Recentste analyse en commentaar

Palestijnen: hongerstaking of rookgordijn?

door Bassam Tawil  •  27 April 2017

  • Ontdaan van zijn Westerse attributen, is Marwan Barghouti's "hongerstaking" eigenlijk een strijd tussen Abbas en de andere Fatah-troonpretendent. En nogmaals, Israël - de staat die zogenaamd de opgesloten Palestijnse terroristen "mishandeld" - krijgt de klappen.

  • Het is een integraal onderdeel van de Palestijnse strategie om te ondermijnen, isoleren, de-legitimiseren en vernietigen van Israël.

  • Het is echter niet alleen Abbas, die in de problemen zit. Barghouti weet ook wel dat het beter is om de vuile was van Fatah niet buiten te hangen. Wat moet er dan gedaan worden? De traditionele afleidingsmanoeuvre: direct de hitte afbuigen naar Israël.

De hongerstaking die is uitgeroepen door de gevangen Palestijnse terrorist Marwan Barghouti (links) is gericht tegen de President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas (rechts). Barghouti's aanhangers beschuldigen Abbas en zijn loyalisten ervan de gevangen leider van Fatah opzij te zetten en ernaar op zoek zijn om hem te "begraven".

Palestijnen hebben de oude gewoonte van het beslechten van hun interne kwesties door grieven en geweld af te leiden naar Israël. Deze praktijk is duidelijk voor hen die de ontwikkelingen in de Palestijnse arena in de afgelopen decennia hebben gevolgd. Het is een integraal onderdeel van de Palestijnse strategie om te ondermijnen, isoleren, de-legitimiseren en vernietigen van Israël.

Zij die minder vertrouwd zijn met de Palestijnse cultuur en tactiek, hebben echter moeite om de Palestijnse mentaliteit te begrijpen. Ambtenaren in Washington, Londen, Parijs en andere westelijke hoofdsteden ontmoeten maar zelden de gewone Palestijn, de "man op straat" die de authentieke stem van de Palestijnen vertegenwoordigt.

Lees verder

Wat Noord-Korea ons moet leren over Iran

door Alan M. Dershowitz  •  26 April 2017

Wij hebben gefaald om te voorkomen dat Noord-Korea nucleaire wapens zou ontwikkelen. Dientengevolge zijn onze opties zeer beperkt om de ontwikkeling van een raketsysteem te stoppen dat in staat is om onze kusten te bereiken.

Lees verder

Dienaren van hun eigen vernieling
Zijn Palestijnen slachtoffers of acteurs?

door Denis MacEoin  •  9 Maart 2017

In Khartoem, drie maand na de verloren Zesdaagse oorlog in 1967, weigerden de Arabische leiders te onderhandelen met Israël - "geen vrede, geen erkenning, geen onderhandelingen". Afgebeeld van links naar rechts op 2 september 1967 in Khartoem: koning Faisal van Saoedi-Arabië, Gamal Abdel Nasser van Egypte, Abdullah Sallal van Jemen, sjeik Ahmad Sabah van Koeweit en Abd al-Rahman Arif van Irak. (Afbeeldingsbron: Wikimedia Commons/Bibliotheca Alexandrina)

Met de komst van President Trump worden er sterke veranderingen verwacht, niet alleen op binnenlands gebied, maar ook internationaal. Een van de eerste gebieden die onmiddellijk de aandacht eist is het Midden-Oosten, waar het beleid van de Obama-regering ertoe heeft geleid dat er een sterk verminderde rol is voor de Verenigde Staten en dus ook voor de wereldwijde vrijheid.

Lees verder

Frankrijks fatale aantrekking tot de islam

door Giulio Meotti  •  7 Maart 2017

In zijn recente boek Zal de kerkklok morgen nog luiden? neemt Philippe de Villiers nota van de verdwijning van kerken in Frankrijk en de vervanging ervan door moskeeën. Hierboven afgebeeld: op 3 augustus 2016, als Franse oproerpolitie een priester en zijn congregatie uit de kerk van St Rita in Parijs sleepte, voorafgaand aan de geplande sloop. Front Nationale leider Marine Le Pen zei woedend: "En wat als ze parkeerplaatsen maken op de plaats van salafistische moskeeën, en niet van onze kerken?" (Afbeeldingsbron: RT video screenshot)

Twee jaar geleden deed de rector van de grote moskee van Parijs, Dalil Boubakeur, het voorstel om de lege kerken om te zetten in moskeeën ten behoeve van de groeiende islamitische gemeenschap, in de plaats van de verlaten christelijke plekken. Nu lijkt het erop dat veel mensen in Frankrijk het idee zo serieus te hebben genomen, dat een verslag dat is uitgebracht door de Stichting Terra Nova, Frankrijks belangrijkste denktank die ideeën aanbiedt aan de regerende socialistische partij, met de suggestie dat Franse autoriteiten, teneinde moslims beter te laten integreren, de twee officiële maandag-feestdagen van Pasen en Pinksteren moet vervangen door een islamitische feestdag, en, hoe oecumenisch, een Joodse feestdag.

Geschreven door Alain Christnacht en Marc-Olivier Padis, stelt de studie "De emancipatie van de islam in Frankrijk":

Lees verder

Het Arabisch-Israëlische conflict: Back to the Future

door Shoshana Bryen  •  26 Februari 2017

De Amerikaanse President Donald Trump en Israëlische premier Benjamin Netanyahu op een persconferentie in Het Witte Huis, 15 februari 2017. (Afbeeldingsbron: Witte Huis video-screenshot)

Optisch gezien, was het prima. Het was goed om een Amerikaanse president en een Israëlische premier te zien die samen op het podium stonden met wat leek een echte goede wil. Het meest belangrijke en veelbelovende voor de toekomst was misschien wel hoe zij zijn omgegaan met de mantra ten aanzien van de "tweestatenoplossing". Er waren voor het eerst in jaren nuances in zowel de Amerikaanse en de Israëlische standpunten, die een slogan zonder betekenis waren geworden.

Premier Benjamin Netanyahu herhaalde de mogelijkheid van twee staten met kanttekeningen die hij opmerkte:

Lees verder

De keuzes die Palestijnen maken

door Dexter Van Zile  •  21 Februari 2017

Een Hamas-official vertelt op de Palestijnse tv hoe Israëlische troepen hem vooraf een waarschuwing gaven om te evacueren, vóór zijn huis te bombarderen. Hij gaat verder met te beschrijven hoe hij na de waarschuwing snel zijn vrienden, familie en buren verzamelde op het dak van het gebouw om hen te gebruiken als menselijk schild, waardoor de Israëlische troepen de aanval zouden afbreken.

Na mijn terugkeer van een vreselijk weekendje weg met een christelijke jeugdgroep, vertelde ik mijn moeder dat ik wilde stoppen met naar de kerk te gaan in die andere plaats maar wel in de stad waar we woonden. "Niemand houdt daar van me," zei ik. Haar antwoord was direct en bruut: "Misschien zijn niet zij het probleem. Misschien ben jij het."

Dat was een schok. Van moeders wordt niet verondersteld dat ze zo praten tegen hun 11-jarige zoon (dacht ik). In de jaren daarna heb ik geprobeerd, met wisselend succes, om wanneer ik in een moeilijke positie zat, te kijken naar mijn eigen rol in het creëren van de omstandigheden waarin ik mezelf bevond.

Lees verder

Europa's medelevende haat tegen Israël

door Bat Ye'or  •  14 Februari 2017

Tijdens WO-II trachtte het Bondgenootschap van Pétain en Hitler met de moefti van Jeruzalem te komen tot een uitroeiing van het Joodse volk, dat ze ervan beschuldigden de oorzaak te zijn van het kwaad. Vandaag de dag heeft dezelfde Alliantie met hetzelfde beleid dezelfde doelstelling geformuleerd met dezelfde motivatie: Israël moet worden uitgeroeid.

Vandaag zijn we getuige van de opkomst van het wereldwijde kalifaat. Deze uitdrukking betekent dat de islamitische kijk op de geschiedenis op dit moment algemeen geldend is bij internationale instellingen. We zien het met de Jeruzalem-verklaring van de UNESCO, dit paleis van revisionisme. De Jeruzalem-verklaring probeert de oude geschiedenis van het volk van Israël te islamiseren, met behulp van de vele regeringen in Europa en andere christelijke landen.

Lees verder

"Islam versterkt zich in Europa met de zegen van de kerk"

door Giulio Meotti  •  12 Februari 2017

Monseigneur Carlo Liberati, emeritus aartsbisschop van Pompeii (links) behoort tot een groeiende tak van de katholieke leiders die weigeren om de toekomst in Europa tot de islam te laten behoren, en die openlijk tegen paus Franciscus (rechts) ingaat.

Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal "binnenkort moslim zijn" vanwege onze "domheid", zo waarschuwde Monseigneur Carlo Liberati, de emeritus aartsbisschop van Pompeii. Liberati beweerde dat dankzij het enorme aantal moslimmigranten, naast de groeiende secularisatie van de inheemse Europeanen, de islam binnenkort de belangrijkste godsdienst van Europa zal zijn. "Alles van deze morele en religieuze decadentie bevoordeelt de Islam", zo legde aartsbisschop Liberati uit.

Décadence is ook de titel van een nieuw boek van de Franse filosoof Michel Onfray, waarin hij stelt dat het joods-christelijke tijdperk aan zijn einde is gekomen. Hij vergelijkt het Westen en de islam: "Wij hebben nihilisme, zij hebben geloofsijver. Wij zijn uitgeput, zij blaken van gezondheid. Wij hebben het verleden voor ons; zij hebben de toekomst voor zich."

Lees verder

Paus Franciscus versterkt de Palestijnse weigering om de vijandelijkheden met Israël te beëindigen

door Giulio Meotti  •  8 Februari 2017

Paus Francis nadert de afscheidingsmuur in de buurt van Bethlehem, op 25 mei 2014, waarop graffiti met de vergelijking van Palestijnen met de Joden als de Nazi's: "Bethlehem ziet eruit als het Getto van Warschau." Zo ja, dan ziet het er alleen op die manier uit, omdat de stad Bethlehem met een christelijke meerderheid in 1995 werd overgedragen aan de totale controle door de Palestijnse Autoriteit, en de meeste belegerde christenen zijn gevlucht als gevolg van de islamitische vervolging. (Afbeeldingsbron: Al Jazeera video screenshot)

De activiteiten van Mahmoud Abbas in Rome begonnen op 14 januari met de formele opening van de Palestijnse ambassade in het Vaticaan.

De "Palestijnse president", nu in zijn twaalfde jaar van zijn termijn van vier jaar, had vervolgens een ontmoeting met paus Franciscus. Dat was voor de derde keer sinds het begin van zijn pontificaat vier jaar geleden. De spraakmakende bijeenkomst vond plaats terwijl de Palestijnen druk bezig zijn met het omzeilen van de vredesbesprekingen met Israël en met de internationalisering van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Lees verder

Het boycotten van radicale islamitische naties

door Nonie Darwish  •  31 Januari 2017

President Donald Trump ondertekent een 'executive order' om de immigratie te beperken, 27 januari 2017. (Afbeeldingsbron: ANP video screenshot)

Vanmorgen vroeg een Arabisch radiostation in het Midden-Oosten aan mij naar mijn mening over President Trumps verbod op vluchtelingen en burgers van zeven moslimnaties. De radio-presentatrice, die boos klonk over het verbod, was een christelijke Arabier. Ze was verbaasd te horen dat ik het verbod ondersteunde en van mening ben dat het al moest hebben plaatsgevonden de dag na 9/11.

Ze vroeg me toen of ik andere Arabische Amerikaanse activisten kende die tegen het verbod waren, omdat ze iemand wilde interview die tegen het verbod was. Ze leek geschokt te zijn om te horen dat ik geen Arabische of islamitische vriend heb die tegen het verbod protesteert, en dat veel immigranten van islamitische en Midden-Oostelijke oorsprong het verbod steunen en het beu zijn om in verlegenheid te worden gebracht door wat jihadisten aan het doen zijn.

Lees verder

Europa's Jihad tegen Israël

door Salim Mansur  •  30 Januari 2017

VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 werd aangenomen door de onthouding door de Verenigde Staten - in opdracht van de vertrekkende President Barack Obama - wat de historische onverdraagzaamheid bevestigde tegenover de Joden en Israël zoals die is verankerd binnen de Verenigde Naties, net zoals haar voorganger, de Volkenbond, dit ook was. Zoals eerder al was aangetoond, konden de Arabische en islamitische staten niet één anti-Israël-resolutie laten passeren in de Veiligheidsraad zonder de medeplichtigheid van de westerse machten, die de historisch christelijke naties vertegenwoordigen.

De medeplichtigheid van de westerse mogendheden met de islamitische landen tegenover de Joden en Israël is nu provocatief, zonder enige uitvlucht. Resolutie 2334 was een misselijkmakende overgave aan de Arabisch-islamitische jihad in naam van de "vrede", gelijk aan de overgave van Engelands premier Neville Chamberlain aan Adolf Hitler in München in september 1938.

Lees verder

Hamas, Fatah en de Geen-staat-oplossing

door Khaled Abu Toameh  •  28 Januari 2017

Voor de eerste keer in vele jaren heeft de Hamas-regering deze week toegestaan dat duizenden schutters van Fatah een militaire parade hielden in de Gazastrook. (Afbeeldingsbron: YouTube video screenshot)

Tijdens een feest in Ramallah bij de markering van de 52e verjaardag van de oprichting van zijn Fatah factie, verklaarde de Palestijnse Autoriteit (PA) president Mahmoud Abbas dat 2017 het "jaar zal zijn van de internationale erkenning van de staat Palestina." De recente anti-nederzettingen VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 toejuichend, zei Abbas dat hij bereid was om samen te werken met de nieuwe regering van Donald Trump "om vrede te bereiken in de regio."

Lees verder

Israëlische nederzettingen, de paarse lijn, en de Cheshire kat

door Malcolm Lowe  •  27 Januari 2017

Foto: Israëlische premier Yitzhak Rabin, de Amerikaanse President Bill Clinton en Yasser Arafat, PLO, tijdens de ondertekeningsplechtigheid van het akkoord van Oslo op 13 september 1993. Arafat verliet duidelijk nooit de strijd voor het elimineren van de staat Israël. In 1996 verklaarde Arafat publiekelijk: "Palestijnen zullen alles overnemen. U begrijpt dat we van plan zijn om de staat Israël te elimineren en een zuiver Palestijnse staat voor te stellen. ... Ik wil geen Joden; zij zijn en blijven Joden." (Afbeeldingsbron: Vince musi/het witte huis)

Als er iets is dat goede vrienden van Israël verbijstert, dan is het de kwestie van de nederzettingen over de "groene lijn" (een misleidende term, zoals we zullen zien). Het is een bekend fenomeen wanneer een buitenlandse politicus in Jeruzalem komt en een toespraak houdt die een echte bewondering manifesteert over de staat Israël en haar prestaties, maar dan overgaat tot een even echt uiten van het leed over haar nederzettingenbeleid. Waarom? Omdat ze veronderstellen dat het "illegaal volgens het volkenrecht zou zijn."

Lees verder

Palestijnen van Syrië: een jaar van moord en marteling

door Khaled Abu Toameh  •  25 Januari 2017

Palestijnen vluchten uit het Yarmouk-vluchtelingenkamp, in de buurt van Damascus, na hevige gevechten in september 2015. (Afbeeldingsbron: RT video screenshot)

2016 was een moeilijk jaar voor de Palestijnen. Het was moeilijk, niet alleen om te wonen in de West Bank onder het regime van de Palestijnse Autoriteit (PA), of in de Gazastrook onder Hamas. Wanneer westerlingen horen spreken over het "lot" en "lijden" van de Palestijnen, veronderstellen zij direct dat het gesprek gaat over de bewoners van de Westelijke Jordaanoever of de Gazastrook. Zelden zal de internationale gemeenschap horen over wat er gebeurt met de Palestijnen in de Arabische landen. Dit is ongetwijfeld zo omdat de ellende van de Palestijnen in de Arabische landen moeilijk te verwijten is aan Israël.

De internationale gemeenschap en de mainstream journalisten weten alleen iets van de Palestijnen die wonen in de Westelijke Jordaanoever of de Gazastrook. Natuurlijk is leven onder de Palestijnse Autoriteit en Hamas niet makkelijk, hoewel dit lastige feit wellicht nogal onaangenaam in de oren klinkt van westerse journalisten en mensenrechten-organisaties.

Lees verder

De Verenigde Naties verklaart de oorlog aan de Joods-christelijke beschaving

door Giulio Meotti  •  18 Januari 2017

Vorige maand droeg de Voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Peter Thomson, de beroemde geruite sjaal, de keffiyah, het symbool van het "Palestijnse verzet" (lees: terrorisme). Dit is gewoon de voortzetting van de culturele vernietiging van Israël, die geacht wordt om daarnaast ook de fysieke vernietiging te rechtvaardigen. (Afbeeldingsbron: UN/Manuel Elias)

2016 is een bloeiend jaar geweest voor de antisemieten bij de Verenigde Naties. De VN-Veiligheidsraad richtte zich alleen tegen de enige democratie in het Midden-Oosten: de Staat Israël. De vertrekkende Obama-regering heeft georkestreerd, wat zelfs Haaretz een "hit and run" campagne noemde, door zich in de VN kleinerend uit te laten over de Joodse staat en het aan zijn lot over te laten in iets waar slechts conflict en haat met elkaar verweven zijn. Dit is een culturele genocide die niet minder gevaarlijk is dan de terroristische aanslagen. Het is gebaseerd op antisemitische leugens en creëert een sfeer die niet goed is voor het bereiken van "vrede", zoals men huichelachtig beweerde, maar voor het bestendigen van oorlog.

Lees verder