• De plotselinge stijging van de moslimpopulatie van Duitsland — aangedreven door een migratiegolf die niet is voorgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog — representeert een demografische verschuiving van epische proporties, één waar critici van het land's open-deur migratiebeleid voor waarschuwen, één die het gezicht van Duitsland voor altijd zal veranderen.

  • "20 miljoen vluchtelingen staan te wachten in de deuropening van Europa." — Johannes Hahn, EU commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen.

  • Volgens Aiman Mazyek, hoofd van de Centrale Raad van Moslims in Duitsland, is het bezoekersaantal van vele Moskeeën in de afgelopen maand alleen al verdubbeld.

  • Een groot aantal (40%) is afkomstig uit Balkanlanden, Albanië en Kosovo meegerekend. Dit impliceert dat bijna de helft van de gearriveerden in Duitsland bestaat uit economische migranten, geen vluchtelingen uit oorlogsgebieden. — Thomas De Maizière, Duitse Minister van Binnenlandse Zaken.

  • Islamitische mannen gevestigd in Duitsland maken stelselmatig misbruik van sociale- voorzieningen en uitkeringen door twee, drie, of vier vrouwen over te laten brengen uit de islamitische wereld en met ze in het huwelijk te treden met de aanwezigheid van een imam. Eenmaal in Duitsland vragen deze vrouwen zorgtoeslagen aan, inclusief de bekostiging van alleenstaande woningen voor hen en hun kinderen, hierbij claimen zij "alleenstaande ouder" te zijn.— Aldus een uitzendende omroep van RTL.

  • "Wat op het spel staat voor ons vandaag is Europa, het dagelijks leven van de Europese burger, de Europese waarden, het overleven of verdwijnen van Europese staten, en specifieker geformuleerd, hun extreme transformatie. Vandaag de dag is het niet enkel de vraag in wat voor een Europa wij prefereren leven, maar of alles wat we vandaag zien als Europa nog wel zal bestaan." — Viktor Orbán, Minister president van Hongarije.

Duitsland's moslimpopulatie is in snelvaart gestegen met een groei van 700,000 man in 2015, hiermee is het voor het eerst in tijden dat het totaal aantal moslims in het land bijna de 6 miljoen bereikt heeft.

De plotselinge stijging van de moslimpopulatie van Duitsland — aangedreven door een migratiegolf die niet is voorgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog — representeert een demografische verschuiving van epische proporties, één waar critici van het land's open-deur migratiebeleid voor waarschuwen, één die het gezicht van Duitsland voor altijd zal veranderen.

Tijdens een persconferentie op 19 augustus openbaarde de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière, dat een record-aantal migranten en vluchtelingen van 800,000 — het equivalent van bijna één procent van Duitsland's totale inwonersaantal — in Duitsland zal worden verwacht in 2015, het viervoudige van het aantal in 2014. Hij vertelde dat alleen al in de maand juli 83,000 nieuwe migranten zijn gearriveerd, en dat er in de verwachtingen voor augustus een alsmaar stijgende lijn zit.

De Maizière zei, dat ondanks dat de meeste migranten afkomstig zijn uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, er toch een groot aantal (40%) afkomstig is uit Balkanlanden, Albanië en Kosovo meegerekend. Dit impliceert dat bijna de helft van de gearriveerden in Duitsland bestaat uit economische migranten, en niet uit vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

Volgens de Duitse publieke omroep Deutsche Welle, ontvangt het hierboven afgebeelde vluchtelingenkamp, gevestigd in Berlijn, dagelijks 2000 aanmeldingen voor asiel. (bron: Deutsche Welle video screenshot)

Volgens een recente schatting gedaan door de Centrale Raad van Moslims in Duitsland (Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD), een Islamitische overkoepelende groep gevestigd in Cologne, is van de 800,000 in Duitsland aangekomen vluchtelingen in 2015, maar liefst 80% (of 640,000) Moslim. Over deze schatting valt niet te twisten.

Buiten de nieuwkomers, is de natuurlijke groei van de moslimgemeenschap die al in Duitsland woont ongeveer 1.6% per jaar (of 77,000). Aldus data geëxtrapoleerd vanuit een recente studie van het Pew Research Center over de groei van de moslimpopulatie in Europa.

Gebaseerd op projecties van Pew, heeft de moslimpopulatie van Duitsland eind 2014 een geschat aantal van 5,068,000 bereikt. De 640,000 Moslim migranten die in 2015 in Duitsland arriveren, opgeteld bij de natuurlijke groei van 77,000, geeft weer dat de moslimpopulatie van Duitsland zal stijgen met 717,000. Hiermee is het geschatte volledige aantal 5,785,000 voor het eind van 2015. Hiermee is Duitsland het land met de grootse moslimpopulatie van West-Europa.

Ter vergelijking: De groei van Duitsland's moslimpopulatie zou, met een toename van 3 miljoen in een jaar, gelijk staan aan de moslimpopulatie van de Verenigde Staten.

Volgens critici, negeren Duitse ambtenaren door de druk om Europa's migratiecrisis op te lossen de lange termijn consequenties van het opvangen van zo veel migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Naast de gevaren voor de veiligheid (het is bijna zeker weten een feit dat als vluchtelingen vermomde radicale moslims Duitsland proberen binnen te dringen), zal de groei van de immigratie van moslims de islamisering van Duitsland versnellen. Dit proces is al aardig op gang.

Islam is de snelst groeiende religie in post-christelijk Duitsland. Dit wordt bevestigd door het feit dat een groeiend aantal kerken in Duitsland vervangen worden door moskeeën, waarvan sommigen publiekelijk oproepen om te bidden (de adhan) door middel van luidsprekersystemen die buiten geïnstalleerd staan. De groei is zo sterk, dat sommige buurten in Duitsland lijken op, en klinken als plekken in het islamitische Midden-Oosten.

De islamitische Shariawetgeving is zich snel aan het ontwikkelen in heel Duitsland, een gevolg hiervan is dat er in alle grote steden van Duitsland Sharia rechtbanken gevestigd zijn. Dit "parallelle rechtssysteem" ondermijnt het geldende recht van Duitsland. Experts waarschuwen hiervoor, maar ambtenaren zijn te "machteloos" om er iets aan te veranderen. Ondertussen worden er steeds vaker zaken uitgesteld door Duitse rechters, en doorgestuurd naar de Sharia rechtbanken.

Hoewel polygamie illegaal is volgens Duitse wetten, is het verschijnsel niets ongewoons in de grote steden van Duitsland. In Berlijn is bijvoorbeeld aangetoond, dat naar schatting een derde van de moslimmannen in de wijk Neukölln twee of meer vrouwen heeft.

Bij de omroep RTL, een van Duitsland's grootste mediabedrijven, maken islamitische mannen, gevestigd in Duitsland, stelselmatig misbruik van sociale- voorzieningen en uitkeringen door twee, drie, of vier vrouwen over te laten brengen uit de moslimwereld, om vervolgens met hen, in de aanwezigheid van een imam, in het huwelijk te treden. Eenmaal in Duitsland vragen deze vrouwen zorgtoeslagen aan, inclusief de bekostiging van alleenstaande woningen voor hen en hun kinderen. Hierbij claimen zij "alleenstaande ouder" te zijn.

Hoewel deze uitkeringsfraude door moslimmigranten geldt als een "publiek geheim" dat de Duitse belastingbetaler elk jaar miljoenen euro's kost, zijn overheidsinstanties te onwillig om actie te ondernemen, omdat dit niet politiek correct zou zijn, zegt RTL.

Door de steeds vaker voorkomende gewelddadigheid, gepleegd door onbeholpen immigranten uit het Midden-Oosten en de Balkan, zijn bepaalde delen van Duitse steden veranderd in "wetteloze gebieden" — gebieden die in praktijk "no-go" zones zijn voor de politie.

In Wuppertal zijn bebaarde moslimradicalen actief, de zogenaamde "Shariapolitie". Deze proberen op straat de islamitische wetgeving te forceren door gele folders uit te delen die uitleg geven over de islamitische gedragscode in de Sharia-zones van de stad. In Hamburg hebben moslimradicalen tientallen basis- en middelbare scholen geïnfiltreerd, waar ze islamitische normen en waarden opleggen aan niet-islamitische leerlingen en docenten.

In Berlijn hebben lokale ambtenaren regels met betrekking tot religieuze kleding ingetrokken, zodat moslimvrouwen een hoofddoek kunnen dragen. In Bavaria krijgen islamitische kinderen vrijstelling van verplichte excursies naar voormalige concentratiekampen, die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma over de Holocaust.

In Brehmen hebben stadsambtenaren een overeenkomst getekend met de 40,000 man tellende moslimgemeenschap. Hierin staat de garantie van bescherming voor de eigendommen van de gemeenschap, de bouw van moskeeën met minaretten en koepels, toegewezen land voor islamitische begraafplaatsen, levering van halal voedsel in gevangenissen en ziekenhuizen, de erkenning van drie islamitische feestdagen, vertegenwoordiging van moslims in staatsinstellingen en nog meer rechten en privileges.

Meer dan 700 Duitse moslims zijn afgereisd naar Syrië en Irak om IS te steunen, sommigen van hen ontvangen nog steeds uitkeringen van de Duitse staat, terwijl ze op het slagveld in het Midden-Oosten staan. Jihadisten die terugkeren naar Duitsland en een gevaar betekenen voor de nationale veiligheid komen alsnog in aanmerking voor uitkeringen.

Er zijn meer dan 7,000 salafisten woonachtig in Duitsland, die aanhangers zijn van een stroming in de radicale islam die sterk gekant is tegen Duitsland's democratische orde. Duitse ambtenaren zeggen dat 1,000 van deze salafisten extreem gevaarlijk zijn (naar vermoeden hebben sommigen zich aangesloten bij clandestine cellen) en kunnen elk moment toeslaan.

Alsnog hebben salafisten tegelijkertijd het recht om op de straten van Duitsland potentiële bekeerlingen te werven en hiermee hun aantal te vergroten. In een recent wervingsinitiatief lanceerden salafisten een nooit eerder voorgekomen nationale campagne, "Een Koran in Elk Huis", om 25 miljoen naar het Duits vertaalde exemplaren van de Koran uit te delen. Voor elk huishouden in Duitsland, helemaal gratis.

Toch draaien beschermers van Duitsland's multiculturalisme overuren om critici van de opkomende islam in Duitsland de mond te snoeren. In Bavaria, bijvoorbeeld, werden Duitse activisten die protesteerden tegen de bouw van een mega-moskee in Münich uitgemaakt voor "extremisten" en worden zij in de gaten gehouden door Duitse ambtenaren.

De Duitse media beschuldigt presentatoren die de groei van de islam bekritiseren op regelmatige basis, als poging tot intimidatie waarmee ze hen op een slinkse manier de mond willen snoeren. Een opvallend verschijnsel van opstand is de Duitstalige website Politically Incorrect (PI), welke door de jaren heen uitgegroeid is tot een grote informatie-hulpbron voor mensen die angstig zijn voor de groei van de islam in Duitsland. PI's motto luidt als volgt: "Tegen de mainstream in, Pro-Amerikaans, Pro-Israel, Tegen de islamisering van Europa." Zoals verwacht, wil de Duitse media-elite PI afsluiten.

Het is goed mogelijk dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel — wie pas geleden toe heeft gegeven dat het Duitse multiculturalisme gefaald heeft — de massamigratie uit de moslimwereld ziet als oplossing voor het dalende geboortecijfer van Duitsland, welke tussen de laagste van de wereld zit.

De Duitse overheid verwacht een daling van het bevolkingsaantal van een ruime 81 miljoen vandaag, naar 67 miljoen in 2060. Toch heeft het bureau voor statistiek van Duitsland recent aangetoond dat de grote immigratiestroom ervoor zal zorgen dat het bevolkingsaantal minder snel zal dalen dan verwacht.

Een onderzoek door het Instituut voor Wereldeconomie, gevestigd in Hamburg, waarschuwt dat een laag geboortecijfer een gevaar betekent voor het bestaan van de Duitse economie op lange termijn. "Geen enkel ander industrieland is op zo's hoog tempo aan het verslechteren, ondanks de stroom van jonge arbeidsmigranten." zegt het rapport.

Duitsland zal beter moeten presteren qua integratie van migranten als ze een nettoversterking moeten betekenen voor de Duitse economie. Een recent onderzoek van het Cologne Instituut voor Economisch Onderzoek liet zien dat moslimmigranten vaker werkloos zijn en leven van sociale uitkeringen dan elke andere groep migranten in Duitsland. In het rapport stond dat hun gebrek aan educatie en werkervaring de grondoorzaak is voor hun werkloosheid.

Ondertussen is er nergens een sein te bekennen dat de migratiecrisis af zou nemen. Tijdens een topconferentie in Wenen op 27 augustus, zei de Europese Commissaris van Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen Johannes Hahn: "20 miljoen vluchtelingen staan te wachten in de deuropening van Europa. Tien tot 12 miljoen in Syrië, 5 miljoen Palestijnen, 2 miljoen Oekraïners en ongeveer 1 miljoen in het zuidelijke Kaukasus."

Op 21 augustus zette Duitsland de Dublin-conventie — een wet dat mensen die asiel zoeken verplicht om dat te doen in het eerste land dat ze in Europa bereiken — tijdelijk stop voor asielzoekers uit Syrië. Dit betekent dat Syriërs die Duitsland bereiken, daar ook mogen blijven terwijl hun aanvraag wordt behandeld. Critici zeggen dat deze verandering nog meer migranten aanspoort om hun reis te beginnen richting Duitsland.

De meeste Duitsers lijken onaangedaan door wat er allemaal gaande is hun land. Een opiniepeiling van de Duitse omroep ZDF op 21 augustus toonde aan dat 60% van de Duitsers van mening was dat hun land wel kon omgaan met het hoge aantal vluchtelingen, en 86% zei dat Duitsland een land is voor immigratie.

In een interview met Der Tagesspiegel zei Aiman Mazyek, hoofd van de Centrale Raad van Moslims in Duitsland, dat zoveel moslims zich hebben gevestigd in Duitsland dat het bezoekersaantal van vele moskeeën zich heeft verdubbeld in alleen al de afgelopen maand. Als reactie op de demografische revolutie die door Duitsland heen gaat, vatte Mazyek het enigszins zacht uitgedrukt samen: "Het aantal moslims in Duitsland zal aanzienlijk stijgen."

In het nabije Hongarije is president Viktor Orbán een van de weinige Europese staatshoofden die de gevaren inzag. "Een jaar geleden zei ik dat we in een tijd leven waarin alles kan gebeuren, vandaag geldt dit nog steeds," heeft hij recent gezegd. "Wie had er ooit gedacht dat Europa niet capabel genoeg is om zijn eigen grenzen te verdedigen tegen onbewapende vluchtelingen?" Voegde hij toe.

"Wat op het spel staat voor ons vandaag is Europa, het dagelijks leven van de Europese burger, de Europese waarde, het overleven of verdwijnen van Europese staten, en specifieker geformuleerd, hun extreme transformatie. Vandaag de dag is het niet enkel de vraag in wat voor een Europa wij prefereren om te leven, maar of alles wat we vandaag zien als Europa nog wel zal bestaan."

Soeren Kern is een Senior Fellow aan het in New York gevestigde Gatestone Instituut. Hij is tevens Senior Fellow voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategische Studies Group. Volg hem op Facebook en op Twitter.

Related Topics:  Duitsland
Recent Articles by
ontvang het nieuwste per e-mail: abonneer gratis op de gatestone institute mailing lijst.

nl