• "We importeren islamitisch extremisme, Arabisch anti-semitisme, nationale en etnische conflicten van andere volken en een afwijkend begrip van maatschappij en wetgeving." — Gelekt Duits inlichtingendocument.

  • "We moeten duidelijk zorgen dat er limieten en quota voor immigratie komen. We kunnen niet de hele wereld redden." — Markus Söder, Beierse minister van Financiën.

  • "We zitten in diepe problemen. De migratiecrisis heeft de potentie om regeringen, landen en het hele Europese continent omver te werpen. Waar we tegenaan kijken is geen vluchtelingencrisis. Het is een migratiebeweging die bestaat uit economische migranten, vluchtelingen en buitenlandse strijders." — Viktor Orbán, premier van Hongarije.

  • "Ondertussen blijven de vluchtelingen richting Duitsland stromen - zo'n 10.000 per dag. De vluchtelingencrisis markeert een keerpunt. Het decennium dat verstreek sinds Merkel aan de macht kwam in 2005 lijkt met terugwerkende kracht een gezegende periode voor Duitsland, waarin het land vrede, welvaart en internationaal respect genoot terwijl het de grote wereldproblemen op afstand wist te houden. Dat gouden tijdperk is nu voorbij." — Gideon Rachman, Financial Times.

De Duitse moslimbevolking zal binnen de komende vijf jaar bijna verviervoudigen, naar een verbazingwekkend totaal van 20 miljoen. Dat staat in een demografische voorspelling van Beierse wetgevers.

De Duitse overheid verwacht anderhalf miljoen asielzoekers in 2015, en wellicht nog meer dan dat in 2016. Na het meerekenen van gezinsherenigingen - gebaseerd op de veronderstelling dat individuen wier asielaanvraag wordt goedgekeurd, vervolgens gemiddeld vier familieleden overhalen naar Duitsland - zal dat aantal nog eens exponentieel toenemen, om opgeteld te kunnen worden bij de 5.8 miljoen moslims die al in Duitsland wonen.

Volgens de president van de Beierse gemeenten-vereniging Bayerische Gemeindetag, Uwe Brandl, ligt Duitsland op koers om "20 miljoen moslims in 2020" te gaan herbergen. De toename van de Duitse moslimpopulatie vertegenwoordigt een demografische verschuiving van epische proporties, die het aanzien van Duitsland voorgoed zal veranderen. "Maar we staan er slechts naar te kijken terwijl het zich voltrekt."

Bij een toespraak tijdens een expo op 14 oktober waarschuwde Brandl dat onbelemmerde migratie een zware kostendruk voor Duitse belastingbetalers met zich meebrengt, en dat het tot sociale onrust kan leiden. Hij zei:

"Een gezin van vier vluchtelingen ontvangt tot 1200 euro per maand. Daar komen onderdak en voedsel nog bij. Maar kijk naar een werkloos Duits gezinshoofd die misschien wel 30 jaar gewerkt heeft, en zijn gezin ontvangt slechts marginaal meer. Deze mensen vragen zich af of wij dit als politici nou echt eerlijk en rechtvaardig vinden."

Brandl zei dat deze vergelijking ook opging voor de elektronische gezondheidskaart, die asielzoekers dezelfde toegang tot zorg geeft als Duitsers die al jarenlang voor hun zorgverzekering betalen. Hierop kritiek leveren omdat het onrechtvaardig is, "heeft niets te doen met racisme of rechtsextremisme."

De zorgen van Brandl weerklinken in een gelekt inlichtingendocument, waarin gewaarschuwd wordt dat de instroom van een miljoen migranten uit de islamitische wereld dit jaar zal leiden tot een groei van politieke instabiliteit in Duitsland.

Het document, waar Die Welt uit citeerde op 25 oktober, onthult een groeiend alarmisme in de hogere rangen van het Duitse inlichtingen- en veiligheidsapparaat over de gevolgen van Angela Merkels opengrenzenbeleid ten aanzien van immigratie.

Het zogenaamde 'non-document' (waarvan de auteur anoniem blijft) waarschuwt dat "de integratie van honderdduizenden illegale immigranten onmogelijk zal blijken, zowel gezien de enorme aantallen waar het om gaat alsook met het oog op de al bestaande parallelle moslimgemeenschappen in Duitsland." De auteur van het document voegt daar aan toe:

"We importeren islamitisch extremisme, Arabisch anti-semitisme, nationale en etnische conflicten van andere volken en een afwijkend begrip van maatschappij en wetgeving. Duitse veiligheidsdiensten zijn niet in staat om deze geïmporteerde veiligheidsrisico's het hoofd te bieden, evenmin als de reacties vanuit de Duitse bevolking."

Een anonieme hoge veiligheidsambtenaar zei tegen Die Welt:

"De hoge toestroom van mensen uit andere delen van de wereld zullen leiden tot instabiliteit in ons land. Door massamigratie toe te staan, kweken we extremisme. De mediaan van de samenleving is aan het radicaliseren omdat de meerderheid niet zit te wachten op de de migratie die door politieke elites wordt opgedrongen. Veel Duitsers zullen zich in de toekomst afkeren van de rechtsstaat."

De waarschuwingen komen temidden van groeiende kritiek op Merkel, wier beslissing van 4 september om de grens open te gooien voor migranten uit Hongarije heeft geleid tot een verergering van de asielcrisis.

De premier van Beieren, Horst Seehofer, die ook de partijleider is van de Christen-Socialistische Unie (CSU), zusterpartij van Merkels Christen-Democratische Unie (CDU), is opgestaan als een van Merkels meest uitgesproken criticasters. "Ik ben er van overtuigd dat de Bondskanselier een andere visie voor Duitsland heeft gekozen", zei hij. "Dit is een fout die ons lange tijd zal bezighouden. Ik zie geen enkele manier om de geest terug in de fles te krijgen", voegde hij daar aan toe.

In een interview met Bild zei Seehofer:

"We hebben een uitgesproken mening over immigratie: die moet gecontroleerd en gelimiteerd worden als Duitsland grip op de zaak wil blijven houden. De ernst van de kwestie wordt met de dag duidelijker De bevolking wil geen politieke spitsvondigheden en niet-overtuigende bezoekjes aan opvanglocaties. Zij wil actie!"

Na maandenlange aanvallen op critici van Merkel, die zij 'rechtse xenofoben' noemde, moesten vice-kanselier Sigmar Gabriel en minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier toegeven dat de migratiecrisis het risico in zich herbergt dat het de Duitse samenleving verscheurt. In een gezamenlijk essay in Der Spiegel betogen zij: "We kunnen niet eindeloos doorgaan met het absorberen en integreren van meer dan een miljoen vluchtelingen per jaar."

De Beierse minister van Financiën, Markus Söder, sprak als volgt: "We moeten duidelijk zorgen dat er limieten en quota voor immigratie komen. We kunnen niet de hele wereld redden. De vluchtelingenstroom zal niet stoppen zolang we onze grenzen niet beveiligen, en een duidelijk signaal laten horen dat niet iedereen naar Duitsland kan komen."

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich (CSU) omschreef Merkels immigratiebeleid als een "weergaloze politieke blunder" die "verwoestende langetermijn-gevolgen zal hebben." Hij zei dat het de taak van politici moet zijn om voorbij het heden te denken en besluiten te nemen met het oog op de toekomst. Met het oog op de ongecontroleerde instroom van massa's migranten concludeerde Friedrich: "We zijn de controle verloren." Daaraan voegde hij toe:

"Het is volstrekt onverantwoordelijk om tienduizenden mensen ongecontroleerd en ongeregistreerd het land binnen te laten stromen en we kunnen slechts onbetrouwbare schattingen maken over hoeveel van hen strijders van Islamitische Staat of "slapende" islamisten zijn. Ik ben er van overtuigd dat geen enkel ander land ter wereld zo naïef en met een glinsterende ogen zichzelf zo bloot zou stellen aan zo'n enorm risico."

CDU-bestuurder Michael Stübgen sprak: "Het meningsverschil [met Merkel] is fundamenteel. Onze capaciteiten zijn uitgeput en er is zorg dat het systeem implodeert als we niet snel de grip op onze grenzen terugpakken. Maar de Bondskanselier is het daarmee oneens, dus het conflict blijft onopgelost."

Op 21 oktober schreven meer dan 200 burgemeesters uit Noordrijn-Westfalen een open brief aan Merkel, waarin zij waarschuwden dat ze niet langer in staat waren om meer migranten op te vangen. In de brief staat:

"We zijn ernstig bezorgd over ons land en de steden en dorpen die we vertegenwoordigen. De reden: De massieve, meestens ongecontroleerde instroom van migranten in Duitsland, onze steden en dorpen."

"Alle beschikbare woonruimte is uitgeput, inclusief tenten en containers. Het in goede banen leiden van de opvanglocaties kost zo veel tijd dat onze ambtenaren niet meer toekomen aan andere gemeentelijke verplichtingen."

Volgens de Duitse staatszender Deutsche Welle ontving het Berlijnse asielzoekerscentrum uit het screenshot hierboven tot wel 2000 aanmeldingen per dag in augustus - vóórdat de instroom substantieel toenam. (Screenshot uit de video van Deutsche Welle)

Op een bijeenkomst van de European People's Party in Madrid op 22 oktober waarschuwde de Hongaarse premier Viktor Orbán voor de gevolgen van Merkels immigratiebeleid:

"We zitten in diepe problemen. De migratiecrisis heeft de potentie om regeringen, landen en het hele Europese continent omver te werpen.

"Waar we tegenaan kijken is geen vluchtelingencrisis. Het is een migratiebeweging die bestaat uit economische migranten, vluchtelingen en buitenlandse strijders. Het is een ongecontroleerd en ongereguleerd proces. Ik wil ook onderstrepen dat er een ongelimiteerde voorraad mensen is. Na Syrië, Irak, Pakistan en Afghanistan is nu ook Afrika aan het verhuizen geslagen. De omvang en het volume van het gevaar overtreft al onze verwachtingen.

"Het is onze morele verantwoordelijkheid om deze mensen hun huizen en hun landen terug te geven. Het kan niet ons doel zijn om hen een nieuw Europees leven te bieden. Menselijke waardigheid en veiligheid zijn basisrechten. Maar noch de Duitse, Oostenrijkse of Hongaarse manier van leven is een mensenrecht voor alle mensen op aarde. Dat is alleen een recht voor degenen die daaraan bijgedragen hebben. Europa is niet in staat om iedereen te herbergen die een beter leven wenst. We moeten hen helpen hun eigen leven terug op de rails te krijgen, met waardigheid, maar we moeten hen terugsturen naar hun eigen land.

"We mogen de discussie over de kwaliteit van onze democratieën niet uit de weg gaan. Is het informatierecht en vrijheid van meningsuiting als de media doorgaans slechts vrouwen en kinderen tonen, terwijl zeventig procent van de migranten uit jonge mannen bestaat, en er uit ziet als een leger? Hoe kan het bestaan dat onze eigen volken het gevoel hebben dat hun mening niet meegewogen wordt? We moeten de vraag stellen of onze mensen wel willen wat er nu gebeurt. Kregen we toestemming van hen om miljoenen migranten toe te laten tot ons continent? Nee, waarde gezanten, dat kregen wij niet.

"We kunnen het feit niet verbergen dat links in Europa een duidelijke agenda heeft. Zij steunen de migratie. Ze importeren toekomstige linkse kiezers naar Europa onder de vlag van humanisme en medemenselijkheid. Het is een oude truc, maar ik snap niet waarom we hem nog accepteren. Links beschouwt het bewaken van grenzen en het registreren van immigranten als bureaucratisch, nationalistisch en in tegenspraak met mensenrechten. Ze dromen over een politieke wereldorde zonder religieuze tradities, zonder grenzen en zonder natiestaten. Ze vallen daarmee de kernwaarden van onze Europese identiteit aan: familie, natie, subsidiariteit en verantwoordelijkheid."

Op 26 oktober schreef Gideon Rachman in een column met de titel "The End of the Merkel Era is Within Sight" in de Financial Times. Daarin schreef hij:

"De vluchtelingencrisis in Duitsland luidt het einde in van het tijdperk van Merkel. Nu het land meer dan een miljoen asielzoekers verwachten in één jaar, begint de publieke bezorgdheid te groeien - evenals de kritiek op Merkel vanuit haar eigen partij. Sommige van haar meest naaste politieke bondgenoten erkennen inmiddels dat het goed mogelijk is dat de Bondskanselier zal moeten aftreden vóór de verkiezingen van 2017. Zelfs als ze deze termijn uitdient, is de kans op een vierde termijn voor Merkel, die enkele maanden geleden nog breed besproken werd, nu erg onwaarschijnlijk geworden.

"Het probleem is dat de regering Merkel duidelijk de controle over de situatie kwijt is. Duitse ambtenaren steunen openlijk de "Wir schaffen das"-mantra van Merkel, maar onder de oppervlakte rijst paniek: de kosten lopen open, de sociale dienstverlening kraakt in haar voegen, Merkel keldert in de peilingen en extreem-rechts geweld neemt toe.

"Nu de voorheen rimpelloze spiegel van de Duitse samenleving verstoord raakt, beginnen de argumenten over positieve economische en demografische gevolgen van de immigratie hun uitwerking te missen. In plaats daarvan groeit de vrees voor de sociale en politieke gevolgen op de lange termijn van zoveel nieuwkomers die voornamelijk uit het imploderende Midden-Oosten komen. Ondertussen blijven de vluchtelingen richting Duitsland stromen - zo'n 10.000 per dag. Ter vergelijk: Groot-Brittanië neemt vrijwillig 20.000 Syrische vluchtelingen op in vier jaar.

"Sommige kiezers lijken tot de conclusie te komen dat "Mutti" Merkel gek geworden is door de grenzen wijd open te gooien voor de verworpenen der aarde.

"De vluchtelingencrisis markeert een keerpunt. Het decennium dat verstreek sinds Merkel aan de macht kwam in 2005 lijkt met terugwerkende kracht een gezegende periode voor Duitsland, waarin het land vrede, welvaart en internationaal respect genoot terwijl het de grote wereldproblemen op afstand wist te houden. Dat gouden tijdperk is nu voorbij."

Soeren Kern is een senior-medewerker bij de in New York gevestigde Gatestone Institute. Hij is ook Senior medewerker voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategische Studies Group. Volg hem op Facebook en Twitter. Zijn eerste boek, Global Brand, zal begin van 2016 verschijnen.

Related Topics:  Duitsland
Recent Articles by
ontvang het nieuwste per e-mail: abonneer gratis op de gatestone institute mailing lijst.

nl