Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal "binnenkort moslim zijn" vanwege onze "domheid", zo waarschuwde Monseigneur Carlo Liberati, de emeritus aartsbisschop van Pompeii. Liberati beweerde dat dankzij het enorme aantal moslimmigranten, naast de groeiende secularisatie van de inheemse Europeanen, de islam binnenkort de belangrijkste godsdienst van Europa zal zijn. "Alles van deze morele en religieuze decadentie bevoordeelt de Islam", zo legde aartsbisschop Liberati uit.

Décadence is ook de titel van een nieuw boek van de Franse filosoof Michel Onfray, waarin hij stelt dat het joods-christelijke tijdperk aan zijn einde is gekomen. Hij vergelijkt het Westen en de islam: "Wij hebben nihilisme, zij hebben geloofsijver. Wij zijn uitgeput, zij blaken van gezondheid. Wij hebben het verleden voor ons; zij hebben de toekomst voor zich."

Aartsbisschop Liberati behoort tot een groeiende tak van katholieke leiders, die weigeren om de toekomst in Europa tot de islam te laten behoren. Zij spreken openlijk tegen paus Franciscus in, die niet zo erg onder de indruk lijkt te zijn van de ineenstorting van het christendom als gevolg van de dalende geboortecijfers, vergezeld van de religieuze onverschilligheid en de vervanging ervan door de islam.

Monseigneur Carlo Liberati, emeritus aartsbisschop van Pompeii (links) behoort tot een groeiende tak van de katholieke leiders die weigeren om de toekomst in Europa tot de islam te laten behoren, en die openlijk tegen paus Franciscus (rechts) ingaat.

Paus Franciscus' officiële visie is gepersonifieerd door bisschop Nunzio Galantino, die door de paus werd benoemd als secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppen. Vorig jaar december gaf Galantino een interview, waarin hij alle religieuze motivatie achter de jihadistische aanslagen wegnam en beweerde dat in plaats daarvan "geld" er achter zit.

Er zijn nu vele katholieke commentatoren die vraagtekens zetten bij de blindheid van de kerk over dit gevaar waarmee Europa kampt. Een is de culturele redacteur van het Franse tijdschrift Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieu, schrijft:

"De islam heeft alle kansen om zich massaal te versterken met haar aanwezigheid in Europa, met de zegen van de kerk. De kerk kijkt naar de vestiging van miljoenen moslims in Europa ... en naar de moslimaanbidding in ons continent als een onontkoombare manifestatie van godsdienstvrijheid. Maar de culturele vraag is gewoon nooit gesteld. ... Door weg te lopen uit de buurt van de Europese inheemse volkeren en hun legitieme zorgen, leidt de kerk Europa niet alleen naar een impasse, maar schiet ook zichzelf in de voet".

Dandrieu noemt de gebaren en toespraken van Paus Franciscus op die in het voordeel van islam en migranten zijn:

"Op 1 oktober 2014 ontving de paus Eritrese overlevenden van een schipbreuk voor Lampedusa; op 8 februari 2015 maakte hij een verrassend bezoek aan een vluchtelingenkamp in Ponte Mammolo, ten noordoosten van Rome; op 18 april gebruikte hij het eerste officiële bezoek van de nieuwe president van de Italië, Sergio Mattarella, 'om een veel grotere betrokkenheid' te eisen voor de migranten; op 6 september 2015, aan het einde van het Angelus(gebed) op het St Pieter Plein, riep hij elke parochie, religieuze gemeenschap, klooster en heiligdom in Europa op om een familie van vluchtelingen te herbergen; op 24 maart 2016 koos hij Heilige Donderdag uit om die te vieren in een gebouw dat 900 vluchtelingen huisvestte, en waste de voeten van twaalf asielzoekers; op 28 mei ontving hij kinderen van wie de ouders waren omgekomen met een boot die zonk en gevuld was met migranten; tijdens een algemene audiëntie op 22 juni ging Franciscus naar een menigte om vijftien vluchtelingen terug te brengen."

Maar zoals Liberati de zaak voorstelt, groeit er weerstand binnen de katholieke kerk tegen de visie van paus Franciscus op Europa.

"Het is duidelijk dat moslims een uiteindelijk doel hebben: de verovering van de wereld," zei kardinaal Raymond Burke.

"Islam wil door middel van de sharia zijn wetgeving de wereld regeren en staat geweld toe tegen ongelovigen, zoals christenen. Maar we vinden het moeilijk om deze realiteit te erkennen en om te reageren met de verdediging van het christelijk geloof. (...) Ik heb meerdere malen het islamitische idee gehoord: "Wat we niet konden doen met de wapens in het verleden doen we vandaag door het geboortecijfer en de immigratie." De bevolking is aan het veranderen. Als dit zo doorgaat in landen als Italië, zal de meerderheid moslim zijn (...) Islam realiseert zich in verovering. En wat is het belangrijkste doel? Rome."

De eerste die deze dramatische trend aan de kaak stelde was Italië's belangrijkste missionaris, vader Piero Gheddo, die het volgende zei over het gevolg van de dalende vruchtbaarheid en de islamitische ijver: "Islam zal eerder vroeg dan laat de meerderheid vormen in Europa." Deze bezorgdheid hoort niet alleen bij de conservatieve vleugel van de katholieke kerk.

Kardinaal Christoph Schönborn, de aartsbisschop van Wenen, als kandidaat getipt voor de volgende paus, staat dicht bij Paus Franciscus, en is een centrist. September vorig jaar, op de verjaardag van het Beleg van Wenen, waarbij de Turkse Ottomaanse troepen bijna Europa veroverden, gaf Schönborn een dramatische oproep af om de christelijke wortels van Europa te redden. "Veel moslims willen en zeggen dat het met Europa is afgelopen," en kardinaal Schönborn beschuldigde Europa van "het vergeten van haar christelijke identiteit". Vervolgens stelde hij de mogelijkheid aan de orde van "een islamitische verovering van Europa".

Nadat een Tunesiër, die met een vloed van migranten Duitsland binnenkwam, 12 personen vermoordde op een kerstmarkt in Berlijn, gaf de katholieke aartsbisschop van de Duitse hoofdstad, Heiner Koch, een "gematigde" katholieke leider die is benoemd door paus Franciscus, ook een waarschuwing af: "Misschien richtten we ons te veel op het stralende beeld van de mensheid, als zijnde goed. Nu, vorig jaar, of misschien ook in de recente jaren, hebben we het gezien: Nee, er is ook kwaad."

Het hoofd van de Tsjechische rooms-katholieke kerk, Miloslav Vlk, heeft ook gewaarschuwd over het gevaar van islamisering. "Moslims in Europa hebben veel meer kinderen dan christelijke gezinnen; dat is waarom demografen hebben geprobeerd om te komen met een tijdstip wanneer Europa moslim is geworden," stelde kardinaal Vlk. Ook hij gaf de schuld aan Europa voor deze islamitische overname:

"Europa zal betalen voor het verzaken van haar geestelijke fundament. Dit is de laatste termijn en het zal niet decennialang blijven duren, indien er wellicht nog steeds een kans is om iets te doen. Tenzij de christenen wakker worden, zal het leven zich islamiseren en het christendom niet meer de kracht hebben om haar karakter te tonen in het leven van mensen, om maar niet eens te spreken van de samenleving."

Kardinaal Dominik Duka, aartsbisschop van Praag en primaat van Bohemen, zette ook vraagtekens bij de "gastvrije cultuur" van paus Franciscus.

Onder de oostelijke katholieke bisschoppen zijn veel stemmen die bezorgdheid over Europa's demografische en religieuze revolutie uitspreken. Daaronder de leider van de katholieken in Libanon, die een zeer hoge prijs moest betalen voor de islamisering van hun eigen land, inclusief moord en ballingschap, en nu zien ze dat het gevaar naar Europa komt. "Ik heb vele malen van moslims gehoord dat hun doel is om Europa te veroveren, met twee wapens: geloof en het geboortecijfer," zei kardinaal Bechara Rai.

Een andere stem behoort aan bisschop Paul Desfarge, van Franse komaf, die aan het hoofd staat van het Bisdom Constantine in Algerije: "Het is geen verrassing dat islam zo belangrijk is geworden," zei Desfarges. "Het is een kwestie die Europa aangaat." Sydney kardinaal George Pell riep vervolgens op tot "een bespreking van de gevolgen van de islamitische aanwezigheid in de westerse wereld." Pell werd geciteerd door Laszlo Kiss Rigo, het hoofd van de katholieke Zuid-Hongaarse gemeenschap, die zei dat "het geen vluchtelingen zijn, maar dit is een invasie, ze komen hier met kreten van 'Allahu Akbar', ze willen het overnemen."

Op politiek niveau is er een andere tendens van sterke katholieke leiders, die paus Franciscus uitdagen over het islamitische vraagstuk en de immigratie. De belangrijkste is de Franse presidentskandidaat François Fillon, één van de eerste politici die "niet het feit verbergt dat hij katholiek is". Fillon publiceerde een boek getiteld Het islamitische totalitarisme overwinnen, en hij steeg in de peilingen door te bezweren de islam en immigratie te willen beperken: "We moeten de immigratie beperken tot het strikte minimum," zei Fillon. "Ons land is niet een optelsom van gemeenschappen, het is een identiteit!"

Deze politici, bisschoppen en kardinalen kunnen paus Franciscus overtuigen om Europa niet in de steek te laten, de bakermat van het christendom en van de westerse beschaving, en over te geven aan een dreigend donker lot. Michel Onfray schreef aan het eind van zijn boek: "Judeo-Christendom regeerde hier gedurende twee millennia. Een eervolle periode van beschaving. De boot zinkt nu: we kunnen alleen nog zinken met waardigheid." Het is heel dringend om dat nu te voorkomen.

Giulio Meotti, culturele redacteur voor Il Foglio, is een Italiaanse journalist en auteur.

Recent Articles by
ontvang het nieuwste per e-mail: abonneer gratis op de gatestone institute mailing lijst.

nl