Vandaag zijn we getuige van de opkomst van het wereldwijde kalifaat. Deze uitdrukking betekent dat de islamitische kijk op de geschiedenis op dit moment algemeen geldend is bij internationale instellingen. We zien het met de Jeruzalem-verklaring van de UNESCO, dit paleis van revisionisme. De Jeruzalem-verklaring probeert de oude geschiedenis van het volk van Israël te islamiseren, met behulp van de vele regeringen in Europa en andere christelijke landen.

De verklaring van Venetië van 1980, die werd uitgegeven door de Europese Gemeenschap, probeerde Israël te dwingen om te overleven in een onverdedigbaar gebied, heeft haar verdwijning al voorgeschreven evenals de vervanging door een volk dat zichzelf nog nooit had gemanifesteerd voor 1969 - en dat alles met behulp van de Sovjet-Unie en met name Frankrijk. De islamisering van Jeruzalem en de delegitimisering van de staat Israël is reeds uiteengezet in de verklaring van Venetië, die tot op heden door de Europese Unie is bekeken als geldig.

De verklaring van Venetië van 1980 was een geschenk van de Europese Gemeenschap aan de Arabische Liga, en was gericht op herstel van de goede economische betrekkingen met de Arabische landen, die verontwaardigd waren over het vredesverdrag tussen Israël en Egypte in 1979, een vrede die Europa niet heeft kunnen voorkomen. De Joodse heilige plaatsen en het voortbestaan van de Joodse staat werden daarna door de Europese Gemeenschap opgeofferd in ruil voor oliedollars.

Sinds die tijd heeft de Europese Unie wroeging uitgesproken voor de Holocaust en een liefde en compassie voor Israël. Maar het ging onderhand verder met het ondersteunen, financieren en stimuleren van een bevolking waarvan de missie is: de vernietiging van Israël, zoals het in zijn doctrines heeft afgekondigd. Europa is daar heel vertrouwd mee. Europese landen besteden heel ijverig hun miljarden ter bevordering van een wereldwijde Palestijnse campagne van haat tegen de staat Israël. Zij erkennen overal het terrorisme behalve in Israël, waar zij zelf de bondgenoten zijn van deze terroristen, die zij "vrijheidsstrijders" noemen of "militanten", en dat tegen de "bezetting". De zogenaamde "Joodse bezetting" van Judea en Samaria verwijst naar het land dat was veroverd in de oorlog en bezet was door Jordanië van 1949 tot 1967, en waar de Palestijnse Joden werden gedood, of onteigend en verdreven.

Doet dit beleid, wat verdedigd wordt door Frankrijk, u niet aan iets herinneren? Tijdens WO-II zochten de alliantie van Pétain-Hitler en de fascisten, samen met de moefti van Jeruzalem, het hoofd van de Moslimbroederschap in Palestina, de uitroeiing van het Joodse volk, dat ze ervan beschuldigden de oorzaak te zijn van het kwaad. Vandaag de dag heeft dezelfde Alliantie met hetzelfde beleid dezelfde doelstelling geformuleerd met dezelfde motivatie: Israël is voor hen de oorzaak van de oorlogen in het Midden-Oosten en moeten worden uitgeroeid. Mannen uit de jaren 1940 zijn voorbijgegaan, maar hun erfgenamen hebben hun beleid aangehouden, en vermommen het onder een compassie en liefde, die Israël naar zelfmoord duwt van het "eigen goed". Natuurlijk!

Tijdens WO-II trachtte het Bondgenootschap van Pétain en Hitler met de moefti van Jeruzalem te komen tot een uitroeiing van het Joodse volk, dat ze ervan beschuldigden de oorzaak te zijn van het kwaad. Vandaag de dag heeft dezelfde Alliantie met hetzelfde beleid dezelfde doelstelling geformuleerd met dezelfde motivatie: Israël moet worden uitgeroeid.

Dus, met de verklaring van de UNESCO zijn we getuige van de onderdrukking van de geschiedenis van het Israëlische volk - de "Holocaust Herinnering" zoals gedefinieerd door Giulio Meotti - waaraan de EU meedoet.

Maar wat betekent de UNESCO-verklaring voor Europa en het christendom? Is niet het christendom geboren in Israël? De kerken vertellen de geschiedenis van het volk van Israël in hun schilderijen, beeldhouwwerken en gebrandschilderde ramen? En is niet de Bijbel, dit historische heiligdom van het volk van Israël, reeds meer dan twee millennia opengeslagen op elke preekstoel van deze kerken? Is het niet gelezen? Met commentaren door twintig eeuwen heen? Was Jezus geen Joodse Judeër, zoals zijn apostelen en evangelisten dat ook waren?

Of was het islam wat Jezus preekte, in het Arabisch en in de moskeeën?

Als Israël nooit een geschiedenis had in Judea, dan zijn het christendom en de Bijbel beide leugens. Zijn dan ook de oude teksten waaruit het bestaan van Israël blijkt uit de tijd van de farao's, Assyrië, de Grieken, de Romeinen allemaal leugens? En de boog van Titus in Rome, met de Menorah erop, kwam die uit een moskee? Er waren niet eens moskeeën op dat moment - zelfs niet in Arabië.

Wat de verklaring van de UNESCO ons dwingt te accepteren, is niet alleen de vernietiging van onze identiteit en cultuur, en de vervanging van het christendom - een enting op Israël - met het moslimgeloof, maar ook de vernietiging van de uitgangspunten van de westerse beschaving zelf: de enige reden, die de mens plaatst boven de beesten. We zien dat Israël, in de verdediging van het historisch beginselen van haar legitimiteit, ook theologisch de legitimiteit van het christendom beschermt, gekoppeld aan de Bijbel.

Maar als die verklaring niet klopt, dan is de soevereiniteit van de Joodse staat over Jeruzalem legaal. En als het legaal is, waarom heeft niemand de protesten gehoord van verdedigers van de mensenrechten? Hoeveel christenen zijn er in de wereld? Twee en een half miljard? Hoeveel van deze groep heeft geprotesteerd? Een miljoen? Honderdduizend? Tienduizend? Vijftig, als het dat al is? En waar zijn de grote katholieke of protestantse stemmen om te protesteren tegen deze islamisering van het christendom? Deze passiviteit, deze onverschilligheid, maakt dat u denkt dat Europa er snel uit zal zien als Libanon.

Deze verklaring van de UNESCO, waar Europa geen bezwaar tegen had - met uitzondering van vier landen, die met hun de onthouding geen protest toonden, maar een daad van lafheid - is een sterk handvest van de islamisering van Europa en van het christendom. Het geeft een beleid aan dat aansluit bij wat we zien in de ontvouwing van de massa-immigratie en de gevolgen daarvan, die al begonnen in 1973, de datum waarop de Europese Gemeenschap zich bij de vijand van Israël, de PLO aansloot. Het is dit beleid van het vormen van een alliantie met de vijanden van Israël, dat tot de verdrijving van de Libanese christenen leidde toen zij werden aangevallen door de Palestijnen met Europese ondersteuning. Het was dit beleid dat geleid heeft tot de ontkenning van de geschiedenis van de jihad, tot dhimmitude en de tragedie van de christenen, gijzelaars in de Arabische wereld - omdat de Palestijnen de jihadistische en dhimmitude waarden tegen Joden, christenen en Europa belichamen.

De Europese alliantie met de vijanden van Israël is met het oog op de delegitimisering en vernietiging, gewoon doorgegaan met het beleid van Hitler en Pétain. Maar hoe kun je Israël vernietigen zonder de vernietiging van het christendom? Wat zou het christendom zijn zonder de Bijbel, de profeten, de Joodse Jezus, en de universele waarden die het leert? Deze alliantie heeft Europa geruïneerd - omdat de vijanden van Israël ook de vijanden zijn van het christendom en Europa zijn. Hoe kun je jezelf met hen verenigen die jou willen vernietigen, zonder in feite jezelf te doden?

Dezelfde obsessieve haat die Hitler had voor Israël, wat tot de ondergang van Europa leidde, bestaat vandaag nog, en verblijft in de Europese Unie tegen de Joodse staat. De grote ironie is dat met zijn poging om Israël te vernietigen, Europa zichzelf heeft vernietigd.

De bevolking van Europa zal zijn vrijheid en de identiteit herwinnen door zich los te maken van deze Euro-Arabische alliantie die hen samenvoegt in een genocidale regeling tegen Israël en het Westen, waarin ze zelf zowel slachtoffers als hoofdrolspelers zijn. Ze zullen alleen die moslims kunnen helpen, die moedig worstelen om hun broeders te bevrijden van de haat die het menselijke gezicht ontsiert - de jihadi haat - en hen laten aanvaarden en te overtuigen van de menselijke diversiteit. We hebben deze moslims verwaarloosd. Zij hebben alleen gevochten, voor hen en voor ons. Het is noodzakelijk om hen te helpen.

Bat Ye'or is de auteur van verschillende boeken over dhimmitude, met inbegrip van "Eurabia: De Euro-Arabische Axis". Haar aanstaande boek, "Understanding Eurabia", zal worden gepubliceerd door Gatestone Institute en RVP uitgevers in 2017.

Related Topics:  Israël
Recent Articles by
ontvang het nieuwste per e-mail: abonneer gratis op de gatestone institute mailing lijst.

nl