erfenis van Amerika, dat het opkomt voor zo'n regime?

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit (foto) en zijn Fatah-factie hebben laten zien dat zij in wezen niet veel verschillen van andere totalitaire regimes, met name die in de Arabische wereld. Deze leiders hebben de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden op de Westelijke Jordaanoever veranderd in een politiestaat waar politieke tegenstanders worden doodgeslagen, gearresteerd, gemarteld en geïntimideerd. (Foto: Alaa Badarneh/Pool/AFP via Getty Images)

Eerder dit jaar vaardigde president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit een wetsdecreet uit ter bevordering van de openbare vrijheden in de aanloop naar de Palestijnse parlements- en presidentsverkiezingen, die op 22 mei en 31 juli zouden plaatsvinden.

Artikel I van de wet voorziet in "de totstandbrenging van een klimaat van openbare vrijheden in alle gebieden van Palestina, met inbegrip van de vrijheid om politieke en nationale actie te voeren".

Artikel II verbiedt "het vasthouden, arresteren, vervolgen of ter verantwoording roepen van personen om redenen die verband houden met de vrijheid van meningsuiting en politieke gezindheid".

Sinds de uitvaardiging van de nieuwe wet op 20 februari heeft Abbas, die onlangs het 16e jaar van zijn vierjarige ambtstermijn is ingegaan, de verkiezingen echter afgeblazen onder het voorwendsel dat Israël niet heeft geantwoord op zijn verzoek om een stemming in Jeruzalem te laten plaatsvinden.

Lees verder

Arabieren waarschuwen Westen: Laat Iran je niet voor de gek houden

door Khaled Abu Toameh  •  4 Juli 2021

 • "Zij die dezelfde fouten begaan en andere resultaten verwachten, bedriegen zichzelf." - Abdullah bin Bajad Al-Otibi, Saoedische schrijver en onderzoeker, Alarabiya.net, 19 april 2021.

 • Nadat de deal over een paar jaar afloopt... mag Iran zoveel kernwapens bouwen als het wil. In die zin was het JCPOA-akkoord een startbaan naar een volwaardig kernwapenprogramma.

 • "Het akkoord heeft niets gedaan aan de ambities van het Iraanse regime op het gebied van hegemonie en zijn schaamteloze inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Arabische landen door middel van directe en semi-directe bezetting in Irak, Syrië, Libanon en Jemen... Iran heeft het vandaag gemunt op de Saoedische olie en op wereldwijde energievoorraden, alsook op burgers, terwijl de wereld toekijkt." - Abdullah bin Bajad Al-Otibi, Alarabiya.net, 19 april 2021.

 • "Alle concessies die de Westerse mogendheden van plan zijn te doen aan Teheran, binden niemand in het Midden-Oosten. En ze kunnen Israël of de Arabische landen niet dwingen de uitkomst van de besprekingen in Wenen te respecteren, vooral aangezien deze onderhandelingen het gevaar van het regime in Teheran voor stabiliteit en veiligheid vergroten." - Syrische schrijver Bahaa Al-Alawam, Al-Ain, 19 april 2021

 • "De waarheid is dat er een politieke, militaire, veiligheids- en economische Iraanse bezetting is van vier Arabische landen - Irak, Syrië, Libanon en Jemen." - Voormalig Jordaans minister van Informatie en Cultuur Saleh Al-Kallab, Asharq Al-Awsat, 15 april 2021. Deze boodschap, die vooral gericht is aan de regering Biden, beschuldigt het Westen ervan de voortdurende bezetting en het terrorisme van Iran in de Arabische landen te negeren. Kennelijk bestaat er onder de Arabieren een diepe vrees dat een herleving van de nucleaire deal brandstof zal toevoegen aan het vuur van de mullahs en hun hak-en-brand beleid zal ondersteunen van het destabiliseren van de Arabische landen en het bevorderen van terrorisme via hun proxies, waaronder Hamas, Hezbollah en de Houthi-milities in Jemen.

De Arabieren maken zich steeds meer zorgen over de sinistere bedoelingen en het bedrog van Iran nu de Iraniërs met vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China in Wenen verder onderhandelen over het nieuw leven inblazen van de nucleaire overeenkomst met Iran uit 2015. Afbeelding: Vertegenwoordigers van de EU, Iran en anderen wonen de Iraanse nucleaire besprekingen bij in het Grand Hotel in Wenen, Oostenrijk op 15 april 2021. (Foto door EU-delegatie in Wenen via Getty Images)

Arabieren maken zich steeds meer zorgen over de sinistere bedoelingen en het bedrog van Iran nu de Iraniërs en vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China hun onderhandelingen in Wenen voortzetten over het nieuw leven inblazen van de Iraanse nucleaire deal uit 2015, die de regering-Trump in 2018 heeft laten vallen.

De deal, bekend als het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), is ogenschijnlijk bedoeld om Iran ervan te weerhouden kernwapens te ontwikkelen. In het kader van het JCPOA stemde Iran ermee in hun voorraad middelhoog verrijkt uranium te elimineren, de voorraad laagverrijkt uranium met 98% te verminderen en het aantal uraniumgascentrifuges gedurende 13 jaar met ongeveer tweederde te verminderen. Na het verstrijken van de overeenkomst over een paar jaar mag Iran echter zoveel kernwapens bouwen als het wil. In die zin was de JCPOA-deal een landingsbaan naar een volwaardig kernwapenprogramma.

Lees verder

De zomerkampen van de Palestijnse Jihad

door Khaled Abu Toameh  •  3 Juli 2021

 • Terwijl de internationale gemeenschap manieren zoekt om de inwoners van de Gazastrook te helpen na de recente oorlog tussen Israël en Hamas... en de PIJ hun budgetten aanwenden om kinderen op te leiden tot soldaten in de oorlog om Israël te vernietigen...

 • De Palestijnse Islamitische Jihad bevestigt dat... de Palestijnen "de bevrijdingsgeneratie aan het voorbereiden zijn voor de 'grote bevrijdingsstrijd' voor dit gezegende land."

 • Ze hebben genoeg fondsen om kampen te starten om hun eigen kinderen te hersenspoelen en te indoctrineren, maar zijn niet bereid om te investeren in de wederopbouw van huizen die werden verwoest of beschadigd tijdens de laatste Israël-Hamas oorlog.

 • Voor Hamas en PIJ is de ambitie om Israël te vernietigen blijkbaar sterker dan de wens om de levens van hun kinderen te beschermen en hen op te voeden tot bijvoorbeeld artsen of ingenieurs. De kinderen die nu in de Gazastrook een militaire opleiding volgen, zullen binnenkort als gemaskerde mannen opduiken in de gewapende groepen van Hamas en PIJ.

 • Dit voorspelt niet veel goeds voor de praatjes van de regering-Biden over een "tweestatenoplossing" en de noodzaak om het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven in te blazen.

Hamas heeft de Palestijnen in de Gazastrook opgeroepen hun jonge jongens in te schrijven voor militaire zomerkampen. "De kampen zijn bedoeld om de vlam van de jihad te ontsteken in de generatie van de bevrijding, om islamitische waarden bij te brengen en om het volgende triomferende leger voor te bereiden op de bevrijding van Palestina," zei Hamas in een verklaring. Afbeelding: Gemaskerde schutters van Hamas' Izaddin al-Qassam Brigades schrijven kinderen in voor hun zomerkampen, 14 juni 2021, in Gaza-Stad. (Foto door Mahmud Hams/AFP via Getty Images)

Terwijl de internationale gemeenschap manieren zoekt om de inwoners van de Gazastrook te helpen na de recente oorlog tussen Israël en Hamas, zijn de leiders van de Palestijnen druk bezig om de volgende generatie voor te bereiden op meer haat en geweld.

De twee belangrijkste Palestijnse groeperingen die de Gazastrook controleren, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), hebben onlangs campagnes gelanceerd om duizenden Palestijnse kinderen en tieners te rekruteren voor hun eigen zomerkampen.

De jonge rekruten zal niet worden geleerd hoe ze moeten zwemmen of voetballen. Zij zullen geen deel uitmaken van de Palestijnse Cub Scouts.

In plaats daarvan is het doel van de kampen, volgens Hamas en PIJ, "om de vlam van de jihad [heilige oorlog] te ontsteken onder de generatie van de bevrijding, islamitische waarden bij te brengen en het volgende triomferende leger voor te bereiden op de bevrijding van Palestina".

Lees verder

Palestijnen: De strijd om het stelen van wederopbouwfondsen

door Khaled Abu Toameh  •  27 Juni 2021

 • De Palestijnse Autoriteit zegt dat zij de enige partij moet zijn die de leiding heeft over de wederopbouw en dat alle fondsen via haar regering moeten worden gekanaliseerd. Hamas daarentegen, dringt erop aan dat de fondsen van de internationale gemeenschap rechtstreeks naar haar kas worden gestuurd.

 • "De Palestijnen moeten deze Iraanse bezetting in Palestina opheffen, zodat ze in vrede kunnen leven." - Nora Shanar, Saoedische auteur, Elaph, 10 mei 2021.

 • De boodschap van de Arabieren en Moslims aan de regering Biden en andere Westerse donoren is: Stop met het spenderen van geld aan corrupte en mislukte Palestijnse leiders, wier handelsmerk het stelen van internationale fondsen is. De Palestijnen hebben niet zozeer geld nodig als wel nieuwe leiders wier inzet voor het welzijn van hun volk zwaarder weegt dan hun belangstelling voor hun eigen zakken.

Egypte heeft alles in het werk gesteld om de Palestijnen in de Gazastrook te helpen na de recente ronde van gevechten tussen Israël en Hamas. Maar de leiders van de Palestijnse Autoriteit en Hamas geven maar om één ding: het vullen van hun eigen schatkist met geld dat bestemd is voor lijdende Palestijnen. Afbeelding: Een hulpkonvooi met bouwmateriaal en materiaal geleverd door Egypte komt aan in de Gazastrook via de Rafah-overgang op 4 juni 2021. (Foto door Said Khatib/AFP via Getty Images)

Vorige maand slaagde Egypte in zijn poging om een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas te bereiken. Sindsdien is Egypte er echter niet in geslaagd om een akkoord te bereiken tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit over de wederopbouw van gebouwen en huizen die werden verwoest tijdens het 11-daagse Israël-Hamas conflict.

Egypte heeft alles in het werk gesteld om de Palestijnen in de Gazastrook te helpen na de recente ronde van gevechten tussen Israël en Hamas.

Ten eerste heeft de Egyptische president Abdel Fattah Sisi 500 miljoen dollar toegezegd als bijdrage aan de wederopbouw. (Qatar heeft een soortgelijk bedrag beloofd voor de wederopbouw van de Gazastrook).

Ten tweede zond Egypte het hoofd van zijn algemene inlichtingendienst, Abbas Kamel, naar de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever voor besprekingen met leiders van Hamas en de Palestijnse Autoriteit over het plan voor de wederopbouw.

Lees verder

Arabieren: Hamas en Iran veranderden Gaza in kerkhof voor kinderen

door Khaled Abu Toameh  •  23 Juni 2021

 • De Arabieren zijn zich ervan bewust dat Hamas er alleen maar belang bij heeft om de mullahs in Teheran gunstig te stemmen, om hen uit te melken voor meer geld en wapens. De Arabieren begrijpen dat dit gewoon weer een farce is van Hamas en vooral van Iran.

 • Het is ... verfrissend om te zien hoeveel Arabieren zich bewust zijn van de gevaren van Irans betrokkenheid bij Palestijnse terreurgroepen die eerst Israël willen elimineren en daarna hen.

 • "De Hamas-milities in de Gazastrook behoren tot Iran ... Iran wil de Palestijnse kwestie gebruiken als een winnende kaart bij de onderhandelingen in Wenen ... om de VS te dwingen de sancties tegen Iran op te heffen in ruil voor het beëindigen van de veiligheidsescalatie die Israël bedreigt. ... Irans wapens zijn voor vernietiging, niet voor opbouw." - Amjad Taha, prominent Arabisch journalist, Twitter, 27 mei 2021.

 • "Hoe meer doden en vernietiging, hoe meer de inkomsten van Hamas stijgen, terwijl de Palestijnen blijven lijden onder belegering en armoede." - Saeed Al-Kahel, Marokkaanse schrijver en politiek analist, Assahifa, 29 mei 2021.

 • "Iran heeft Hamas en de Islamitische Jihad alleen voor eigen gewin uitgebuit, en als het het belang van de Palestijnen wilde, zou het hebben bijgedragen aan de wederopbouw van de Gazastrook. ... Teheran heeft niet bijgedragen of donaties gedaan voor humanitaire of wederopbouwprojecten in Gaza." - Samir Ghattas, voormalig Egyptisch parlementslid en hoofd van het Egyptische Midden-Oosten Forum voor Strategische Studies, Al-Arabiya.net, 26 mei 2021.

 • De Egyptische expert [Muhammad Mujahid Al-Zayyat, een consultant bij het Egyptische Centrum voor Denken en Strategische Studies]... sluit zich aan bij andere Arabieren die de regering Biden en de Westerse mogendheden waarschuwen tegen het toestaan dat Iran wordt beloond voor de terroristische oorlog van Hamas tegen Israël.

 • Het valt nu te bezien of de regering Biden en de Westerse mogendheden deze waarschuwing ter harte zullen nemen of hun kop in het zand zullen blijven steken en zullen doen alsof de mullahs in Iran, in ruil voor massale steekpenningen van de VS, op magische wijze hun woeste strepen zullen veranderen. Dat hebben ze de vorige keer niet gedaan; wat zal er met de regio gebeuren als ze dat weer niet doen?

De bewering van Hamas dat het de laatste oorlog met Israël heeft "gewonnen", is het onderwerp geworden van spot en hoon door vele Arabieren, die zich ervan bewust zijn dat het enige belang van Hamas erin bestaat de mullahs in Iran gunstig te stemmen om hen uit te melken voor meer geld en wapens. Afbeelding: Irans "Opperste Leider" Ayatollah Ali Khamenei (rechts) begroet Hamas-leider Ismail Haniyeh in Teheran op 12 februari 2012. (Beeldbron: khamenei.ir/AFP via Getty Images)

De bewering van Hamas dat het de laatste oorlog met Israël heeft "gewonnen" is het onderwerp geworden van spot en hoon door veel Arabieren die niet bang zijn om de door Iran gesteunde terreurgroep aan te klagen voor het liegen tegen de Palestijnen en de rest van de wereld.

De Arabieren zijn ook niet bang om Hamas verantwoordelijk te stellen voor de massale vernietiging en het verlies van levens van onschuldige Palestijnen en Israëli's om de belangen van zijn meesters in Iran te dienen.

Lees verder

Welkom bij de nep democratische verkiezingen in Iran

door Majid Rafizadeh  •  12 Juni 2021

 • De niet-gekozen Guardian Council ['Raad van Hoeders'] heeft een geschiedenis van het willekeurig diskwalificeren van hervormingsgezinde kandidaten, vrouwen en degenen die worden gezien als ontrouw aan de beginselen van de staat en de islamitische revolutie, als ze zich verkiesbaar stellen voor een functie.

 • Van de 592 personen die zich bij de 13e presidentsverkiezingen van het Iraanse regime als kandidaat hebben aangemeld, heeft de niet-gekozen Raad van Hoeders slechts aan zeven personen goedkeuring verleend om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap.

 • Voor de ayatollah zijn de verkiezingen natuurlijk "vlekkeloos", omdat zijn regime mag kiezen wie meedoet.

 • In plaats van de mullahs te veroordelen voor deze schijnverkiezingen, blijft de regering-Biden - na het versieren met veren van de nesten van de Amerikaanse vijanden als Rusland en China - proberen een overeenkomst te sluiten die niet zal worden nagekomen, en blijft ze het Iraanse regime overladen met massa's geld dat deze eist van de hardwerkende Amerikaanse belastingbetalers, en blijft ze de sancties opheffen om weer een corrupt en roofzuchtig regime te machtigen.

Laat u niet misleiden door welk verhaal dan ook dat suggereert dat het Iraanse politieke systeem democratisch is, of dat het Iraanse volk zijn president vrij of eerlijk kan kiezen. Van de 592 personen die zich hebben ingeschreven als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van het Iraanse regime deze maand, heeft de ongekozen Raad van Hoeders slechts zeven personen toestemming gegeven om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Afbeelding: De Iraanse president Hassan Rouhani brengt zijn stem uit voor de presidentsverkiezingen in Teheran op 19 mei 2017. (Foto door Majid Azad/AFP via Getty Images)

De Iraanse presidents-"verkiezingen" worden over minder dan drie weken gehouden. Laat u echter niet misleiden door enig verhaal dat suggereert dat het systeem van de mullahs democratisch is of dat de bevolking van Iran vrij of eerlijk haar president mag kiezen.

De Iraanse mullahs beweren dat de Islamitische Republiek een "democratisch" bestuurssysteem is. De Opperste Leider van Iran pochte onlangs over de islamitische "democratie", het politieke systeem van het regime en de cruciale rol van het volk bij de beïnvloeding en vormgeving van het politieke establishment:

"De Islamitische Revolutie veranderde de heerschappij van een land van een despotische monarchie in een populaire, democratische republiek die door het volk wordt bestuurd. Vandaag regeert de Iraanse natie over haar eigen lot. Het is het volk dat kiest. Zij kunnen een goede of een verkeerde keuze maken, maar zij zijn het die kiezen. Dat is heel belangrijk."

Lees verder

Is de Biden-regering een vijand van Israël en de vrije wereld?

door Guy Millière  •  6 Juni 2021

 • Biden maakte geen onderscheid tussen een democratische bondgenoot van de Verenigde Staten en een terroristische organisatie die hij niet eens bij naam noemde. Hij sprak alsof hij niet wist dat de rust werd verbroken door een terroristische organisatie of door niemand anders, en dat wat de Palestijnen belet vrijheid, welvaart en democratie te hebben, het juist is om te worden geregeerd door terroristen en mensen die het terrorisme steunen.

 • Op 7 april werd in een persverklaring van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd dat de regering-Biden had besloten de financiële "hulp van de VS aan de Palestijnen" te hervatten, zonder te eisen dat het Amerikaanse geld niet zou worden gebruikt voor terroristische doeleinden...

 • De benoeming van Hady Amr tot plaatsvervangend assistent-secretaris voor Israëlisch-Palestijnse zaken, een man die Israël heeft beschuldigd van "etnische zuivering" en "apartheid" en heeft gezegd dat hij "door de intifada is geïnspireerd", leek te bevestigen dat de regering-Biden niet bijzonder "pro-Israël" zou zijn ... Amr ontmoette de eerste minister van de Palestijnse Autoriteit, Muhammad Ishtayya, in Ramallah om te onderhandelen over het gebruik van financiële hulp van de VS aan de PA, en dat terwijl Israël onder raketvuur lag...

 • In een PBS-interview op 2 april kondigde een van de Amerikaanse onderhandelaars, Robert Malley, aan dat hij "de sancties die niet in overeenstemming zijn met de deal wil opheffen", "zodat Iran de voordelen geniet die het geacht werd te genieten". Niets wijst erop dat de regering-Biden dat standpunt heeft gewijzigd.

 • Er waren geen dreigementen om de nieuwe financiering die hij de Palestijnen had beloofd, stop te zetten totdat zij zouden stoppen met het afvuren van raketten. Hij heeft er niet mee gedreigd zijn belofte van een kantoor in Washington DC voor hen in te trekken.

 • Het meest verontrustende van alles is dat, terwijl de proxy van Iran, Hamas, bijna 4000 raketten afvuurde op een land zo groot als New Jersey, de VS in Wenen besprekingen voerde over de hoeveelheid geld die de VS bereid was aan Iran te geven - om meer wapens te kopen om Israël weer te kunnen slaan!

 • Staat de regering-Biden op het punt de status van de Verenigde Staten en de Vrije Wereld ernstig te verzwakken om een nieuwe wereldorde in te luiden die radicaal en monsterlijk is?

De regering-Biden doet alsof zij niet inziet dat zij Israël en andere oude Amerikaanse bondgenoten in gevaar brengt; zij doet alsof zij niet inziet dat achter Iran en de mullahs, China in beweging is. President Biden maakte geen onderscheid tussen een democratische bondgenoot van de Verenigde Staten en een terroristische organisatie die hij niet eens bij naam noemde. Afbeelding: President Biden houdt opmerkingen over het Midden-Oosten, in het Witte Huis op 20 mei 2021 in Washington, DC. (Foto door Anna Moneymaker/Getty Images)

10 mei, 18.07 uur. Zes raketten afgevuurd door Irans proxy-militie Hamas vanuit de Gazastrook laat vliegen naar Israël en worden al snel talrijker. De meeste werden vernietigd door de Iron Dome, maar niet allemaal. Binnen een week waren meer dan 3000 raketten afgevuurd door Hamas. Sommige veroorzaakten doden, gewonden en vernielingen. Het doel van Hamas was om de capaciteiten van de Iron Dome uit te putten en zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. Daartoe richtte het zich 's nachts op Tel Aviv, wanneer de mensen slapen. Zonder de Iron Dome zouden er duizenden doden zijn gevallen. Hamas heeft oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaan.

Lees verder

Turkije's nevenschade: Het zijn de Joden

door Burak Bekdil  •  1 Juni 2021

 • Het verlies van 232 moslimlevens in Afghanistan haalde zelfs geen enkele kolom van groot nieuws in de Turkse media.

 • Opnieuw is het oorlog voor de Palestijnse terroristen, een wake-up call voor de gebruikelijke Turkse vijandigheid, en weer zware tijden voor de paar duizend Turkse Joden die klem zitten tussen de bittere waarheid en hun angst voor een potentieel gevaarlijke autocraat.

In de conflicten in het Midden-Oosten van dit jaar heeft het islamistische Turkije van president Recep Tayyip Erdoğan, net als in de afgelopen jaren, de Palestijnse zaak over de hele lijn verdedigd. Erdoğan zei op 17 mei, verwijzend naar het Joodse volk: "Het zit in hun aanleg dat ze alleen tevreden zijn door bloed op te zuigen" - een opmerking die een verbale strijd ontketende tussen Ankara en Washington. Afbeelding: Erdoğan ontvangt Ismail Haniyeh (links), leider van de terreurorganisatie Hamas, in het Turkse Parlement in Ankara op 3 januari 2012. (Foto door Adem Altan/AFP via Getty Images)

In een studie uit 2015 stelde de Anti-Defamation League vast dat 35 miljoen van een volwassen bevolking van 49 miljoen Turken, oftewel 71%, antisemitische attitudes koesteren, vergeleken met een gemiddelde van 49% in de hele moslimwereld. Statistisch gezien is een verschil van 22 procentpunt met het gemiddelde een significante afwijking. In het geval van Turkije is de afwijking ook gebaseerd op de ervaring zichtbaar.

Lees verder

Trompetten en tankmotoren: Een keerpunt in Gaza?

door Richard Kemp  •  18 Mei 2021

 • Hamas is geen partij voor de IDF en zou snel en veel goedkoper kunnen worden verslagen door bot en verpletterend militair geweld, ware het niet dat er één ding is - de Israëlische noodzaak om het verlies van burgerslachtoffers tot een minimum te beperken. Hamas weet dat.

 • Gedurende de vele jaren van het conflict in Gaza hebben de meeste media in de wereld enthousiast bericht over de dood van Palestijnse burgers, alsof zij het doelwit waren van Israëls vermeende meedogenloze en onverschillige manier van oorlogvoeren. Deze overduidelijk valse propaganda is overgenomen door Hamas-aanhangers en "nuttige idioten" in het Westen... Mensenrechtengroeperingen over de hele wereld hebben hetzelfde gedaan.

 • De opzettelijke onwetendheid gecombineerd met kwaadwilligheid is altijd adembenemend geweest. Elke onderzoekscommissie heeft de schuld van Israël al vastgesteld nog voordat ze voor de eerste keer bijeenkwam.

 • Elk debat en elke stemming heeft overweldigend en natuurlijk ten onrechte Israëls vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid bevestigd. Intussen worden de werkelijke oorlogsmisdaden van Hamas terzijde geschoven.

Elk burgerslachtoffer is te wijten aan de onuitgelokte agressie van Hamas tegen Israël. Zonder die agressie zou er geen doden gevallen zijn. De hele strategie van Hamas bestaat erin Israëlische bevolkingscentra aan te vallen met raketten, kamikaze drones en middels tunnels, met als doel tegenaanvallen van het IDF uit te lokken waarbij hun eigen burgers omkomen, met als doel Israël in de hele wereld te belasteren en te isoleren. Afbeelding: Raketten, gelanceerd door Hamas vanuit dichtbevolkte woonwijken in Gaza, strepen richting Israëlische steden op 16 mei 2021. (Foto door Mohammed Abed/AFP via Getty Images)

Tijdens een operatie in Gaza vorige week vielen de Israëlische Defensie Strijdkrachten een tunnelcomplex van Hamas aan met 12 eskaders van 160 gevechtsvliegtuigen die in minder dan een uur meer dan 150 doelwitten troffen met honderden bunker-busting JDAM's [Joint Direct Attack Munitions]. Hoewel de beoordeling van de gevechtsschade nog aan de gang is, vernietigde de inval misschien wel het meest kritieke element van de Hamas-infrastructuur, waarbij enorme voorraden munitie werden weggevaagd en waarschijnlijk tientallen, zo niet honderden strijders werden gedood. Dit was een harde klap voor Hamas en kan een keerpunt in het conflict blijken te zijn. Het was ook een krachtige boodschap aan Iran en Hezbollah, die de gevolgen voorzagen van een aanval op Israël met hun arsenaal van tienduizenden raketten in Zuid-Libanon.

Lees verder

VS en EU helpen bij onderdrukken van journalisten, politieke activisten

door Khaled Abu Toameh  •  9 Mei 2021

 • De malware, vermomd als chat-applicaties, zou de Palestijnse Veiligheidsdiensten toegang geven tot telefoons van doelwitten, inclusief contacten, sms-berichten, locaties en zelfs toetsaanslagen, aldus Facebook. De hackoperatie was gericht op Palestijnse journalisten, politieke activisten en dissidenten.

 • De onthulling van Facebook kwam twee weken nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had aangekondigd dat de regering-Biden had besloten de financiële hulp aan de Palestijnen te hervatten, inclusief "vitale programma's voor veiligheidsbijstand", een verwijzing naar steun voor de veiligheidstroepen van de PA.

 • Met andere woorden, het geld van de Amerikaanse belastingbetaler gaat naar een Palestijnse veiligheidsdienst die als belangrijkste taak heeft journalisten, politieke activisten en critici van Abbas en het Palestijnse leiderschap te bespioneren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het geld van de Europese belastingbetaler.

 • Dit is zeker geen manier om welvaart, veiligheid en vrijheid voor de Palestijnen te bevorderen. Integendeel: door de Palestijnse veiligheidstroepen te financieren, helpt de regering-Biden in feite Abbas bij zijn voortdurende pogingen om zijn critici het zwijgen op te leggen en journalisten en mensenrechten- en politieke activisten te intimideren.

 • Door journalisten en politieke tegenstanders te bespioneren, hebben de Palestijnse veiligheidstroepen artikel 4 van hun eigen wet geschonden...

 • In de afgelopen tien jaar hebben de veiligheidstroepen van de PA tientallen Palestijnen gearresteerd of ondervraagd vanwege kritische opmerkingen die zij op Facebook hadden geplaatst. Dit harde optreden is grotendeels genegeerd door de internationale gemeenschap, met name door donoren van de VS en de Europese Unie aan de PA... Deze onverschilligheid heeft het Palestijnse leiderschap in staat gesteld een sfeer van dreigende intimidatie op te leggen aan de Palestijnen die onder haar bewind leven op de Westelijke Jordaanoever.

 • Nu Facebook heeft bevestigd dat de PA verantwoordelijk is voor het hacken van de accounts van journalisten en politieke activisten, zijn de regering-Biden en de westerse donoren moreel verplicht hun beleid van financiële steun aan de veiligheidsdiensten van Abbas aan te passen.

Waarom steunen Amerikanen en Europeanen een autoritair regime, voor het lieve sommetje van miljoenen en miljoenen per jaar, dat de vrije meningsuiting muilkorft en journalisten en politieke tegenstanders bespioneert? Afgebeeld: Palestijnse journalisten protesteren tegen een gerechtelijke uitspraak van de Palestijnse Autoriteit om de toegang tot 59 websites en sociale mediapagina's te blokkeren, op grond van het feit dat ze "de nationale veiligheid en de burgerlijke vrede bedreigen," in Ramallah op 23 oktober 2019. (Foto door Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)

Palestijnen beschuldigen de Palestijnse Autoriteit (PA) er al lange tijd van hen te bespioneren door hun activiteiten op verschillende sociale mediaplatforms, waaronder Facebook, in de gaten te houden. De spionage heeft geleid tot de arrestatie en vervolging van tientallen Palestijnen, vooral degenen die het waagden kritiek te uiten op PA-president Mahmoud Abbas en hoge Palestijnse functionarissen.

De beschuldigingen van de Palestijnen zijn nu bevestigd door Facebook. Deze week onthulde het dat het de hackactiviteiten had blootgelegd van de Palestijnse Preventieve Veiligheidsdienst (PSS), die verslag uitbrengen aan Abbas.

Lees verder

Waarom Abbas geen verkiezingen wil

door Bassam Tawil  •  30 April 2021

 • Het geweld barstte uit om één enkele reden: haat tegen Israël en Joden. Het kwam tot uitbarsting omdat veel moslims geen Joden willen zien in Jeruzalem of in welk deel van Israël dan ook.

 • Aanvallen op Israëlische veiligheidstroepen en Joden in Jeruzalem vinden al tientallen jaren plaats - met of zonder "reden".

 • De oproep om Joden te vermoorden ("O Joden, denk aan Khaybar; het leger van [profeet] Mohammed keert terug") herinnert eraan dat deze oorlog uit de zevende eeuw vandaag voor velen nog niet voorbij is.

 • Israël heeft nooit gezegd dat het de PA-verkiezingen zou verhinderen in Jeruzalem... Israël heeft niets gezegd.

 • De overgrote meerderheid van de Arabieren in Jeruzalem heeft niet de minste belangstelling of enthousiasme getoond voor de komende Palestijnse verkiezingen... Het lijkt er in feite op dat de ambtenaren van de Verenigde Naties en de Europese Unie meer geïnteresseerd waren in Abbas' geplande verkiezingen dan de meeste Arabische inwoners van Jeruzalem zelf... Abbas kondigde de verkiezingen blijkbaar alleen aan om zijn Westerse donoren gunstig te stemmen.

 • In het verleden beschuldigde hij zijn Hamas-rivalen; nu probeert hij Israël de schuld te geven van het "dwarsbomen" van de verkiezingen.

 • Abbas' poging om de Israëlische regering verantwoordelijk te stellen voor het niet houden van Palestijnse verkiezingen is eenvoudigweg het resultaat van zijn voortdurende, gemene ophitsing tot geweld tegen Israël en de demonisering van Joden door de leiders van de PA.

 • >Het is dit soort opzettelijke en voortdurende rassenhaat dat jonge Arabieren in Jeruzalem ertoe brengt de straat op te gaan om politieagenten en Joodse burgers aan te vallen, en de Jodenhaat onder de Palestijnen aan te wakkeren.

Het recente geweld in Jeruzalem kwam tot uitbarsting om één enkele reden: haat tegen Israël en de Joden. De oproep om Joden te vermoorden ("O Joden, denk aan Khaybar; het leger van [profeet] Mohammed keert terug") herinnert eraan dat deze oorlog uit de zevende eeuw vandaag voor velen nog niet voorbij is. Afbeelding: Een menigte Arabische mannen schreeuwt slogans bij de Damascuspoort in Jeruzalem op 25 april 2021. (Foto door Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)

Degenen die beweren dat het recente geweld in Jeruzalem uitbrak omdat de Israëlische politie Arabische moslims niet toestond om nachtelijke vieringen te houden tijdens de vastenmaand Ramadan, hebben geen idee waar ze het over hebben.

Degenen die zeggen dat het geweld is uitgebroken omdat Israël de Arabische inwoners van Jeruzalem (die in het bezit zijn van door Israël afgegeven identiteitskaarten in hun hoedanigheid van inwoners, en geen burgers van Israël zijn) niet heeft toegestaan deel te nemen aan de verkiezingen van de Palestijnse Autoriteit, hebben ook geen idee waar zij het over hebben. Waar ze allemaal geen idee van lijken te hebben is het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Lees verder

Palestijnse verkiezingen: Wat de regering Biden niet wil weten

door Khaled Abu Toameh  •  25 April 2021

 • Hamas en de PFLP hebben alle akkoorden verworpen die tussen Israël en de PLO zijn getekend, inclusief de Oslo Akkoorden. Toch hebben deze terreurgroepen er geen probleem mee om mee te doen aan een verkiezing die onder de paraplu van de Oslo-akkoorden wordt gehouden.

 • Het is nu al duidelijk dat sommigen van hen niet van plan zijn te voldoen aan de wensen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake "het afzweren van geweld en terrorisme" of het aanvaarden van de "tweestatenoplossing".

 • Vertegenwoordigers van sommige van de lijsten die aan de verkiezingen deelnemen, beloven in feite precies het tegenovergestelde. Zij zeggen dat zij vastbesloten zijn de strijd tegen Israël voort te zetten en dat zij absoluut niet van plan zijn het bestaansrecht van Israël te erkennen.

 • Deze Palestijnen zijn tegen elke erkenning van Israëls bestaansrecht; zij zijn tegen elke vorm van normalisatie met Israël; zij zijn tegen elke vorm van vredesbesprekingen met Israël en hebben herhaaldelijk elk vredesproces met Israël als een daad van verraad bestempeld.

 • Abu Zuhri en de Hamas-leiding sturen de volgende boodschap aan de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken: Als u denkt dat Hamas geweld en terrorisme zal afzweren of de zogenaamde tweestatenoplossing zal aanvaarden, helaas, dan houdt u zichzelf voor de gek.

 • Deze gevaarlijke uitbuiting van de Oslo-akkoorden lijkt de Amerikaanse regering en de Europese Unie echter niet te deren wanneer zij spreken over de noodzaak van vrije en democratische verkiezingen voor de Palestijnen.

 • Net als Hamas heeft ook de PFLP gezworen de strijd tegen Israël voort te zetten "tot de bevrijding van geheel Palestina" - met andere woorden, geheel Israël.

 • Onder de huidige omstandigheden lijkt het erop dat Palestijnen die het terrorisme steunen en de "tweestatenoplossing" niet aanvaarden, op weg zijn om het volgende Palestijnse parlement en de volgende regering te domineren.

 • Nu de kandidaten van Hamas en de PFLP zijn goedgekeurd door de Centrale Verkiezingscommissie, kunnen de VS of de rest van de internationale gemeenschap voorkomen dat dit complot werkelijkheid wordt door duidelijk te maken dat zij geen enkele toekomstige Palestijnse regering met terroristen zullen erkennen. Deze eis moet vóór, niet na de verkiezingen worden gesteld.

Hamas en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina hebben alle akkoorden tussen Israël en de PLO verworpen, met inbegrip van de Oslo-akkoorden. Toch hebben deze terroristische groeperingen er geen probleem mee deel te nemen aan verkiezingen die onder de paraplu van de Oslo-akkoorden worden gehouden. Afbeelding: Hamasleider Ismail Haniyeh stemt bij de Palestijnse parlementsverkiezingen op 25 januari 2006, in Gaza-Stad. (Foto door Abid Katib/Getty Images)

Tijdens een persbriefing op 1 april sprak de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, over de komende Palestijnse verkiezingen en de "tweestatenoplossing". Over de verkiezingen, de eerste in 15 jaar, zei Price:

"Het houden van democratische verkiezingen is een zaak die het Palestijnse volk zelf moet bepalen. Wij merken op dat de VS en andere belangrijke partners in de internationale gemeenschap reeds lang duidelijk zijn over het belang van deelnemers aan dat democratische proces, die afzien van geweld en terrorisme, en die het bestaansrecht van Israël erkennen."

Over de erkenning van Israëls bestaansrecht zei Price:

Lees verder

De echte vijanden van de Arabieren: Iran en Turkije

door Khaled Abu Toameh  •  17 April 2021

 • De Arabieren waarschuwen de wereld dat Turkije en Iran terroristen financieren en bewapenen, en dat zij een grote bedreiging vormen voor de veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten, en dat zij zich blijven bemoeien met de interne aangelegenheden van Arabische landen.

 • De Arabieren vertellen de wereld ook dat de enige manier om Turkije en Iran aan te pakken, is door de politieke en economische druk op hen op te voeren en hen ter verantwoording te roepen voor hun kwalijke acties.

 • Met andere woorden, Turkije en Iran zeggen tegen de Arabieren dat zij naar de hel kunnen lopen. Zij zeggen de Arabieren ook dat Turkije en Iran Arabische landen zullen blijven bezetten, zich met hun binnenlandse aangelegenheden zullen blijven bemoeien en terroristische aanslagen zullen blijven plegen om hun stabiliteit en veiligheid te ondermijnen.

 • De ervaren Saoedische columnist Abdulrahman Al-Rashed waarschuwde dat de voortdurende "militaire activiteiten" van Iran in de regio waarschijnlijk zullen leiden tot meer chaos die steeds moeilijker te beheersen zal zijn.

 • Al-Rashed wees er ook op dat de Houthi-militie haar raket- en drone-aanvallen op Saudi-Arabië heeft opgevoerd nadat de regering-Biden hun aanwijzing als Buitenlandse Terroristische Organisatie had ingetrokken.

 • De laatste Arabische waarschuwing over de Turkse en Iraanse dreiging is bijna onopgemerkt gebleven door de internationale gemeenschap en de media. Zij besteden alleen veel aandacht aan de resoluties van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga wanneer deze - zoals vaak het geval is - een veroordeling van Israël bevatten.

Turkije en Iran vertellen de Arabieren dat zij naar de hel kunnen lopen. Zij zeggen ook tegen de Arabieren dat Turkije en Iran Arabische landen zullen blijven bezetten, zich in hun binnenlandse aangelegenheden zullen blijven mengen en terroristische aanslagen zullen blijven plegen om hun stabiliteit en veiligheid te ondermijnen. Op de foto: De Iraanse president Hassan Rouhani (links) en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op een gezamenlijke persconferentie in Ankara, Turkije op 4 april 2018. (Foto door Adem Altan/AFP via Getty Images)

Na tientallen jaren Israël te hebben afgeschilderd als hun doodsvijand, zijn de Arabieren eindelijk wakker geworden voor het feit dat het twee islamitische landen zijn, Turkije en Iran, die eigenlijk hun veiligheid en stabiliteit bedreigen.

De Arabieren proberen nu de aandacht van de wereld te vestigen op deze Turkse en Iraanse bedreigingen.

De Arabieren waarschuwen de wereld dat Turkije en Iran terroristen financieren en bewapenen, en dat zij een grote bedreiging vormen voor de stabiliteit in het Midden-Oosten, en dat zij zich blijven bemoeien met de aangelegenheden van Arabische landen.

Zij vertellen de wereld ook - in een boodschap die vooral gericht is aan de regering-Biden - dat de enige manier om met Turkije en Iran af te rekenen, is door de politieke en economische druk op hen op te voeren en hen ter verantwoording te roepen voor hun kwalijke acties.

Lees verder

Terroristen helemaal klaar om Palestijnse verkiezingen te winnen

door Bassam Tawil  •  10 April 2021

 • Voor de meeste Palestijnen is Barghouti eigenlijk een "held", die het verdient om president te worden vanwege zijn veroordelingen voor terrorisme.

 • De boodschap die het Palestijnse leiderschap naar het volk stuurt is: Een Palestijn die veroordeeld is voor financiële corruptie is lang niet zo waardig voor een openbaar ambt als iemand die Joden vermoordt en terroristische aanslagen beraamt.

 • Het zou geen verrassing zijn om verschillende Palestijnse terroristen, waaronder Barghouti en Sa'adat, te zien in het volgende Palestijnse parlement.

 • Hamas en de PFLP, waarvan de leden van plan zijn aan de parlementsverkiezingen deel te nemen, zijn overigens door de VS, de Europese Unie, Canada, Israël en Japan officieel als terroristische organisaties aangemerkt.

 • Een terrorist die veroordeeld is voor het vermoorden van Joden is veel populairder dan een kandidaat die is afgestudeerd aan de Universiteit van Texas in Austin, zoals voormalig PA-premier Salam Fayyad.

 • De VS, de EU en andere landen moeten aan hun financiële hulp aan de Palestijnen de voorwaarde verbinden dat er geen terroristen worden gekozen. Deze voorwaarde moet aan de Palestijnen worden voorgelegd vóór, niet na, de verkiezingen.

 • Dit zou geen moeilijke taak moeten zijn. Het enige wat de internationale gemeenschap hoeft te doen, is de Palestijnen herinneren aan de drie voorwaarden die het "Kwartet" in 2006 heeft gesteld voor de erkenning van een Palestijnse regering: dat alle leden van een toekomstige Palestijnse regering zich moeten verbinden tot geweldloosheid, het bestaansrecht van Israël moeten erkennen en eerdere akkoorden tussen Israël en de Palestijnen moeten aanvaarden.

 • Door een oogje dicht te knijpen voor terroristen die van plan zijn deel te nemen aan de Palestijnse verkiezingen, legitimeert de internationale gemeenschap het terrorisme en trekt ze het tapijt weg onder alle Palestijnen en andere Arabieren die niet zijn aangesloten bij terroristische groeperingen en die misschien hopen dat de VS hen naar een beter leven en vrede in de regio zou leiden.

Wat de Palestijnse Centrale Verkiezingscommissie betreft, is de rol van Marwan Barghouti bij de moord op vijf Joden geen "misdaad of misdrijf tegen de eer of integriteit." Daarom zal hij niet alleen aan de verkiezingen mogen deelnemen, maar voor de meeste Palestijnen is Barghouti in feite een "held" die het verdient om president te worden vanwege zijn veroordeling voor terrorisme. Afbeelding: Een poster van Barghouti bij het campagnekantoor van een groep die zijn verkiezing steunt, in Ramallah op 3 maart 2021. (Foto door Abbas Momani/AFP via Getty Images)

De Palestijnse Centrale Verkiezingscommissie (CEC) kondigde onlangs aan dat elke Palestijn die wil meedoen aan de komende algemene verkiezingen "niet veroordeeld mag zijn voor een misdaad of misdrijf tegen de eer of integriteit."

Dat wil zeggen, natuurlijk, tenzij de "misdaad" de moord op een Jood of betrokkenheid bij terrorisme omvat.

De aankondiging is bedoeld om te voorkomen dat Mohammed Dahlan, een aartsrivaal van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, zijn kandidatuur indient voor de presidentsverkiezingen, die op 31 juli zullen plaatsvinden.

Lees verder

Arabieren: Een waarschuwing aan Biden over de Iraanse mollahs

door Khaled Abu Toameh  •  7 April 2021

 • Het besluit van president Biden om de sancties tegen Iran door te zetten, heeft de vrees van veel Arabieren niet kunnen verminderen. Zij zeggen sceptisch te blijven over het beleid van Washington ten aanzien van de dreigingen die uitgaan van de mullahs in Teheran.

 • "Hij [Biden] moet geen concessies doen [aan Iran] die de stabiliteit in de regio niet dienen. Iran zal doorgaan met zijn trucs en bedrog om sancties en pogingen tot het stoppen van het bezit van een kernbom te vermijden wat een gevaar zou vormen voor de landen in de regio." - Khaled bin Hamad al-Malek, Saoedische krantenredacteur en schrijver, Al Jazirah, 5 maart 2021.

 • "Iran is een kwaadaardige, terroristische schurkenstaat, en het houdt zich niet aan wat met hem is afgesproken." - Khaled bin Hamad al-Malek, Al Jazirah, 5 maart 2021.

 • "De huidige Iraanse truc is erop gericht de Amerikanen te doen geloven dat Teheran wil terugkeren naar de overeenkomst, maar het kan geen concessies doen vanwege de druk van de straat, dus heeft het Washington nodig om de sancties te laten vallen voordat er onderhandelingen worden gestart... Wat Iran betreft, het wil zijn doel nastreven om nucleaire wapens te verkrijgen die de regio en de wereld bedreigen." - Dr. Salem Hameed, Emirati politiek analist en academicus, Al-Ittihad, 6 maart 2021.

 • "De Iraanse mullahs zijn als gevaarlijke giftige slangen. De mullahs kunnen niet getemd worden tenzij hun giftanden volledig worden uitgetrokken. President Biden lijkt zich niet bewust te zijn van hoe gevaarlijk ze zijn." - Mohamed al-Sheikh, prominent Saoedisch schrijver, Al Jazirah, 5 maart 2021.

 • De regering Biden, "vooral de linkervleugel van de Democratische Partij, hoopt nog steeds de mullahs in hun kamp te krijgen en ze uit het Chinees-Russische kamp te trekken," merkte hij op.

 • "De mullahs van Iran dromen er nog steeds van om het Grote Perzische Rijk te vestigen, en omwille van dit doel zijn zij er niet vies van om alle inspanningen en fondsen aan te wenden om dit doel te bereiken, zelfs als zij gedwongen worden om geduldig te zijn." - Mohamed al-Sheikh, Al Jazirah, 5 maart 2021.

 • Voormalig Egyptisch diplomaat Amr Helmy haalde uit naar de regering Biden voor het "laten vallen" van de meeste van de 12 voorwaarden... die gesteld waren om terug te keren naar het nucleaire akkoord met Iran. De voorwaarden ... vereisen dat Iran ... stopt met verrijken en nooit plutonium opwerkt, het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) onbeperkte toegang verleent tot al zijn sites, stopt met de proliferatie van ballistische raketten, stopt met steun aan terroristische groeperingen in het Midden-Oosten en stopt met zijn dreigende gedrag tegenover zijn buren.

 • "Het smeken van de VS om onderhandelingen [met Iran] zal leiden tot meer Iraanse onverzettelijkheid en zal haar extremisme bevorderen," zei [Egyptisch politiek analist Dr. Tarek] Fahmi. Hij waarschuwde dat de VS de "grootste verliezer" zou zijn als Iran wordt toegestaan om door te gaan met zijn manoeuvres en bedreigingen tegen de veiligheid van de regio. - Al-Ain, 4 maart 2021.

 • Veelbetekenend is dat dergelijke stemmen lijken te worden gedeeld door een groot aantal Arabieren in verschillende Arabische landen - niet alleen de Golfstaten.

De regering-Biden heeft besloten Uitvoeringsbevel 12957, uitgevaardigd in 1995, waarbij een reeks sancties tegen Iran werd ingesteld als reactie op de bedreiging die Iran vormde voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de VS, met nog een jaar te verlengen. Dit besluit heeft echter de vrees van veel Arabieren niet kunnen wegnemen. Zij zeggen sceptisch te blijven over het beleid van Washington ten aanzien van de bedreigingen die uitgaan van de mullahs in Teheran. Afbeelding: De Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis op 5 maart 2021, de dag dat hij Executive Order 12957 verlengde. (Foto door Samuel Corum/Getty Images)

De regering-Biden heeft besloten om de "nationale noodtoestand" (Executive Order 12957), die in 1995 werd uitgevaardigd als reactie op de dreiging die Iran vormde voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de VS, met nog een jaar te verlengen.

De Executive Order legde een reeks sancties op aan Iran als reactie op haar steun aan het internationale terrorisme, zijn pogingen om het vredesproces in het Midden-Oosten tussen Israël en de Palestijnen te ondermijnen, en zijn verwerving van kernwapens.

Lees verder