De Tsjechische regering heeft een nieuw project goedgekeurd dat bedoeld is om reclame voor de islam te maken in de openbare lagere en middelbare scholen in het hele land.Het project – 'moslims zoals zij gezien worden door de Tsjechische schoolkinderen' – wordt geleid door een groepering die de belangen van de islam behartigt en wordt gefinancierd door de Amerikaanse belastingbetalers met een subsidie van de Amerikaanse ambassade in Praag. (Het Amerikaanse ministerie stimuleert de islam ook in andere Europese landen).

De groepering zegt dat het Tsjechische ministerie van Onderwijs haar heeft gemachtigd om lezingen en seminars te organiseren die gericht zijn op "het onderwijzen van de Tsjechische schoolkinderen over de islamitische opvattingen en gebruiken" en op het ​"tegengaan van stereotypen en vooroordelen over moslims".Maar critici – dat zijn er veel – zeggen dat de onderliggende doelstelling van het project is om niet-moslim kinderen te bekeren tot de islam, door op bekeren gerichte boodschappen in openbare scholen te brengen onder het mom van het bevordering van het multiculturalisme en de bestrijding van 'de 'islamofobie'.

Bron foto: website van "Muslims in the Eyes of Czech Schoolchildren".

De website van de groepering zegt dat de eerste fase van het project erop neerkomt dat "de juistheid van de informatie over de islam in Tsjechische leerboeken over geschiedenis, aardrijkskunde en sociale wetenschappen wordt geanalyseerd en dat het niveau van het onderwijs over de islam in de Tsjechische gymnasia en andere scholen voor voortgezet onderwijs in kaart wordt gebracht".

De tweede fase van het project omvat de toepassing van een programma op drie niveaus dat "zowel de leerlingen als de docenten op de hoogte brengt van de islam en de moslims" en hen helpt om beter "kritische vaardigheden" te ontwikkelen die helpen bij het doorzien en het analyseren van zogenaamde islamofobe informatie.

Volgens de website van de groepering:

"Laat het eerste niveau de lezer kennismaken met de geschiedenis van de islam, de fundamentele religieuze begrippen over de traditie en de hedendaagse kwesties, zoals familie [sharia] wetgeving, het sluieren van vrouwen en islamofobie".

"Het tweede niveau gaat dieper in op de problemen en legt meer nadruk op de betrokkenheid van de leerlingen …. De leerlingen zullen worden verdeeld in drie groepen, waarin zij een van de volgende onderwerpen bestuderen: de sluier van de vrouw, de media-aandacht voor de islam en de moslims in de Tsjechische Republiek. Elke groep zal worden geleid door een ervaren docent, die de studenten vertrouwd zal maken met de problemen door middel van ter beschikking gestelde materialen en een daaropvolgende discussie".

"Het derde niveau voorziet de scholen van kunstzinnige projecten of discussies die over de islam gaan met moslims en professionals. Artistieke activiteiten zouden kunnen inhouden dat er een film gemaakt wordt of dat er foto's worden genomen die een dag in het leven van een moslim tot onderwerp hebben of artistieke workshops en wedstrijden die gericht zijn op de mogelijkheid van integratie van moslims in de Tsjechische samenleving".

De groepering organiseert ook thematische lezingen, workshops en debatten voor scholen of groepen studenten, waarvan veel worden gehouden in de Gemeentelijke Bibliotheek in Praag – en die meer openlijk gericht zijn op het bekeren van de Tsjechische jeugd tot de islam.

Een dergelijke lezing getiteld "De wegen voor jonge Tsjechische vrouwen die naar de islam leiden" geeft antwoord op vragen als: Wat maakt dat een jonge Tsjechische vrouw moslima wil worden? Is het belangrijkste motief altijd dat zij verliefd wordt op een moslim of zijn er andere redenen? Hoe kan men zich tot de islam bekeren? Hoe kunnen nieuwe moslims omgaan met niet-islamitische familieleden?

Een andere lezing, getiteld "De koran, de soenna en het internet: Waar halen moslims hun informatie vandaan?" beantwoordt vragen als: Waar kan men informatie over het islamitische geloof krijgen? Is de koran de enige bron van informatie over de islam of zijn er ook andere bronnen? Waar kan men informatie vinden die niet direct in de koran wordt genoemd? De lezing wordt aangevuld met praktijkgerichte mogelijkheden voor de studenten om te werken met verschillende islamitische teksten, met inbegrip van de koran en de hadiths [de uitspraken van de profeet Mohammed].

Studenten die willen deelnemen aan de colleges, maar die het ontbreekt aan voorafgaande kennis van de islam, wordt geadviseerd om een 15 minuten durende inleidende cursus bij te wonen die "de kenmerken van de islam weergeeft en die in de context van het christendom en het Jodendom plaatst". De lezingen zijn "geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 15 jaar, maar het is mogelijk om het programma voor jongere leerlingen aan te passen".

Een verklaring op de website van de groepering rechtvaardigt het project op deze manier:

"De moslimgemeenschap in Tsjechië is klein, maar zij roept sterke emoties op. Vraagstukken in verband met moslims of de islam verschijnen bijna dagelijks in het nieuws op de tv, in de kranten en op internet debatten. Maar het onderwerp wordt slechts marginaal besproken in de reguliere lessen op school. Deze situatie leidt ertoe dat men vooroordelen aanneemt en ontwikkelt en een daaruit voortvloeiende consolidatie van vooroordelen en stereotypen die worden ondersteund door een latente islamofobie. We willen met dit project een bijdrage leveren aan de verbetering van de situatie. We geven informatie over de islam die feitelijk juist is. Studenten zullen ook de gelegenheid krijgen om moslims te ontmoeten en hen te leren kennen, voordat zij een mening over hen gevormd hebben".

Een van de medeoprichters van het project, een Tsjechische Palestijn genaam Sadi Shanaah, werd geciteerd door de 'Prague Post' waarin hij zegt: "De lessen op school besteden niet voldoende aandacht aan de islam. De leerlingen willen er meer over leren".

Maar de groepering plaatste onlangs een advertentie met de belofte om 250 Tsjechische kronen ($ 13 dollar) te betalen aan elke student van 15 tot 18 jaar die ermee zou instemmen om een twee uur durende presentatie over de islam bij te wonen.

De advertentie – die aangeeft dat de Amerikaanse ambassade in Praag het evenement op 2 april betaalde – verklaart : "Het evenement zal plaatsvinden op een school in Nieuw Butovice (7 minuten lopen van het metrostation). Jullie krijgen een korte introductie over de islam waardoor jullie meer informatie krijgen over de sluier van de moslimvrouwen, de rol van de media en de moslims in Tsjechië. Daarna zullen jullie de gelegenheid krijgen om Amirah te ontmoeten, een Maleisische moslim die geneeskunde studeert in Praag en kunnen jullie haar alles vragen wat jullie willen over de islam of over de moslims die in Tsjechië wonen".

De Tsjechische Republiek is de thuisbasis van een kleine, maar snel groeiende moslimbevolking. Hoewel er geen betrouwbare cijfers zijn, wordt geschat dat het aantal moslims in het land nu meer dan 10.000 bedraagt (sommigen zeggen dat het aantal dichter bij de 5.000 ligt, terwijl anderen zeggen dat het aantal meer dan 15.000 is), een stijging van 3699 in de telling van 2001, en 495 in de telling van 1991.

Wanneer we uitgaan van 10.000 als basisgetal, dan maakt de moslimbevolking momenteel ongeveer 0,1% van de totale Tsjechische bevolking van 10,4 miljoen uit. Dit percentage is veel lager dan dat in de meeste Europese landen, maar de stijging is bijna 2000% sinds 1991 en 170% sinds 2001.

De meeste moslims in de Tsjechische Republiek zijn immigranten uit Afghanistan, Bosnië, Tsjetsjenië, Egypte, Irak, Iran, Libië, Syrië en Turkije. Maar een studie uit 2007 voor het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken (naar schatting waren er in 2005 in totaal 11.235 moslims in het land) wees uit dat ook een groot aantal Tsjechen zich tot de islam bekeerd had.

Naar schatting hebben ten minste 2.000 Tsjechen, sinds het einde van het communistische bewind in 1989, zich bekeerd tot de islam. Er zijn veel vrouwen bij die getrouwd zijn met moslims, maar er zijn net zo veel jonge mannen die "zich tot de islam wenden in hun zoektocht naar spiritualiteit ", aldus Radio Free Europe.

Uit het rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de meerderheid van de moslims in de Tsjechische Republiek goed opgeleid zijn en economisch succesvol. "Moslims die tot de kern van de gemeenschap behoren, zijn vaak universitair geschoolde mensen. Onder hen zijn artsen, architecten, leraren, economen, zakenmensen en anderen", aldus het rapport.

Daarentegen, naarmate de moslimbevolking groeit, nemen ook de spanningen met de bevolking als geheel toe.

In november 2013 dreigden twee islamitische vrouwen een anti-discriminatie rechtszaak aan te spannen tegen een school voor verpleegkundigen in Praag, nadat hen werd gevraagd om hun hijab hoofddoek in de klas te verwijderen.

"De directeur riep me en vertelde me: 'Als u op de school wilt worden toegelaten, moet u de sjaal niet dragen'. Ik zei dat dit tegen mijn religie was, omdat ik een moslima ben", zei Nasra, een van de vrouwen, tegen de Tsjechische televisie.

De school verdedigde zich en zei dat hoewel de Tsjechische wet het dragen van hoofddeksels niet regelt, verbieden de kledingvoorschriften van de school het dragen ervan. De school zei ook dat de vrouwen, een uit Somalië, 23 jaar oud, en een andere uit Afghanistan, 25 jaar oud, het niet eens zijn met de verplichte lichamelijke opvoeding en de voorwaarden die voor de verplichte praktische training gelden.

Nog onlangs hebben de moslims in de Tsjechische Republiek geprobeerd om een boek over de islam, waarvan zij zeggen dat die islamofobisch is, te verbieden. Het boek: "De islam en het islamisme" is geschreven door Lukas Lhot'an, een voormalige moslim die nu een afvallige van de islam is. Het boek, dat uitgebracht is in 2011, beschrijft hoe sommige moslims de ideologie van het multiculturalisme misbruiken om op Tsjechische scholen te infiltreren.

Lhot'an, die 12 jaar onder moslims in Brno, de tweede grootste stad in de Tsjechische Republiek, heeft doorgebracht, zegt dat de islamitische instellingen in het land nu worden geleid door radicale islamieten, die de gehele islamitische gemeenschap domineren. Hij beschuldigt moslimextremisten van het geven van lezingen die gericht zijn op het werven van bekeerlingen en nieuwe jihad-strijders en hij beweert dat de Tsjechische moskeeën worden gecontroleerd door Saoedi-Arabië.

Het Islamitisch Centrum van Praag heeft een aanklacht van tien pagina's tegen Lhot'an ingediend, waarin ze hem beschuldigen van het bevorderen van haat, terwijl het hoofd van de moslimgemeenschap in Brno, Muneeb Hassan Alrawi, dit heeft te zeggen over Lhot'an: "Hij is een hyperactieve idioot, maar ook een ongelukkige man. Hij leeft van het doen van kwaad. Het politieonderzoek zal alleen publiciteit voor hem opleveren. Dat is wat hij wil".

Maar anderen zeggen dat het doel van de aanklacht duidelijk is: Het doel is om te voorkomen dat Lhot'an zijn visie op de islam kan verspreiden. Volgens Týden beschrijft het boek extremistische tendensen binnen de Tsjechische moslimgemeenschap en probeert het om hun minachting voor democratie en de rechten van vrouwen en hun rechtvaardiging voor zelfmoordterroristen onder de aandacht te brengen.

Soeren Kern is een 'Senior Fellow' aan het in New York gevestigde Gatestone Institute. Hij is ook 'Senior Fellow voor Europese Politiek' aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Groepering voor Strategische Studies. Volg hem op Facebook en op Twitter.

Recent Articles by
ontvang het nieuwste per e-mail: abonneer gratis op de gatestone institute mailing lijst.

nl