Recentste analyse en commentaar

De keuzes die Palestijnen maken

door Dexter Van Zile  •  21 Februari 2017

Een Hamas-official vertelt op de Palestijnse tv hoe Israëlische troepen hem vooraf een waarschuwing gaven om te evacueren, vóór zijn huis te bombarderen. Hij gaat verder met te beschrijven hoe hij na de waarschuwing snel zijn vrienden, familie en buren verzamelde op het dak van het gebouw om hen te gebruiken als menselijk schild, waardoor de Israëlische troepen de aanval zouden afbreken.

Na mijn terugkeer van een vreselijk weekendje weg met een christelijke jeugdgroep, vertelde ik mijn moeder dat ik wilde stoppen met naar de kerk te gaan in die andere plaats maar wel in de stad waar we woonden. "Niemand houdt daar van me," zei ik. Haar antwoord was direct en bruut: "Misschien zijn niet zij het probleem. Misschien ben jij het."

Dat was een schok. Van moeders wordt niet verondersteld dat ze zo praten tegen hun 11-jarige zoon (dacht ik). In de jaren daarna heb ik geprobeerd, met wisselend succes, om wanneer ik in een moeilijke positie zat, te kijken naar mijn eigen rol in het creëren van de omstandigheden waarin ik mezelf bevond.

Lees verder

Europa's medelevende haat tegen Israël

door Bat Ye'or  •  14 Februari 2017

Tijdens WO-II trachtte het Bondgenootschap van Pétain en Hitler met de moefti van Jeruzalem te komen tot een uitroeiing van het Joodse volk, dat ze ervan beschuldigden de oorzaak te zijn van het kwaad. Vandaag de dag heeft dezelfde Alliantie met hetzelfde beleid dezelfde doelstelling geformuleerd met dezelfde motivatie: Israël moet worden uitgeroeid.

Vandaag zijn we getuige van de opkomst van het wereldwijde kalifaat. Deze uitdrukking betekent dat de islamitische kijk op de geschiedenis op dit moment algemeen geldend is bij internationale instellingen. We zien het met de Jeruzalem-verklaring van de UNESCO, dit paleis van revisionisme. De Jeruzalem-verklaring probeert de oude geschiedenis van het volk van Israël te islamiseren, met behulp van de vele regeringen in Europa en andere christelijke landen.

Lees verder

"Islam versterkt zich in Europa met de zegen van de kerk"

door Giulio Meotti  •  12 Februari 2017

Monseigneur Carlo Liberati, emeritus aartsbisschop van Pompeii (links) behoort tot een groeiende tak van de katholieke leiders die weigeren om de toekomst in Europa tot de islam te laten behoren, en die openlijk tegen paus Franciscus (rechts) ingaat.

Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal "binnenkort moslim zijn" vanwege onze "domheid", zo waarschuwde Monseigneur Carlo Liberati, de emeritus aartsbisschop van Pompeii. Liberati beweerde dat dankzij het enorme aantal moslimmigranten, naast de groeiende secularisatie van de inheemse Europeanen, de islam binnenkort de belangrijkste godsdienst van Europa zal zijn. "Alles van deze morele en religieuze decadentie bevoordeelt de Islam", zo legde aartsbisschop Liberati uit.

Décadence is ook de titel van een nieuw boek van de Franse filosoof Michel Onfray, waarin hij stelt dat het joods-christelijke tijdperk aan zijn einde is gekomen. Hij vergelijkt het Westen en de islam: "Wij hebben nihilisme, zij hebben geloofsijver. Wij zijn uitgeput, zij blaken van gezondheid. Wij hebben het verleden voor ons; zij hebben de toekomst voor zich."

Lees verder

Paus Franciscus versterkt de Palestijnse weigering om de vijandelijkheden met Israël te beëindigen

door Giulio Meotti  •  8 Februari 2017

Paus Francis nadert de afscheidingsmuur in de buurt van Bethlehem, op 25 mei 2014, waarop graffiti met de vergelijking van Palestijnen met de Joden als de Nazi's: "Bethlehem ziet eruit als het Getto van Warschau." Zo ja, dan ziet het er alleen op die manier uit, omdat de stad Bethlehem met een christelijke meerderheid in 1995 werd overgedragen aan de totale controle door de Palestijnse Autoriteit, en de meeste belegerde christenen zijn gevlucht als gevolg van de islamitische vervolging. (Afbeeldingsbron: Al Jazeera video screenshot)

De activiteiten van Mahmoud Abbas in Rome begonnen op 14 januari met de formele opening van de Palestijnse ambassade in het Vaticaan.

De "Palestijnse president", nu in zijn twaalfde jaar van zijn termijn van vier jaar, had vervolgens een ontmoeting met paus Franciscus. Dat was voor de derde keer sinds het begin van zijn pontificaat vier jaar geleden. De spraakmakende bijeenkomst vond plaats terwijl de Palestijnen druk bezig zijn met het omzeilen van de vredesbesprekingen met Israël en met de internationalisering van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Lees verder

Het boycotten van radicale islamitische naties

door Nonie Darwish  •  31 Januari 2017

President Donald Trump ondertekent een 'executive order' om de immigratie te beperken, 27 januari 2017. (Afbeeldingsbron: ANP video screenshot)

Vanmorgen vroeg een Arabisch radiostation in het Midden-Oosten aan mij naar mijn mening over President Trumps verbod op vluchtelingen en burgers van zeven moslimnaties. De radio-presentatrice, die boos klonk over het verbod, was een christelijke Arabier. Ze was verbaasd te horen dat ik het verbod ondersteunde en van mening ben dat het al moest hebben plaatsgevonden de dag na 9/11.

Ze vroeg me toen of ik andere Arabische Amerikaanse activisten kende die tegen het verbod waren, omdat ze iemand wilde interview die tegen het verbod was. Ze leek geschokt te zijn om te horen dat ik geen Arabische of islamitische vriend heb die tegen het verbod protesteert, en dat veel immigranten van islamitische en Midden-Oostelijke oorsprong het verbod steunen en het beu zijn om in verlegenheid te worden gebracht door wat jihadisten aan het doen zijn.

Lees verder

Europa's Jihad tegen Israël

door Salim Mansur  •  30 Januari 2017

VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 werd aangenomen door de onthouding door de Verenigde Staten - in opdracht van de vertrekkende President Barack Obama - wat de historische onverdraagzaamheid bevestigde tegenover de Joden en Israël zoals die is verankerd binnen de Verenigde Naties, net zoals haar voorganger, de Volkenbond, dit ook was. Zoals eerder al was aangetoond, konden de Arabische en islamitische staten niet één anti-Israël-resolutie laten passeren in de Veiligheidsraad zonder de medeplichtigheid van de westerse machten, die de historisch christelijke naties vertegenwoordigen.

De medeplichtigheid van de westerse mogendheden met de islamitische landen tegenover de Joden en Israël is nu provocatief, zonder enige uitvlucht. Resolutie 2334 was een misselijkmakende overgave aan de Arabisch-islamitische jihad in naam van de "vrede", gelijk aan de overgave van Engelands premier Neville Chamberlain aan Adolf Hitler in München in september 1938.

Lees verder

Hamas, Fatah en de Geen-staat-oplossing

door Khaled Abu Toameh  •  28 Januari 2017

Voor de eerste keer in vele jaren heeft de Hamas-regering deze week toegestaan dat duizenden schutters van Fatah een militaire parade hielden in de Gazastrook. (Afbeeldingsbron: YouTube video screenshot)

Tijdens een feest in Ramallah bij de markering van de 52e verjaardag van de oprichting van zijn Fatah factie, verklaarde de Palestijnse Autoriteit (PA) president Mahmoud Abbas dat 2017 het "jaar zal zijn van de internationale erkenning van de staat Palestina." De recente anti-nederzettingen VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 toejuichend, zei Abbas dat hij bereid was om samen te werken met de nieuwe regering van Donald Trump "om vrede te bereiken in de regio."

Lees verder

Israëlische nederzettingen, de paarse lijn, en de Cheshire kat

door Malcolm Lowe  •  27 Januari 2017

Foto: Israëlische premier Yitzhak Rabin, de Amerikaanse President Bill Clinton en Yasser Arafat, PLO, tijdens de ondertekeningsplechtigheid van het akkoord van Oslo op 13 september 1993. Arafat verliet duidelijk nooit de strijd voor het elimineren van de staat Israël. In 1996 verklaarde Arafat publiekelijk: "Palestijnen zullen alles overnemen. U begrijpt dat we van plan zijn om de staat Israël te elimineren en een zuiver Palestijnse staat voor te stellen. ... Ik wil geen Joden; zij zijn en blijven Joden." (Afbeeldingsbron: Vince musi/het witte huis)

Als er iets is dat goede vrienden van Israël verbijstert, dan is het de kwestie van de nederzettingen over de "groene lijn" (een misleidende term, zoals we zullen zien). Het is een bekend fenomeen wanneer een buitenlandse politicus in Jeruzalem komt en een toespraak houdt die een echte bewondering manifesteert over de staat Israël en haar prestaties, maar dan overgaat tot een even echt uiten van het leed over haar nederzettingenbeleid. Waarom? Omdat ze veronderstellen dat het "illegaal volgens het volkenrecht zou zijn."

Lees verder

Palestijnen van Syrië: een jaar van moord en marteling

door Khaled Abu Toameh  •  25 Januari 2017

Palestijnen vluchten uit het Yarmouk-vluchtelingenkamp, in de buurt van Damascus, na hevige gevechten in september 2015. (Afbeeldingsbron: RT video screenshot)

2016 was een moeilijk jaar voor de Palestijnen. Het was moeilijk, niet alleen om te wonen in de West Bank onder het regime van de Palestijnse Autoriteit (PA), of in de Gazastrook onder Hamas. Wanneer westerlingen horen spreken over het "lot" en "lijden" van de Palestijnen, veronderstellen zij direct dat het gesprek gaat over de bewoners van de Westelijke Jordaanoever of de Gazastrook. Zelden zal de internationale gemeenschap horen over wat er gebeurt met de Palestijnen in de Arabische landen. Dit is ongetwijfeld zo omdat de ellende van de Palestijnen in de Arabische landen moeilijk te verwijten is aan Israël.

De internationale gemeenschap en de mainstream journalisten weten alleen iets van de Palestijnen die wonen in de Westelijke Jordaanoever of de Gazastrook. Natuurlijk is leven onder de Palestijnse Autoriteit en Hamas niet makkelijk, hoewel dit lastige feit wellicht nogal onaangenaam in de oren klinkt van westerse journalisten en mensenrechten-organisaties.

Lees verder

De Verenigde Naties verklaart de oorlog aan de Joods-christelijke beschaving

door Giulio Meotti  •  18 Januari 2017

Vorige maand droeg de Voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Peter Thomson, de beroemde geruite sjaal, de keffiyah, het symbool van het "Palestijnse verzet" (lees: terrorisme). Dit is gewoon de voortzetting van de culturele vernietiging van Israël, die geacht wordt om daarnaast ook de fysieke vernietiging te rechtvaardigen. (Afbeeldingsbron: UN/Manuel Elias)

2016 is een bloeiend jaar geweest voor de antisemieten bij de Verenigde Naties. De VN-Veiligheidsraad richtte zich alleen tegen de enige democratie in het Midden-Oosten: de Staat Israël. De vertrekkende Obama-regering heeft georkestreerd, wat zelfs Haaretz een "hit and run" campagne noemde, door zich in de VN kleinerend uit te laten over de Joodse staat en het aan zijn lot over te laten in iets waar slechts conflict en haat met elkaar verweven zijn. Dit is een culturele genocide die niet minder gevaarlijk is dan de terroristische aanslagen. Het is gebaseerd op antisemitische leugens en creëert een sfeer die niet goed is voor het bereiken van "vrede", zoals men huichelachtig beweerde, maar voor het bestendigen van oorlog.

Lees verder

Franse ambassadeurs verklaren Israël de oorlog

door Yves Mamou  •  15 Januari 2017

De ongelukkige Frankrijk-Israël diplomatie. Foto: Franse President François Hollande (rechts) begroet de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Parijs op 11 januari 2015. (Afbeeldingsbron: Thierry Chesnot/Getty Images)

Vergeet deze namen niet: Yves Aubin de La Messuzière; Denis Bauchard; Philippe Coste; Bertrand de Dufourcq; Christian de Graeff; Pierre Hunt; Patrick Leclercq; Stanislas de Laboulaye; Jean-Louis Lucet; Gabriel Robin; Jacques-Alain de Sédouy en Alfred Siefer-Gaillardin.

Deze mannen zijn voormalig Franse ambassadeurs. Ze zijn blijkbaar goed opgeleide, zeer beleefde en aristocratische mensen, en zij publiceren regelmatig opiniestukken in Le Monde. Echter, zij publiceren alleen maar in Le Monde om Israël te bedreigen.

Hun meest recente opiniestuk in Le Monde was op 9 januari 2017 en legde uit hoe de internationale conferentie over het Midden-Oosten, die voor 15 januari in Parijs gepland is, gunstig zou zijn voor de "veiligheid" van Israël. De tekst is een ontmoedigende opsomming van de traditionele clichés van Frankrijks hypocriete diplomatie.

Lees verder

VN-Veiligheidsraad Resolutie 2334: Een overwinning van het jihadisme

door Bat Ye'or  •  14 Januari 2017

Een stemming in de VN-Veiligheidsraad (illustratief). [Afbeeldingsbron: US State Department]

VN-Veiligheidsraad Resolutie 2334, aangenomen op 23 december 2016, was een politieke versterking van de UNESCO-resolutie, die de geschiedenis van Israël in het historische thuisland uit de Bijbel wiste en verving door de Koranversie van de Bijbel.

Lees verder

Christelijke geestelijke heet de islam welkom in de kerk, en buigt ervoor

door Giulio Meotti  •  9 Januari 2017

Imam Sali Salem reciteert een vers uit de Koran in Rome in de kerk van Santa Maria in Trastevere op 31 juli 2016. (Afbeeldingsbron: La Stampa video screenshot)

Er is een verontrustende en groeiende trend in Italië en Europa.

Voor het eerst in meer dan 700 jaar klonken islamitische verzen in de Kathedraal van Florence, in de kerk Santa Maria del Fiore. Onder de bekende koepel van Brunelleschi vergezelden de islamitische melodieën de christelijke. Het "interreligieuze initiatief" werd gepromoot een week na de barbaarse slachting door de islamitische terroristen in Parijs bij het kantoor van het tijdschrift van Charlie Hebdo. Het waren "Koran is rechtvaardig" en andere soortgelijke "hymns".

Lees verder

Palestijnen: Welkom in de wereld van het door het Westen gefinancierde terrorisme

door Bassam Tawil  •  8 Januari 2017

Maher Hashlamoun (midden), een Palestijn uit Hebron, werd onlangs veroordeeld tot tweemaal levenslang voor het vermoorden van een Joodse vrouw en het verwonden van anderen bij een aanval in de buurt van Bethlehem. Hij is afgebeeld hierboven, glimlachend en lachende om zijn veroordeling. (Afbeeldingsbron: Palestijnse Autoriteit Ministerie van Gedetineerden en Ex-gedetineerden Zaken)

Het doden van Joden is uitgegroeid tot een winstgevende business. Palestijnen die erover denken een terreuraanval te lanceren tegen Joden, kunnen er zeker van zijn dat hun welzijn en dat van hun gezin is gewaarborgd, terwijl zij in de Israëlische gevangenis zitten. Hier is hoe het werkt:

De regering van de door het Westen gefinancierde Palestijnse Autoriteit (PA) betaalt via haar verschillende instellingen, een maandsalaris en verschillende financiële voordelen uit aan gevangen Palestijnse terroristen en hun gezinnen. Na hun vrijlating blijven ze verdere financiële steun ontvangen, en krijgen de hoogste prioriteit als het gaat om werkgelegenheid in de publieke sector. Hun kansen op het krijgen van een baan bij de PA-regering zijn veel hoger dan van degenen die naar de Universiteit gingen, want door het uitvoeren van een aanval op de Joden zijn ze helden, en hebben ze recht op een superieure baan en salaris.

Lees verder

De EU tegenover de nationale staat?

door George Igler  •  7 Januari 2017

In de verkiezingen van 2017 in Nederland en Frankrijk hebben Geert Wilders (links) en François Fillon (rechts) goede kansen om gekozen te worden.

Onze aandacht begint zich te concentreren op de verkiezingen die plaats gaan vinden in drie afzonderlijke Europese landen in 2017. De resultaten in Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen waarschijnlijk de toekomst van de Europese Unie (EU) bepalen.

In Nederland op 15 maart zullen alle 150 leden van de Tweede Kamer de stembusuitslag zien. Het land wordt momenteel geleid door Minister-president Mark Rutte, waarvan VVD partij 40 zetels bezit in de wetgevende kamer, en regeert in een coalitie met de Nederlandse Arbeiderspartij, die 35 zetels heeft.

In tegenstelling daarmee heeft momenteel de Partij Voor de Vrijheid (PVV) onder leiding van Geert Wilders 12 zetels.

Volgens een opiniepeiling, uitgegeven op 21 december is de partij van Wilders gestegen tot 24% in de peilingen, terwijl Rutte's partij onderuit ging naar 15%. Zouden de verkiezingen nu plaatsvinden, dan zou dit zich vertalen naar 23 zetels voor de VVD van Rutte, en 36 zetels voor Wilders van de PVV.

Lees verder